Kdy je vhodné provádět audit?: specializovaná příloha deníku E15, 25. 3. 2010

Milan Prokopius, Managing partner of Mazars Czech Republic, was responding for E15.