Daně 2018: Zvýšilo se zvýhodnění na první dítě i školkovné 19. 2. 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za loňský rok je pro rodiny s dětmi příznivější než za rok 2017. Důvodem je zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě a školkovného. Celková daňová úspora u jednoho dítěte tak může být proti loňsku vyšší až o 3000 korun.

Daňové zvýhodnění na první dítě za celý rok 2018 činí 15 204 korun. Na další děti zůstalo stejné, na druhé dítě je tedy 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun. V případě, že daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmů za rok 2018, vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů.

„Za rok 2018 mohou daňové zvýhodnění na děti uplatnit i všechny osoby samostatně výdělečně činné uplatňující výdaje paušálem bez dalších omezení,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nárok na zvýhodnění má jen jeden z rodičů

Daňové zvýhodnění za rok 2018 může, stejně jako v předchozích letech, uplatnit pouze jeden z rodičů. Pokud tedy jeden z rodičů měl příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele, u kterého uplatňoval daňové zvýhodnění při výpočtu měsíční čisté mzdy, tak druhý z rodičů podávající daňové přiznání již daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit nemůže.

„Při narození dítěte během roku 2018 se uplatní daňové zvýhodnění v daňovém přiznání v poměrné výši, poprvé již za měsíc, ve kterém se narodilo bez ohledu na přesné datum porodu,“ vysvětluje Ivanco.

Za školku podle minimální mzdy

Daňovou slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné, je možné uplatňovat pouze za celý rok v ročním zúčtování daně, které za zaměstnance zpracovává zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání. Maximální částka školkovného na každé dítě za rok 2018 činí 12 200 korun, za rok 2017 to bylo 11 tisíc korun.

Rodiče mohou uplatnit školkovné podle vydaných nákladů, a to nejvýš do výše minimální mzdy za daný rok.

Lidé, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou použít dvoustránkovou verzi daňového tiskopisu, ostatní vyplňují standardní čtyřstránkovou verzi daňového přiznání.

„Ve dvoustránkovém formuláři se částka školkovného uvádí do řádku číslo 43 a ve čtyřstránkovém daňovém formuláři do řádku číslo 69a,“ dodává Ivanco.

Nárok na daňový bonus má pouze takový poplatník, který má za rok 2018 příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti ve výši alespoň 73 200 korun. Příjmy z kapitálového majetku či pronájmu se do limitu již nezohledňují. Z daňového hlediska je tedy vhodné, aby daňové zvýhodnění uplatnil rodič, který daňově vyčerpá celou částku daňového zvýhodnění.

Kvůli uplatnění školkovného sice nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, neboť školkovné snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly, přesto opět není jedno, kdo z rodičů školkovné uplatní.

„Rodič s nízkými příjmy nemusí totiž využít částku školkovného v plném rozsahu, vždy se vyplatí tedy provést kalkulaci, který z rodičů má daňové slevy uplatnit,“ doporučuje Ivanco.

Sleva na druhého z manželů

Za loňský rok je možné opět uplatnit i daňovou slevu na manželku (manžela) s vlastními ročními rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun. Do hodnocených příjmů se přitom počítají všechny příjmy mimo uvedené v zákoně o dani z příjmů. V případě, že byl druhému z manželů přiznán nárok na průkaz ZTP/P, potom se uplatní daňová sleva ve dvojnásobně vysoké částce.

„Do rozhodného příjmu se počítají nejenom částky podléhající dani z příjmů, ale i například nemocenské dávky, státní důchody či podpora v nezaměstnanosti, nepočítají se však např. dávky státní sociální podpory, mezi které patří i rodičovský příspěvek,“ upřesňuje Gabriela Ivanco.

Zveřejněno 19. února na serveru novinky.cz.