Přísnější sankce daňové úniky neomezí, 20.6.2014

Přísnější sankce počet daňových trestných činů nesníží - alespoň podle 68 % manažerů, které v exkluzivním průzkumu oslovila společnost Mazars. Jako poněkud efektivnější cesta se ředitelům českých firem jeví snížení daní, v pozitivní vliv na výběr peněz do státní pokladny věří 58 % z nich. Názory na budoucí výsledky takzvané daňové Kobry, útvaru specializovaného na velké podvody, se mezi manažery prozatím různí.

„Průzkum ukázal, že lidé s dokonalou znalostí české praxe se neshodnou na jednom univerzálním řešení pro zlepšení platební morálky podnikatelů a omezení daňové kriminality. Z výsledků však jasně vyplývá alespoň to, že profesionálové věří spíše v pozitivní efekt nižších daní, než v přísnější sankce,“ řekl Pavel Klein vedoucí partner daňového oddělení Mazars. Květnového průzkumu se zúčastnilo 102 manažerů, většina z nich v českých firmách zastává posty výkonných a finančních ředitelů, a díky tomu znají veškeré souvislosti podnikání a daňové politiky „z první ruky“.

Manažeři konkrétně odpovídali například na otázku, zda podporují případné vyšší sankce v daňovém řízení. Pozitivně se vyjádřilo 21,5 %, negativní názor zaujalo 58,2 % dotazovaných, zbytek neměl vyhraněný postoj. V navazujícím dotazu odpovídali respondenti výzkumu na to, zda by podle nich vyšší sankce vedly k menšímu páchání daňových trestných činů. Kladně se vyjádřilo jen 22,78 % manažerů, přičemž 68,4 % dotazovaných pozitivnímu vlivu přísnějších sankcí nevěří.

Na zřízení daňové Kobry se v dubnu po slovenském vzoru dohodla ministerstva financí a vnitra. Projekt, který patří k důležitým vládním plánům v daňové oblasti, propojí finanční správu, policii a celní správu. Cílem je účinněji bojovat proti daňovým únikům a kriminalitě se škodou přes 150 milionů korun. Manažeři oslovení v průzkumu společnosti Mazars se v otázce na účinnost Kobry neshodli.

„V omezení úniků zásluhou Kobry jednoznačně věří jen 2,5 % procenta manažerů. Podle dalších 44,3 % dotázaných sice může mít pozitivní efekt, avšak záleží na tom, jak bude efektivní a zda nezůstane jen u prázdných slov. Zbytek daňové kobře příliš nevěří, někteří ji dokonce považují za mediální bublinu a populistický krok, případně nemají vyhraněný názor,“ uvedl Jaroslav Křivánek, partner daňového oddělení Mazars.

Ke zlepšení daňové platební morálky podnikatelů by podle průzkumu mohlo přispět snížení daní. Jednoznačně pro hlasovalo 16,5 % dotazovaných, spíše ano odpovědělo dalších 41,8 % z nich. Zbytek dotazovaných respondentů však zůstává vůči vstřícnější úpravě daní skeptický – snížení by podle nich omezení úniků nezajistilo.

Document

TZ_Prisnejsi_sankce_danove_uniky_neomezi
TZ_​Prisnejsi_​sankce_​danove_​uniky_​neomezi