Mazars 2020 C-suite barometer

I uprostřed globální pandemie většina podnikatelských lídrů stále očekávala růst v roce 2021. Co dalšího vidí na obzoru?

„Náš C-suite Barometer sleduje názory manažerů ve vedoucích pozicích po celém světě v průběhu druhé poloviny roku 2020, kdy svět čelil důsledkům první vlny pandemie Covid-19. Průzkum si klade za cíl přinést klíčové poznatky, které by pomohly podnikům a dalším zúčastněným stranám více porozumět tomuto mimořádnému období. V průzkumu jsme se zaměřili na reakci společností na pandemii a jejího vlivu na krátkodobé a dlouhodobé priority. Kromě toho se věnujeme jejich plánům do budoucna, budoucí transformace jejích společností a další aspekty. Krize zasáhla nás všechny a je povzbudivé vidět, že více společností věří v pozitivní než negativní vývoj v souvislosti s jejich výnosy do roku 2020 a zároveň, že většina očekává růst v roce 2021,“ řekl výkonný ředitel a předseda představenstva Mazars Group Hervé Hélias

Překvapivě optimistický výhled

Z průzkumu provedeném ve 3. čtvrtletí 2020 vyplývá, že dopad krize Covid-19 byl v uplynulém roce evidentní u 35% společností, které uvedli, že jejich příjmy roce 2020 budou nižší než v roce předchozím.

 

Přečtěte si naši zprávu a dozvíte se:

  • Která odvětví a regiony jsou ohledně budoucnosti nejoptimističtější? A které jsou nejméně?
  • Které trendy by měly mít největší dopad na podniky v příštích třech až pěti letech? A jak jsou si jistí manažeři, že jejich podnikání může reagovat?
  • Jaké jsou různé typy transformací, kterým budou organizace v blízké budoucnosti pravděpodobně čelit?
  • Na jaké činnosti podniky zaměřují svůj čas, peníze a zdroje? Je vidět, že tato opatření mají krátkodobý nebo dlouhodobý dopad?
  • Jak se liší názory podle regionu, sektoru a velikosti firmy?

 

Přečtěte si více v přiložené kompletní zprávě.

Document

Mazars 2020 C-suite barometer: ready to reset?
Mazars 2020 C-suite barometer: ready to reset?