Čech i Francouz si rád postěžuje u sklenky, k práci však oba přistupují jinak, 29.9.2014

Češi a Francouzi jsou si blízcí způsobem života, jako bonviváni rádi posedí u sklenky piva či vína, k práci a byznysu ale pŕistupují rozdílně. Tak hodnotí oba národy Francouz žijící v ČR Nicolas Candy, partner společnosti Mazars Czech Republic.

Jak dlouho žijete v Česku a co si myslíte o Češích?

V Česku jsem od roku 2011. Jedno z prvních překvapení pro mě bylo, když jsem zjistil, že oba národy mají více společného, než jsem si myslel. V profesní oblasti nás spojuje fakt, že obě země mají k dispozici vysoce kvalifikované pracovníky a silné know-how v průmyslových odvětvích. V osobní rovině pak máme společné to, že obě země pěstují určitý podobný způsob života, jehož nedílnou součástí je sklenka. Je přitom jedno, jestli se jedná o víno, nebo o pivo. Češi, stejně jako jejich francouzští protějšci, mají také určitou tendenci neustále si na něco stěžovat.

Co naopak oba národy z vaší zkušenosti z profesního hlediska odlišuje? Sám to dobře můžete posoudit z pozice zahraničního manažera, který řídí oddělení o 80 zaměstnancích, kde drtivá většina z nich jsou Češi. 

Z profesního hlediska pozoruji, že čeští zaměstnanci prokazují větší přizpůsobivost. Obecně lze říci, že jsou více pragmatičtí v situacích, kdy jsou Francouzi spíše koncepční a teoretičtí. Čecha, jehož zvykem je chovat se v práci oficiálně a formálně, může také zaskočit, když musí jednat nebo pracovat s Francouzem, který mluví spontánněji a často v narážkách. Organizace práce Čechů je zpravidla postavena na rodinném životě, který si například musí každý přizpůsobit tak, aby byl schopen po práci vyzvedávat své děti ve škole. Ve Francii je to naopak. Společnost musí přizpůsobit organizaci práce svým zaměstnancům. Pokud to mohu porovnat, firmy ve Francii například více podporují své zaměstnance zřizováním firemních školek a jeslí.   

 

Pracujete v oblasti účetnictví a účetního poradenství, jak byste charakterizoval současný vývoj v oblasti těchto služeb v České republice?

Účetnictví a účetní poradenství je byznys, který je v České republice na vzestupu. Příčinnou je příchod nových zahraničních investic ze strany velkých nadnárodních společností, které hledají vysoký standard těchto služeb, na které jsou zvyklé z jejich mateřských zemí. V posledních letech se se však trh pozvolna proměňuje, protože kromě těch velkých společností stále více potkáváme i investory z řad zahraničních středních a menších firem. Tito investoři přicházejí do České republiky a obecně do celé střední Evropy, protože ve svých domovských zemích už těžko hledají možnosti dalšího růstu. Zároveň v zemi nalézají příznivé podmínky pro jejich podnikání, včetně příznivého daňového systému. Pro hodně našich klientů především z Francie, Německa, či například z Nizozemska je také důležitá geografická blízkost a kvalifikovaná pracovní síla. Z těchto důvodů patří Česká republika mezi státy vhodné pro umístění tzv. Shared service center a dalších outsourcingových služeb.  A v neposlední řadě rozhodně nechci zapomenout na řadu středních a menších českých firem. Jsou to většinou společnosti, které se chtějí především soustředit na svůj vlastní byznys a pohlížejí na nás jako na silného a stabilního partnera, kdo jim může pomoci v jejich dalším rozvoji.

Kdo jsou typičtí klienti, kteří u vás outsourcují účetnictví? Lze je zařadit do nějakých kritérií?

Klientské portfolio je poměrně široké: od velkých nadnárodních společností, přes lokální i mezinárodní SME firmy až po rodinné firmy. Většina zahraničních společností, které nemají lokální partnery a neznají místní trh, osloví mezinárodního poradce, kterého znají ze své domovské země. Každá zahraniční společnost, která v Česku chce podnikat, musí ze zákona začít vést účetnictví. Právě pro tyto společnosti, které se primárně chtějí soustředit na svůj byznys, by zřizování vlastní účetní jednotky či hledání lokálního dodavatele znamenalo velkou zátěž. Takto si mohou být jisti, že dostanou stejný standard a kvalitu služeb jako v zemi, odkud přicházejí.

Publikováno 29.9.2014 v deníku E15.