Archiv

Mazars v médiích - Naši odborníci z oddělení auditu, daňového poradenství, účetního poradenství, znaleckého ústavu byli citování v následujících mediálních článcích a komentářích.

Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu, 15.11.2017

Rodiny s dětmi jsou v Česku podporovány mimo jiné vysokým daňovým zvýhodněním na děti. Když je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus. Daňová novela přitom počítá se zvýšením daňového zvýhodnění na děti. Současně se však zpřísňují podmínky pro čerpání daňového bonusu.

Daň z přidané hodnoty: praktické využití nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, 11/2017

Článek 168 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice“) musí být vykládán v tom smyslu, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty zaplacené na vstupu za poskytnutí služeb spočívajících ve výstavbě nebo zhodnocení nemovitosti, jejímž vlastníkem je třetí osoba, jestliže tato třetí osoba získá výsledek těchto služeb bezúplatně a tyto služby využívají jak tato osoba povinná k dani, tak třetí osoba v rámci své ekonomické činnosti, pokud uvedené služby nejdou nad rámec toho, co je nezbytné k tomu, aby daná osoba povinná k dani mohla uskutečnit svá zdaněná plnění na výstupu a pokud jsou jejich náklady zahrnuty do ceny těchto plnění.

Tažení proti daňovým únikům ztěžuje v Česku život cizincům 15.10.2017

V které zemí zdanit příjmy? Zahraniční klienti bank to často vůbec neví.

Tvrdší postoj států k vymáhání daní klade stále větší požadavky nejen na finanční instituce a zejména banky, ale i na jejich klienty. Bankovní domy totiž musí oznamovat daňové nerezidenty České republiky, různé druhy jejich příjmů jako jsou dividendy, úroky nebo hrubé příjmy z prodeje majetku, ale rovněž stav jejich kont. Data předávají Specializovanému finančnímu úřadu ČR, který je pak „distribuuje“ zahraničním berňákům.

Share