Personálie Ivo Žilka 5.10.2015

Ivo Žilka, senior daňový konzultant Daňového oddělení Mazars rozšiřuje svůj kvalifikovaný tým v oblasti převodních cen.

Jeho novým členem v pozici senior daňový konzultant je odborník na tuto problematiku Ivo Žilka, který v minulosti v rámci své praxe v jedné ze středně velkých nadnárodních poradenských společností podílel na řadě projektů z této oblasti. Převážnou část projektů tvořila příprava dokumentací k převodním cenám pro různé typy vnitroskupinových transakcí v širokém spektru podnikatelských činností, příprava analýz a hodnocení rizik v oblasti převodních cen a účast v daňových kontrolách na straně klientů. Ivo Žilka rovněž asistoval při žádostech o závazná posouzení či návrzích na optimalizace uplatňovaných modelů a obchodních struktur. Žilka je absolventem Vysoké školy ekonomické a hovoří česky a anglicky.

Publikováno v časopise Euro, 5.10.2015.