Živnostníci opět zaplatí víc na pojistném. Minimální zálohy rekordně narostou, 18.12.2017

Pro drobné živnostníky, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, nemá stát dobrou zprávu. V roce 2018 se jim platby výrazně zvednou – o 128, respektive 118 korun za měsíc.

Zatímco loni se zálohy zvyšovaly jen nepatrně, příští rok budou muset osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) sáhnout do kapsy podstatně hlouběji. Za celý rok 2018 – kvůli zvýšení minimálních záloh na obě pojištění – zaplatí pojištěnci se živnostenským listem státu téměř o tři tisíce korun víc než letos. Povinné odvody na sociální zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny se vypočítávají z průměrné mzdy. A ta roste v Česku rychleji než v předchozích letech. 

Většina živnostníků už si zvykla, zvyšování záloh je standardem. Za posledních dvanáct let narostly u obou pojištění zhruba o polovinu. V roce 2018 bude ovšem zvýšení nejmarkantnější v historii. Průměrná mzda je pro příští rok stanovena vládou na 29 979 korun (oproti letošním 28 232 korunám). „Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný jako v uplynulých letech. V případě minimálních záloh je to u zdravotního pojištění 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy a u sociálního pojištění 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ připomíná daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Minimální měsíční zálohy u zdravotního pojištění se tedy v roce 2018 zvýší z letošních 1906 na 2024 korun a u odvodů pro Českou správu sociálního zabezpečení z 2061 na 2189 korun. Drobní živnostníci, jejichž hrubý zisk nepřesahuje průměrnou mzdu, zaplatí na zálohách o 246 korun měsíčně víc než v roce 2017.

Většina OSVČ platí minimum

Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které v daném roce s podnikáním začaly, a dále pak ti podnikatelé, jejichž roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi. Takových je přitom v Česku stále většina.
Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi příjmy a výdaji. Můžete si tedy vydělat více, ale díky paušálům si zisk snížíte a zařadíte se mezi plátce minimálních záloh. Pokud si za rok přijdete na víc, platby se vám zvyšují přiměřeně výdělku. Celkem se povinné odvody státu na pojištění pro drobné živnostníky a podnikatele vyšplhají až na 50 556 korun ročně. Ještě předloni odvedli na těchto položkách jen 45 535 korun.

Pokud máte podnikání jen jako činnost vedlejší, například vedle běžného zaměstnaneckého poměru, můžete spát klidněji – zálohy na sociální pojištění se vám oproti roku 2017 zvýší jen o 51 korun na 876 korun měsíčně, a to ještě ne ve všech případech. Minimální zálohy totiž platí jen ti, kteří s podnikáním začínají, nebo ti, kteří mají dlouhodobě vyšší zisky než 2,4násobek průměrné měsíční mzdy. Minima na zdravotní pojištění platit v průběhu roku nemusíte, vše uhradíte najednou, a to až v roce 2019. Zdravotní pojištění vám pojišťovna vypočítá podle toho, kolik si za předchozí rok vyděláte. 

TABULKA VÝVOJE PRŮMĚRNÉ MZDY A MINIMÁLNÍCH ZÁLOH U SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 

 

2015

2016

2017

Průměrná mzda 

27 006 

28 232 

29 797 

Minimální záloha (u hlavní činnosti) 

1972

2061

2189

Minimální záloha (u vedlejší činnosti) 

789

825

876 

Jak se vypočítá záloha? 

Průměrnou mzdu (PM) stanovuje každý rok vládní vyhláška jako součin tzv. všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za předchozí rok, který činí 28 250 korun, a koeficientu pro úpravu VVZ –1,0612. Průměrná mzda pro rok 2018 bude 28 250 x 1,0612, což je 29 979 korun. Oproti loňskému roku naroste PM o více než 1700 korun. Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 procent z průměrné mzdy. Měsíční záloha u sociálního pojištění je 29,2 procenta z této částky. U zdravotního pojištění jde o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy. 

Publikováno v časopise Profit, 18.12.2017