Admit the failure of tax reform: HN, 25. 7. 2011

The article called "Admit the failure of tax reform" prepared by Petr Frisch, Tax Partner, and published on 25th July 2011 is to be found on iHNED website and below.
--------------------------------------------------------------------------------
Současná diskuse vládní koalice o podobě rozpočtu na příští rok odkrývá vážné nedostatky v přístupu k systémovému nastavení veřejných financí. Poslední kapkou jsou probíhající debaty o sazbách DPH pro další období, podmíněné zjištěnými tristními výsledky výběru daní za právě uplynulé pololetí. Poměrně náhlý (a prozatím odložený) návrh na snížení schodku rozpočtu o dalších 10 miliard korun v roce 2012 a přetahování se o navýšení rozpočtů ministerstev dopravy a školství sice mohou být ze strany ministra Kalouska taktikou pro finální zvýšení sjednocené sazby DPH na 19 %, poněkud skrytý ale zůstává další silný motiv. Tím je potřeba vytvořit si v rozpočtu určité rezervy na výpadek výběru daní v letošním roce a dále pak od roku 2013, kdy by měla začít platit nová daňová úprava.
Domácnostem se sníží čistý příjem
Podle důvodové zprávy ministerstva financí k návrhu daňové reformy totiž klesnou příjmy veřejných rozpočtů v roce 2013 o 2,6 -7,8 miliardy Kč, v roce 2014 pak o 7,2 miliardy korun. To je ovšem stále spíše optimistický odhad. Resort například konstatuje, že dojde ke snížení vedlejších nákladů práce, což je ale nepřípustné zjednodušení. Ve skutečnosti se pouze přesune část odvodů ze zaměstnavatele na zaměstnance a zvýší se tlak na kompenzační růst mezd. Zpráva rovněž uvádí, že se zvýší výnos z benefitů, které jsou nyní daňově zvýhodněny. Přitom návrh na jejich nahrazení zaměstnaneckým výdajovým paušálem představuje roční výpadek příjmů veřejných rozpočtů o cca 12 miliard korun. Jen připomínám, že tyto domácnostmi "ušetřené peníze" se rozpustí v jiných, daňovými změnami podmíněných výdajích - v již zmíněném přesunu části pojistného nebo v platbách hypoték po zrušení odečitatelnosti úroků (na to ale ministerstvo nepamatuje, podobně jako na další předpokládané změny chování firem a lidí). Naše modelové výpočty na mnoha konkrétních případech ukazují, že kombinace vyššího pojistného, rozsáhlejšího základu pro jeho výpočet a zrušení daňových výjimek budou ve výsledku znamenat dokonce snížení čistých příjmů domácností. A jejich nižší příjmy budou působit na zpomalení ekonomického růstu, nižší výnosy DPH a další prohloubení deficitu státního rozpočtu.
Odpovědné by bylo přiznat nezdar
Je jasné, že ministerstvo financí je pod silným tlakem kvůli špatnému výběru daní: jen za první pololetí letošního roku jsme zhruba o 15 miliard pod plánovanými příjmy. Výběr daní se meziročně zvýšil pouze o 1,9 % oproti plánovaným 6,9 % a to je opravdu velký omyl v odhadu. Není-li ale možné odhadnout daňové příjmy v současném systému správně, po reformě, která zavádí řadu nových institutů, to bude ještě mnohem složitější. Vypadá to, že ministerstvo financí se vlastním přičiněním dostává do situace, kdy musí náhle zvyšovat míru zdanění v ekonomice, chce-li udržet (dnes už skoro násilné) prosazování daňové reformy podle původního plánu. A to je pro české hospodářství, firmy i zaměstnance velmi špatná zpráva. Odpovědnější by bylo přiznat nezdar, opustit nedopracovaný a stále se měnící koncept nové daňové reformy (rozuměj její hmotně-právní části) a zaměstnaneckého výdajového paušálu.
Druhým nutným krokem je otevření širší odborné diskuse a zpracování konceptu skutečné, systémově provázané a proveditelné daňové reformy, včetně načasování jednotlivých fází a nastavení měřitelných parametrů, s důrazem na výdajovou stránku veřejných rozpočtů a rovnoměrné zatížení všech subjektů - jednotlivců, firem i státu. Jednoduše řečeno, stát se musí začít chovat jako domácnosti, pokud si chtějí udržet vyrovnaný způsob hospodaření.