Vyšší minimální mzda ovlivní i dávky a odvody, 3.1.2017

Podnikatelé, nezaměstnaní, lidé, kteří si spoří na stáří, rodiče malých dětí, ale i ti, kdo si berou půjčku či kupují nemovitost. Zdá se, že letošní změny ve světě financí se dotknou úplně každého. Jak konkrétně? To zjistíte v následujícím přehledu.

Minimální mzda

Od ledna se zvyšuje měsíční minimální mzda na 11 000 korun, hodinová na 66 korun. Roste i mzda zaručená (garantuje nejnižší zaměstnanci určitých profesí za práci dostat). „Výše zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin. Pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě, pro 8. skupinu činí dvojnásobek minimální mzdy, tedy 22 000 korun měsíčně,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

OSVČ

Nové minimální zálohy OSVČ Sociální pojištění 2 061 Kč

Zdravotní pojištění 1 906 Kč

Nezaměstnaní

Nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce si budou moci přivydělat víc: 5 500 korun za měsíc. Tato částka je polovinou minimální mzdy. Pozor – přivýdělek je třeba hlásit úřadu práce a po dobu, kdy si bude nezaměstnaný přivydělávat, mu nebude vyplácena podpora v nezaměstnanosti.
Lidé v produktivním věku, kteří nejsou zaměstnáni ani nepodnikají a přitom nejsou evidováni na úřadu práce (například ženy v domácnosti) a sami si platí zdravotní pojištění, jsou z hlediska zdravotní pojišťovny takzvané „osoby bez zdanitelných příjmů“ – pojistné si platí sami. Pojistné se odvíjí od minimální mzdy a v roce 2017 se zvýší o 148 korun na 1 485 korun.

Bonus na dítě

Zvýší se limit pro přiznání daňového bonusu na dítě. Ten je vyplácen, pokud je vypočtená daň z příjmů nižší než výše daňového zvýhodnění na dítě. Spočítáte si třeba, že máte platit daň 10 000 korun, ale daňové zvýhodnění na dítě je ve vašem případě 13 404 koruny. Ty 3 404 koruny vám stát vyplatí jako bonus. Musíte však splnit podmínku, že vaše roční příjmy jsou alespoň šestinásobkem minimální mzdy, nově tedy 66 000 korun. Navíc by se nyní do těchto příjmů neměl započítávat příjem z nájmu a z kapitálového majetku.

Toto pravidlo je ve schvalovacím procesu.

Školkovné

Minimální mzda je shodná s výší tzv.
školkovného (sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení). Za rok 2016 je 9 900 korun, za rok 2017 si rodiče malých dětí budou moci z vypočtené daně odečíst až 11 000 korun.

Invalidní důchod

Minimální mzda pro zaměstnance s invalidním důchodem bude stejná jako pro všechny ostatní pracovníky, tedy 11 000 korun. S tím souvisí i zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 700 korun.

Daně - co již jistě platí

Nový daňový formulář

Lidé, kteří mají jen příjmy ze zaměstnání, ale přitom si daňové přiznání podávají sami, budou moci vyplnit kratší formulář. Ne že by vypisovali méně kolonek – ale na dokumentu jsou jen ty, které se jich týkají, takže se vešel na dvoustranu. Využijí toho třeba lidé, kteří mají dvě souběžná zaměstnání, odvádějí takzvanou solidární daň či prostě nechtějí, aby se v práci vědělo, jak vysokou mají hypotéku.

Sleva EET

Ti podnikatelé (fyzické osoby), kteří měli spustit EET v prosinci 2016 a udělali to, si budou moci v daňovém přiznání za tento rok uplatnit daňovou slevu 5 000 korun.

Daně - Co se schvaluje

a nejspíš bude platit od 1. dubna 2017

Vyšší zvýhodnění na děti

V roce 2017 bude možné uplatnit slevu z daně z příjmů 2017 a sleva se změní takto:
(2016) 1. dítě 13 404 Kč (2017) 1. dítě 13 404 Kč
(2016) 2. dítě 17 004 Kč (2017) 2. dítě 19 404 Kč
(2016) 3. a další dítě 20 604 Kč (2017) 3. a další dítě 24 204 Kč

Paušální daň a EET

Ministr Andrej Babiš navrhl, aby poplatníci (fyzické osoby), kteří si daň s finančním úřadem dopředu domluví, nemuseli tržby evidovat za předpokladu, že nepřekročí obrat 250 tisíc korun ročně. Paušální daň by se tak díky tomuto návrhu stala pro mnohé zajímavou alternativou k nynějšímu vedení evidence, vyplňování papírů a EET.

Nové paušály pro podnikatele

Podnikatelé si mohou evidovat jen příjmy – a výdaje odečítat paušálně povoleným procentem. Procentní výše se nemění, v tomto roce však bude nižší limit pro náklady, které lze takto uplatnit. Ty se snižují na polovinu, takže mezní hranice příjmů, z nichž se počítají, je vždy milion korun. Na druhou stranu se v návrhu zákona uvažuje o návratu daňových slev na děti a manželku pro poplatníky, kteří uplatňují výdaje paušálem: zejména podnikatele a lidi žijící z příjmu z pronájmu nemovitostí.

Nemovitosti

Hypotéky

• Banky od října 2016 neposkytují takzvané stoprocentní hypotéky. Kvůli doporučení ČNB jsou momentálně v nabídce maximálně hypotéky 95procentní. Znamená to, že na nemovitost si můžete vzít úvěr maximálně ve výši 95 procent její odhadní hodnoty. Pět procent musíte dát ze svého nebo si půjčit jinde.
Od dubna 2017 se toto doporučení ještě posune – budete si moci půjčit 90 procent, deset procent musíte sehnat jinde.
• Úrokové sazby hypoték mírně rostou. Jejich zvýšení již na konci loňského roku ohlásily Komerční banka, Hypoteční banka, ČSOB, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.
Od ledna 2017 zdražuje i Česká spořitelna, její sazby budou začínat na 2,19 procenta ročně.

Daň z nabytí

Od listopadu 2016 platí daň z nabytí nemovitosti podle zákona kupující.
Jsou to čtyři procenta z kupní ceny nebo z ceny odhadní, podle toho, která je vyšší. Ceny nemovitostí kvůli tomu významně nepoklesly, takže pro kupující jde reálně o vyšší náklady na koupi.

Úvěry

Nový zákon o spotřebitelském úvěru sice vstoupil v platnost už v prosinci 2016, ale je to stále novinka, která se teprve dostává do praxe.

Stejná pravidla

Nově platí pravidla zákona pro všechny úvěry – tedy i pro takzvané mikropůjčky do 5 000 korun či naopak hypotéky. Všichni poskytovatelé úvěrů vás tak například musí předem seznámit nejen s výší splátky, ale i s RPSN (roční procentní sazba nákladů).

Předčasné splácení

Důležitou novinkou je možnost předčasného splacení půjčky bez velkých sankcí. Týká se jak drobných spotřebitelských úvěrů, tak hypoték. Věřitelé si mohou účtovat jen nezbytně nutné náklady, maximálně do výše jednoho procenta ze splacené jistiny. V odůvodněných případech (smrt věřitele, dlouhodobá vážná nemoc...) nebude účtována vůbec žádná pokuta.

Omezení pokut

Novým zákonem jsou omezeny i limity smluvních pokut při prodlení se splátkou. Může to být maximálně 0,1 procenta denně z částky, se kterou je člověk v prodlení.
Současně platí, že souhrn všech smluvních sankcí nesmí přesáhnout polovinu z výše půjčky a přitom smí být nejvýše 200 000 korun.

Prověření klienta

Společnost, která peníze půjčuje, si musí klienta důkladně prověřit z hlediska jeho schopnosti splácet. Proto, aby nebyl předlužený. Když někdo půjčí bez tohoto prověření, riskuje, že smlouva bude neplatná – klient by pak vracel jen půjčené peníze a žádný úrok.

Důchody a dávky

Nemocenská

Nemocenská je mírně vyšší. Mění se takzvané redukční hranice vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy v pracovní neschopnosti. U měsíční pracovní neschopnosti při hrubé mzdě 30 000 korun dostane nemocný přibližně o 170 korun více.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek dostanete rychleji. Nově je zrušena horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku, dávku je možné čerpat až do 32 000 korun. Celková částka rodičovského příspěvku se sice nemění, zůstává 220 000 korun, ale bude ji možné vyčerpat za kratší dobu než dosud. Zároveň se úplně ruší podmínka, že děti mladší dvou let mohou být v předškolním zařízení maximálně 46 hodin v měsíci.

Penze

Penze budou vyšší. Zvyšují se důchody starobní, ale i vdovské, sirotčí a invalidní. Základní výměra důchodu vzrostla o 110 korun na celkových 2 550 korun a procentní výměra o 2,2 procenta. Průměrný starobní důchod 11 441 korun se tak zvedne o 308 korun.

Otcovská poporodní péče

Byla zavedena nová dávka pro otce. Letos prvně budou moci čerství tatínkové nastoupit na takzvanou otcovskou poporodní péči. Z nemocenského pojištění bude otec jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku.
Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup na „otcovskou“ bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, týdenní volno nelze přerušit.

EET

Elektronická evidence tržeb platí od prosince 2016 pro podnikatele, kteří poskytují ubytovací a stravovací služby. Pro většinu zákazníků to i v novém roce znamená, že za služby zaplatí přibližně o pět až 10 procent víc, protože restauratéři využili novou povinnost ke zdražení. Současně však pro ty poskytovatele stravovacích služeb, kteří jsou plátci DPH, klesla tato daň z 21 na 15 procent (netýká se alkoholických nápojů).

Maloobchod a velkoobcho

Od března 2017 bude elektronická evidence tržeb povinná pro maloobchod a velkoobchod. Sem patří například i stánkový prodej na trzích nebo e-shopy. O tom, že platby kartou v internetových obchodech budou z EET vyňaty, se momentálně jedná.

Stánky

Nejvíc asi v EET tápají provozovatelé stánků na různých tržištích: od března 2017 se bude EET týkat těch, kdo pouze přeprodávají cizí zboží. Ti, kdo provozují stánky s občerstvením, se na EET budou chystat až od března 2018. Do této vlny budou spadat například i farmáři, kteří vypěstovali zeleninu či vyrobili vlastní sýry, uzeniny, pečivo...
Až od července 2018 dopadne EET na ty, kdo vyrábějí a následně na trhu prodávají například svetry, hrnky, polštářky... Seznam řemeslných činností, které spadají do této čtvrté fáze, je poměrně rozsáhlý, najdete ho například na www.etrzby.cz. Kdo v něm není přímo uveden, spadne do předchozí fáze EET. Lidé, kteří jdou výjimečně na trh prodat přebytky ze zahrádky, EET vůbec nebudou muset řešit.

Penzijní připojištění

Vyšší odečet z daní

Od ledna platí, že lidé si mohou odečítat více peněz od daňového základu, pokud si v systému doplňkového penzijního spoření ukládají dost peněz.
Nově bude nejvýhodnější měsíční úložka 3 000 korun.
K první tisícovce stát přidá příspěvek 230 korun, to zůstává stejné. Nyní však bude možné odečíst z daňového základu 2 000 korun měsíčně místo současné tisícikoruny. Kolik lze ušetřit?

Měsíční příspěvek klienta 3 000 Kč roční příspěvek 36 000 Kč od daňového základu lze odečíst 24 000 Kč daňová úspora 24 000 x 15 % = 3 600 Kč

Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mohou nově posílat zaměstnancům víc v daňově zvýhodněném režimu. Místo 30 000 korun platí nyní limit 50 000 korun za rok.
Je společný pro roční platbu na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění. V součtu může zaměstnavatel na tyto produkty zaměstnanci přispět až 50 000 korun, které jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob i platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

Životní pojištění

Ručení za provizi

Nově budou poradci pět let ručit za provizi, kterou dostanou za sjednané životní pojištění. Bude je to tak nutit, aby o klienty víc pečovali. Jinak je pravděpodobné, že během pěti let přijde jiný odborník, „přebouchne smlouvu“ a původní poradce bude provizi vracet. Na druhou stranu dá se očekávat, že provize stoupnou – aby byl poradce motivován uzavírat smlouvu, u které má pětileté riziko, že bude vracet peníze. A vyšší provize = méně úspor pro klienta.
Navíc hrozí jiný problém: u nových smluv by se podle Terezy Píchalové ze společnosti Partners mohlo stát, že pojišťovny nastaví poplatky výstupní – při ukončení smlouvy strhnou část naspořených peněz. Takže před podepsáním jakéhokoli podobného dokumentu je dobré číst obchodní podmínky.

Zvýhodnění

Aby pojišťovny byly pro klienty přece jen zajímavé, uvažují o jiné věci: poplatky u mimořádných vkladů by mohly být nulové, čímž by mohly konkurovat podílovým fondům. Takovou změnu najdete například u Pojišťovny ČSOB.

Daňové úlevy

Zvyšuje se limit daňově zvýhodněného příspěvku zaměstnavatele ze 30 000 na 50 000 korun (viz box Penzijní připojištění). Stejně jako u doplňkového penzijního spoření bude možné od daňového základu odečítat 24 000 korun za rok místo dosavadních 12 000.
Ušetřit tak lze na daních až 3 600 korun ročně.

Publikováno v deníku MF Dnes, 3.1.2017.