Moderní řízení: Ovládnou ženy byznys 21. století? Jsou odolné, umí vyhodnotit riziko, 28.1.2015

Přítomnost žen v představenstvech a dozorčích radách českých akciových společností má jednoznačně pozitivní vliv na jejich stabilitu. Současně představují nižší riziko výrazného neúspěchu v podnikání. Takový je závěr studie poradenské společnosti Bisnode, která analyzovala české akciové společnosti z pohledu rentability vlastního kapitálu (ROE).

Společnost Bisnode provedla analýzu vlivu žen v představenstvech a dozorčích radách akciových společností na hospodářské výsledky firem na základě ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE).

 Hodnotila všechny české akciové společnosti, které mají kladný vlastní kapitál a současně alespoň pět členů představenstva a dozorčí rady, což představuje téměř pětinu všech akciových společností v ČR (celkem 4 722).
„Přítomnost žen v představenstvech a dozorčích radách českých akciových společností má jednoznačně pozitivní vliv na jejich stabilitu. Současně představují nižší riziko výrazného neúspěchu v podnikání,“ hodnotí závěry studie analytik Bisnode Milan Petrák.

 Ukázalo se, že průměrná rentabilita vlastního kapitálu (ROE) firem, které mají v představenstvu a dozorčí radě ženy, je lepší než firmách, kde figurují výhradně muži. Přesto pro většinu firem platí, že když se počet žen v představenstvu a dozorčí radě zvýší, jejich výsledky, měřené střední hodnotou ROE, se zhorší.

 Na druhou stranu malá část ryze mužských firem dosahuje špatných výsledků a jejich ztráty jsou tak vysoké, že celkově převáží kladný výsledek mužských firem, kterým se daří. „To je zřejmě důsledkem faktu, že muži jsou k riskování náchylnější než ženy,“ dodává Petrák s tím, že většině firem přinese větší riziko o trochu větší zisk, nicméně zbylá část firem kvůli riskování prodělá tolik, že celkový průměr mužských firem je horší než firem smíšených. Lze tedy říci, že přítomnost žen v představenstvech a dozorčích radách akciových společností funguje jako pojistka proti výrazným ztrátám. Tato pojistka sice stojí část zisku, ale dlouhodobě se vyplatí.

 Kladný výsledek na celkovou rentabilitu firem byl zjištěn i pro přítomnost žen v managementu.

 Toto stanovisko podporuje i Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Karel Havlíček, její předseda, uvádí: „Ženy budou v příštích dekádách postupně přebírat kontrolu nad byznysem. Začíná se zcela zřetelně projevovat, že jejich přirozené vlastnosti jsou jako šité na míru požadavkům moderního obchodu. Jsou odolné, netrpí sebestředností a dokážou daleko lépe vyhodnocovat riziko.“

S obsazováním postů ženami roste i brand firem. Toto zjištění vyplývá z žebříčku sta nejhodnotnějších značek světa, který zpracovává agentura Millward Brown (viz millwardbrown.com/brandz/2014/ Top100/Docs/2014_BrandZ_ Top100_Chart.pdf).

 Alarmující je proto výzkum společnosti Mazars z loňského listopadu. Zmapoval názory na emancipaci žen více než 750 mužů z celého světa. Přinesl závěry, že 52 % mužů ženu vůbec nevnímá jako svou profesní konkurenci?

Bylo publikováno v magazínu Moderní řízení, 28.1.2015