OSVČ budou v příštím roce platit vyšší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, 2.11.2015

Živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) příští rok stoupnou platby na sociální a zdravotní pojistné. Týká se to těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako svůj hlavní zdroj příjmů. Tedy více než 590 tisíc obyvatel České republiky. I když změna přijde až příští rok, měli by se na ni lidé, kterých se bude týkat, připravit s předstihem.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění budou vyšší. Důvodem je to, že roste průměrná mzda, od níž se minimální zálohy odvíjejí. „Nově minimální záloha bude činit 1972 korun, dosud byla 1943. A v oblasti zdravotního zabezpečení byla dosud minimální platba ve vší 1797 korun, nově bude 1823 korun,“ popisuje Gabriela Ivanco z auditorské společnosti Mazars.

Podstatné je, aby si ti, kdo minimální měsíční zálohy platí, včas uvědomili, že budou odvádět jinou částku.A přizpůsobili tomu svůj platební příkaz. Protože u zdravotního pojištění by měli platit vyšší částku už 8. února. „Což znamená, že si bude muset trvalý příkaz změnit v průběhu období, kdy platí zálohy na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích,“ připomněla Ivanco. „Co se týče sociálního zabezpečení, tak tam vždy až nově podaný přehled znamená, že OSVČ je povinna platit novou výši záloh. Ale ve zdravotním pojištění již v lednu bude potřeba minimální zálohu navýšit.

“U sociálního pojištění je o něco více času. „Splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce,“ vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová. „Důležité je vědět, že za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. "Ten, kdo má samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, musí na zdravotní a sociální pojištění povinně platit minimální zálohy. A to bez ohledu na to, zda jeho hospodaření skončilo ztrátou, nebo ziskem.

Za celý rok 2016 musí na zdravotní pojištění zaplatit minimálně 21 875 korun. A na sociálním pojištění 23 660 korun. Novela zdravotního pojištění diskriminuje cizince, tvrdí nevládní organizace. Dvojice, která podváděla s nemocenskou, dostala podmínku a musí nahradit škodu.

Publikováno na serveru zpravy.rozhlas.cz, 2.11.2015.