Brochures

You will find below brochures, product sheets, surveys, studies and other documents published by Mazars.

Demonstration of GDPR compliance

Do you know what changes are under the GDPR that the EU has enacted and will apply from May 25, 2018? If not, we and our partners from Italy have prepared a document for you to explain what will change and what you need to do.

CEE Tax Guide 2017

Mazars published for the fifth time its regional tax guide, which presents snapshots and comparative charts of the tax systems of 19 CEE countries for 2017.

Best Office 2015

Na následujících stránkách odborníci z pracovních skupin Amcham Best Office podrobněji píší o motivačních technikách, které fungují, ale také o těch, které selhávají.

Tax Alert: Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti (3/2015)

Od 1. dubna 2015 dojde k zásadnímu rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na odběratele. Na konci roku 2014 byla schválena a ve Sbírce zákonů publikována jedna z novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), která mimo jiné rozšířila seznam komodit, u kterých může být nově uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Následně bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen „Nařízení“) specifikující komodity, při jejichž dodání bude dočasně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

What You Need To Know About Joint Audit

The European Audit Reform has been adopted by the co-legislators of the European Union and is expected to become effective by mid-2016. As professionals with significant experience working within this system, we would like to present you with a guide that explains the main features of Joint Audit, its application and its associated benefits.

Share