Brigáda bez komplikací? Do deseti tisíc měsíčně, 27.6.2017

Nabídka letních brigád bude letos podle personálních agentur rekordní. Odměny v krajských městech atakují i sto korun na hodinu a v Praze či Brně ještě více.
Ovšem ani brigádník se někdy nevyhne placení daní. Co mít na paměti?

Nejjednodušší pro obě strany je situace, kdy si student u jednoho zaměstnavatele nevydělá více než deset tisíc korun měsíčně.
„V takovém případě totiž nevzniká povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění,“ popisuje Blanka daňová poradkyně společnosti TaxVision. Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce (DPP). Ta musí být uzavřena písemně a ještě před nástupem do práce by měl brigádník podepsat růžové prohlášení k dani. V opačném případě totiž dostane méně peněz, protože za něj zaměstnavatel odvede daň z příjmu (15 %). Dohoda o provedení práce je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele.

VÍCE PENĚZ S ODVODY

Pokud však jde například o celoroční brigádu u jednoho zaměstnavatele, která vyžaduje odpracovat víc než 300 hodin ročně, je třeba uzavřít dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Potom je ale nutné počítat s odvody na pojistné. „Dohody o pracovní činnosti sice nejsou omezeny počtem hodin, ale odvádí se z nich sociální a zdravotní pojištění. S vyšším výdělkem tak roste i daňové zatížení. Studentovi už se z hrubé mzdy odečítá zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu zmírněná slevou na studenta o 335 korun a na poplatníka o 2070 korun,“ říká Štarmanová.

Studenti, kteří během července nebo srpna pracují současně pro dva zaměstnavatele a jejich měsíční odměna je u obou zaměstnavatelů vyšší než 10 000 Kč, rovněž musejí podat za rok 2017 daňové přiznání. A to i v situaci, že v ostatních měsících roku neměli žádné zdanitelné příjmy. „Roční daňová povinnost bude ale z důvodu uplatnění slevy na poplatníka a slevy na studenta zpravidla nulová a měsíční zálohy získají studenti zpět,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

PROBLÉM NA ÚŘADECH

Novinkou letošního roku jsou přísnější možnosti brigády pro lidi, kteří jsou v evidenci úřadu práce. Co nevidět vstoupí v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která zakáže nezaměstnaným si přivydělávat pomocí DPP. Doteď si mohli vydělat až polovinu minimální mzdy, tedy 5500 korun měsíčně.
Nově si mohou přivydělat jen formou DPČ,z té se však odvádí pojištění. 

Publikováno v Deníku, 27.6.2017.