Kdo zjednoduší daně? Úvodník časopisu Ekonom 19.2.2015

Čtyřicet stránek, tolik jsme museli letos vyčlenit v týdeníku Ekonom podrobnému průvodci daňovým přiznáním. Délka návodu zaručuje, což jsme si v redakci ověřili, že s jeho pomocí dokáže přiznání správně vyplnit i úplný antitalent. Zároveň však rozsah průvodce mnohé vypovídá o složitosti daňových zákonů v zemi. Jednoduše, žádná sláva.

Pozitivní je, že jsme návod proti loňskému roku nemuseli natahovat. Bohužel, ani zkracovat. Jak komentují daňoví experti ze společnosti Mazars, kteří pro Ekonom průvodce připravili, „… změny týkající se daní z příjmů za rok 2014 nepřinesly nic podstatného, co by významným způsobem zjednodušilo administrativu spojenou s daňovým přiznáním“.
O případném zjednodušení daňových povinností bohužel v současnosti nezaznívá z příslušných míst ani slovo.
Naopak, ministr financí Andrej Babiš se zjevně vzhlédl v restrikcích a honění neplatičů. A všichni jsme podezřelí. Jistý podnikatel mi nedávno řekl, že kdyby k obchodnímu partnerovi přistupoval a priori jako k podvodníkovi, dávno by skončil. Bohužel společenská atmosféra je nyní právě taková.
Proto neskromné přání – kéž by nám za rok, až se zase budou blížit daně, stačilo třeba třicet stran.

Publikováno v časopise Ekonom 19.2.2015