Týden.cz: Omezení paušálů živnostníkům švarcsystém nevymýtí, 24.8.2014

Omezení paušálů pro živnostníky by podle většiny českých manažerů jako opatření proti takzvanému švarcsystému nefungovalo. V průzkumu společnosti Mazars se vůči zvažovanému kroku ministerstva financí skepticky vyjádřilo 72 procent dotázaných.

Omezení paušálů pro živnostníky by podle většiny českých manažerů jako opatření proti takzvanému švarcsystému nefungovalo. V průzkumu společnosti Mazars se vůči zvažovanému kroku ministerstva financí skepticky vyjádřilo 72 procent dotázaných. Většina z nich v českých firmách zastává posty výkonných a finančních ředitelů.
 
 "Čeští manažeři sice v mnoha daňových otázkách nejsou jednotní, ovšem v případě omezení paušálů pro živnostníky se vyjádřili poměrně jednoznačně. Omezení výdajových paušálů živnostníků by podle nich k vymýcení nelegální závislé práce nevedlo," uvedl vedoucí partner daňového oddělení Mazars Pavel Klein. Víru v pozitivní účinek úpravy výdajových paušálů projevilo v průzkumu 23 procent dotázaných. Zbývajících pět procent se nepřiklonilo ani na jednu stranu.
 
 Pojem švarcsystém, který se v Česku uchytil v první polovině 90. let, označuje systém, kdy podnikatel zadává práci nikoliv zaměstnancům, ale pracovníkům, kteří formálně vystupují jako samostatně výdělečně činní živnostníci. Na vztah takového zaměstnance a jeho zaměstnavatele nedopadá zákoník práce ani povinnost platit sociální a zdravotní pojištění v běžném rozsahu.
 
 Část výhod švarcsystému plyne ze skutečnosti, že živnostníci mohou vykazovat své náklady procentem příjmů, takzvaným paušálem, což výrazně zjednodušuje administrativu. Myšlenka omezení paušálů v posledních měsících opakovaně zaznívá z úst některých politiků. Koncem května se koalice domluvila na zastropování všech typů výdajových paušálů částkou dva miliony korun. V nastavení daňových slev se naopak se zřejmě nebude nic měnit.
 
 "Čeští manažeři příliš nevěří tomu, že by přísnější sankce omezily daňovou kriminalitu a zlepšily platební morálku podnikatelů. Jako efektivnější cesta se jim jeví snížení daní. Takže místo represe spíše pozitivní motivace," upozornil partner daňového oddělení Mazars Jaroslav Křivánek. Přísnějším sankcím jakožto nástroji proti daňovým trestným činům nevěří 68 procent ředitelů. Pozitivní vliv snížení daní na výběr peněz do státní pokladny předpokládá 22 procent respondentů.
 
 Mírná většina manažerů (54 procent), podpořila myšlenku elektronických kontrol firem, které platí spotřební daň. Věří, že se tak podaří zabránit části daňových úniků. Zároveň ale upozorňují na to, že úředníci budou kvůli množství informací zahlceni. Zbytek manažerů pokládá případné elektronické kontroly za zbytečné, případně až šikanující opatření.

Bylo publikováno na serveru Týden.cz, 24.8.2014.