Daňové přiznání na dvě strany, 7.10.2016

Ministerstvo financí chystá jednodušší daňové přiznání pro zaměstnance, kteří mají příjmy pouze v České republice. Zájemci jej budou moci použít už pro přiznání daně za letošní rok. Místo dosavadních čtyř bude mít tiskopis jen dvě strany. „Pro poplatníky je dvoustránkový tiskopis možností, ne však povinností.
Proto si lidé mohou vybrat, zda využijí původní tiskopis, na který jsou zvyklí, nebo nový zjednodušený dvoustránkový,“ uvedl šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. Tento způsob přiznání daně ale nebude pro všechny.

Změna se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání, kteří podle ministerstva financí tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok.
Nový dokument není určen pro poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu a dalších příjmů. Dále se netýká poplatníků s příjmy ze zahraničí nebo podávajících dodatečné přiznání.

Zkrácení formuláře na dvě strany má podle manažerky daňového poradenství Mazars Gabriely Ivanco spíše psychologický efekt. „Vyplňované informace budou u stejného poplatníka ve shodném rozsahu bez ohledu na to, kterému z formulářů dá přednost,“ upozornila.

NĚCO PRO PODNIKATELE

Ministerstvo financí chystá i změny v daních pro podnikatele. Konkrétně rozšíření paušální daně, tedy stanovení daně dopředu po dohodě s finančním úřadem. Tu si již dnes za omezených podmínek může podnikatel sjednat s finančním úřadem. Využívá ji ovšem jen 50 podnikatelů, uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová. V praxi to funguje tak, že podnikatel musí finančnímu úřadu předložit své příjmy z minulosti i očekávané příjmy na daný rok. Finanční úřad následně posuzuje, zda jsou údaje relevantní. „Je to vlastně něco jako dohoda mezi finančním úřadem a poplatníkem,“ uvedla Schillerová.

O paušální daň lze požádat na finančním úřadě do 31. ledna běžného roku a při stanovení její výše se obvykle postupuje tak, jako by žádný minimální daňový základ neexistoval. Minimální částka paušální daně po slevách na dani z příjmů pak činí 600 Kč.

Požádat o paušální daň mohou jen podnikatelé, kteří mají příjmy pouze z podnikatelské činnosti a nemají zaměstnance. V novele zákona chce ministerstvo financí umožnit paušální daň i pro podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají i příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání.

Publikováno v Deníku, 7.10.2016.