Tax reform needs communication: EKONOM, 23. 06. 2011

Column of Milan Prokopius, Managing partner, called "Tax reform needs communication" , published on 23th June 2011, is to be found on EKONOM website and below.

--------------------------------------------------------------------------------
V poslední době se kvůli politickým půtkám postupně rozmělňuje podstata a význam daňové reformy. Veřejně se bavíme o dopadu jejích jednotlivých kroků, ale ne o tom, co doopravdy přinese společnosti a ekonomice.
České daňové reformě jako projektu chybí základní manažerské postupy. Měla by být projektově řízena - jedním týmem s jasně definovanou odpovědností, stanovenými kroky, kontrolami dílčích výsledků, časovými fázemi a jasným výsledkem.
Je třeba klást důraz na správnou komunikaci reformy včetně vysvětlování jednotlivých kroků v celkovém kontextu. Stát musí dokázat veřejnosti i expertům, že všechny kroky reformy jsou promyšleny.
Stát by měl také začít efektivně využívat nástroje »interní komunikace«. Daňoví poplatníci by měli pochopit, proč je daňová reforma vůbec nutná.
Jako podnikatel vím, že je nutné neztratit měřítko: vedle vize a plánu provedení jednotlivých kroků je třeba dát důraz i na motivaci. Chci rovněž vidět osobní příklad státu v dobrovolném plnění povinností, zejména odstranění korupce a netransparentního hospodaření s veřejnými prostředky.
Určitou paralelu k naší reformě vnímám v příběhu čtyřicetileté pouti Izraelitů na jejich cestě k »zemi zaslíbené«. Projektový management, marketing a komunikaci zvládli velmi dobře: nechyběly jednotlivé etapy s dramatickými mezníky, jejich vyhodnocení. Lídři projektu dokázali udržet krok s realitou a potřebami lidí.
Jejich projekt trval čtyřicet let. Doufám, že u nás nebude prosazení reformy trvat tak dlouho. Je ale čas vydat se na cestu, jinak skončíme u perestrojky.