Muži nevnímají ženy v práci jako konkurenci, 27.11.2014

Více než polovina mužů se nebojí, že by je ženy mohly nějak ohrozit v jejich profesní kariéře. A třetina cítí ženu jako svou konkurenci jenom občas nebo zřídkakdy. Závěry výzkumu společnosti Mazars, který mapuje názory na emancipaci žen více než 750 mužů z celého světa, jsou v některých případech poměrně překvapivé. Příkladem je právě oněch 52 procent mužů, kteří ženu vůbec nevnímají jako svou profesní konkurenci. Jejich názor potvrzuje, že trend posledních desetiletí, kdy sílí role žen v pracovním světě mužů, je ještě stále relativně slabý.

„Studie také zaznamenala, že čím jsou muži profesně starší, tím se snižuje pocit ohrožení,“ shrnuje výsledky výzkumu, který Mazars zveřejnil letos v květnu ve Francii, Jana Švenková, partnerka oddělení auditu. V mnoha zemích světa došlo podle Švenkové ve 20. století k výraznému posunu v postavení slabšího pohlaví ve společnosti. „Od začátku tohoto období zastoupení žen v různých oblastech lidské činnosti vzrůstá. Ženy začaly pracovat v pozicích a v oblastech, které byly dříve vyhrazeny pouze mužům,“ pokračuje Švenková.

 Dodává, že v některých zemích však stále přetrvává společenská propast mezi muži a ženami, a to zejména s ohledem na rovnost práv, příležitostí a přístup ke vzdělání. „Jsou bohužel stále ještě země, kde si například ženy bez doprovodu muže nemohou jít samy do banky otevřít svůj účet. V této souvislosti nás zajímalo, jaký je současný stav genderové vyváženosti mezi muži a ženami v různých oblastech. V průzkumu jsme se dotazovali výhradně mužů, kteří vyjadřovali svoje postoje týkající se rovnosti pohlaví na pracovišti a v dalších aspektech,“ upřesňuje Švenková.

 Pro většinu mužů je sdílení domácích prací normální Výzkumníci také zjišťovali, jak se muži dívají na role muže a ženy v domácnosti. Naprostá většina dotázaných – rovných 80 procent – je přesvědčena, že dělit se o domácí práce je zcela normální. „To je velmi důležité a pozitivní zjištění. Osm mužů z deseti je toho názoru, že sdílet povinnosti v domácnosti je samozřejmé. Pokud oba, muž i žena žijící v jedné domácnosti, pracují, pak šest z deseti mužů vidí jako normální sdílení povinností v péči o domácnost a přibližně stejný počet z hlediska péče o děti,“ dodává Švenková.

 Dobrá zpráva je to i pro Marcelu Adamusovou, genderovou expertku z organizace Fórum 50 %. „Jen zde narážíme na problém, že to, co muži říkají, se nutně nemusí shodovat s tím, jaká je realita a kdo domácí práce skutečně vykonává. Výzkumy z českého prostředí ukazují, že ženy tráví domácími pracemi mnohem více času než muži. V rodinách s dětmi je to konkrétně 4,1 hodiny u žen a 1,83 u mužů,“ upozorňuje Adamusová.

 Dělba povinností je podle ní vyváženější u bezdětných párů, ale po narození dítěte výrazně padá „na bedra“ ženám. „A co je zajímavé, rozdělení se už většinou nevrátí zpět na úroveň před narozením dítěte ani potom, kdy se žena vrátí z rodičovské na trh práce. Ženy u nás tedy stále vykonávají většinu domácích prací, muži se do nich ale stále více zapojují, což je určitě pozitivní trend,“ připouští Adamusová. Muži nechtějí kvůli dítěti zvolnit kariéru Dalším ze závěrů výzkumu je zjištění, že jen 26 procent mužů by bylo ochotno kvůli dětem natrvalo zvolnit pracovní kariéru. Dalších 44 procent by to udělalo, ale jen dočasně.

„V tomto nevysokém čísle se odráží předsudek, že péče o děti je primární zodpovědností žen, zatímco na mužích má být finanční zajištění rodiny. Ačkoli se tradiční role žen a mužů mění, některé z nich jen velmi zvolna,“ připomíná Adamusová. Například dle výzkumu CVVM z roku 2013 si 62 procent oslovených myslí, že o děti by měli pečovat oba rodiče stejně. Ještě v roce 1998 si to myslelo jen 51 procent lidí.

Bylo publikováno v deníku Hospodářské noviny, 27.11.2014