Společnost Mazars jmenovala Jiřího Šimka partnerem oddělení auditu, 4.12.2017

Jiří Šimek se posouvá na pozici partnera po 17 letech ve firmě, kde mimo oddělení auditu působil i na pozici vedoucího znaleckého ústavu Mazars.

Tuto pozici bude i nadále zastávat. V oblasti auditu se zaměřuje na audity nadnárodních společností a jejich konsolidaci. V rámci poradenství se zaměřuje na oblast podnikových kombinací, včetně dopadů oceňování při přeměnách, a na znaleckou činnost zaměřenou primárně na oceňování podniků. Jako partner oddělení auditu se bude nadále věnovat auditům mezinárodních společností a jejich konsolidací, poradenství pro potřeby IFRS, poradenství při realizaci podnikových přeměn a znalecké činnosti. Jiří Šimek je absolventem VŠE v Praze, statutárním auditorem zapsaným u Komory auditorů České republiky, daňovým poradcem zapsaným u Komory daňových poradců České republiky a certifikovaným účetním expertem.

Publikováno v časopise AUDITOR časopis Komory auditorů České republiky, 4.12.2017