Zjednodušovat se hned tak nebude, 27.2.2017

Podnikatele, kteří musejí začátkem dubna odevzdat na finanční úřad daňové přiznání, stále trápí příliš složité daně z příjmů.

Několikastránkové daňové přiznání, z jehož vyplňování mají podnikatelé každoročně těžkou hlavu, musejí poplatníci odevzdat na finanční úřad do pondělí 3. dubna. Pokud mají ze zákona povinný audit nebo jim s vyplňováním pomáhají daňoví poradci, mají na splnění povinnosti vůči berňáku čas do 3. července.

Jaké bonusy využíváme dnes?

Při vyplňování daňového přiznání zajímají podnikatele především slevy a odpočty. Nejtradičnější jsou zřejmě sleva na poplatníka a slevy na dítě a vyživovanou manželku. O ty si OSVČ snižují daň z příjmů.
Poslanci nedávno rozhodli, že slevu na partnera a dítě opět využijí i ti, kteří při výpočtu daně uplatňují výdajové paušály.
Sleva na druhého z vyživovaných manželů činí 24 840 korun ročně. V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P se zdravotním postižením, může si partner z daní odečíst dvojnásobnou částku, tedy 49 680 korun ročně.
V zákoně se dočtete, že slevu uplatňujete na „manžela/manželku bez příjmu“. To ovšem neznamená, že je aktuální pouze v případě, že váš životní partner nevydělává ani korunu. Týká se i partnera, který pobírá dávky státní sociální podpory, sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření. Ve stejné skupině jsou například i stipendia na vysoké škole. Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na dítě. Od letošního roku může jeden z rodičů uplatnit slevu ve výši 1117 korun měsíčně na jednoho potomka, 1417 korun na druhé a 1717 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Příští rok se zvýhodnění opět zvýší, a to o 150 až 300 korun měsíčně.
Částky jsou dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP/P. Máteli dítě v mateřské škole, můžete si od daně odečíst i takzvané školkovné. Letos jde o maximálně 9900 korun ročně.
Základ daně si mohou plátci snížit také o zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až o 12 tisíc korun. Daňová úspora je pak 15 procent z této částky. „Na maximální daňovou úsporu 1800 korun dosáhnou lidé, kteří na svoji smlouvu o životním pojištění vkládají měsíčně tisíc korun a více,“ upřesňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
I kdyby byla vypočtená daň po této slevě záporná, peníze vám stát nevrátí. „U daňového odpočtu o zaplacené pojistné na životní pojištění nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti. Odpočet může snížit daň pouze na nulu,“ dodává Ivanco.

Sleva už i na EET

Letošní novinkou je sleva na evidenci tržeb.
Poplatník, který v daném období zaevidoval tržby podle zákona o EET, si sníží daň maximálně o pět tisíc korun.
Z příjmových daní si mohou podnikatelé odečíst například také patnáct procent z hodnoty daru nebo z úvěrů. Typickým příkladem je hypotéka, již v daňovém období splácejí (ovšem pouze tehdy, slouží-li byt či dům k jejich bydlení, nikoli pokud je pronajímají). Odvody státu si lze snížit dokonce i odborovými příspěvky a existují i odpočty na výzkum a vývoj či podporu odborného vzdělávání.
Veškeré zmíněné výdaje, o něž si případně OSVČ sníží daň, musí finančnímu úřadu doložit příslušnými potvrzeními o jejich placení, která se jako přílohy odevzdávají s přiznáním.

Babišova velká daňová revoluce

Poradci mají na jaře kvůli složité struktuře příjmových daní plné ruce práce a v záplavě novelizací a legislativních přílepků se často neorientují ani oni. Jak složité je pátrání po různých výjimkách, slevách a odpočtech, potvrzuje i daňový expert David Hubal. Problémem je prý zejména to, že se rychle mění stávající výjimky a nové přibývají raketovým tempem.
„Daňovému poplatníkovi se v Česku žije krušně, stíhá ho spousta povinností a současný právní řád se velmi rychle mění. Sám mám problém vyznat se v zákoně o dani z příjmu. Ačkoli jsem daňový profesionál, výjimek je v daňových zákonech tolik, že je ani neumím spočítat,“ říká Hubal.
Jednodušší daně pro podnikatele jsou zaklínadlem všech tuzemských politických stran i vlád, posledních dvacet let ale zůstalo jen u slibů.

Výjimek je víc než písmen abecedy

Zásadní změnu připravuje Andrej Babiš, největší daňový revolucionář mezi polistopadovými ministry financí. Nový zákon o daních z příjmů ale rozhodně poslanci nestihnou projednat a schválit do konce funkčního období této vlády. Dopsán má být letos na podzim. A otázkou je, jak s ním po volbách naloží nový kabinet.
„Zákon o daních z příjmů je z roku 1992, byl stopadesátkrát novelizován a jako jediný daňový zákon z té doby nebyl kompletně předělaný. V současné podobě je sedmkrát delší než v původním znění. Obsahuje výjimky podle již neplatných vyhlášek. Na vršící se výjimky již nestačí písmenka abecedy,“ připouští náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.
Ministerstvo nešetří sliby, jedinou viditelnou změnou je ale zatím pouze zjednodušení přiznání pro zaměstnance, které je od loňského podzimu dvoustránkové. Jednoduchý a přehledný tiskopis pro OSVČ by měl následovat, pokud bude schválen nový zákon.
Jaké změny, které jim mají usnadnit život, mohou živnostníci s přijetím velké novely očekávat?
Především by měl vzniknout takzvaný Integrovaný systém správy daní a pojistného (ISS), který umožní podnikatelům platit daně a zdravotní i sociální pojištění na jednom místě, nikoli na třech – finančních úřadech, sociální správě a zdravotních pojišťovnách – jako dnes. Dočkat by se měli stručného a přehlednějšího daňového přiznání, odpadne vyměřování daně platebním výměrem (dávku si poplatníci vyměří de facto sami) a vznikne i takzvaný daňový kiosek, tedy portál, díky kterému bude podnikatel moci elektronicky přiznat a zaplatit daně z pohodlí domova.
Zákon prý bude napsán bez jakýchkoli výjimek, a to včetně těch, které platí dnes. Ty budou z normy vyjmuty, nicméně z právního řádu nezmizejí.
„Pro novou vládu bude připraven čistý zákon na jedné a katalog výjimek na druhé straně. A bude na nové vládě, jak nastaví hodnotu základních parametrů a které výjimky se rozhodne do zákona zařadit,“ doplňuje náměstkyně ministra financí.

***

Roční příjem partnera ale nesmí přesáhnout
68 tisíc korun.
Vybrané slevy u daně z příjmů fyzických osob
Slevy za zdaňovací ročně měsíčně
období 2016
Na poplatníka 24 840 Kč 2070 Kč
Na bez druhého příjmů z manželů 24 840 Kč 2070 Kč
Na druhého z manželů
bez příjmů – držitele 49 680 Kč 4140 Kč
ZTP/P
Invalidní důchod
prvního a druhého 2520 Kč 210 Kč
stupně
Invalidní třetího stupně důchod 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1345 Kč
Student 4020 Kč 335 Kč

Vyplatí se u daní z příjmů výdajové paušály?

Přestože osob samostatně výdělečně činných využívajících výdajové paušály pomalu ubývá, stále jde zhruba o půl milionu poplatníků. Poté, co zákonodárci schválili návrh ministerstva financí na pokles hranice příjmů, při kterých ještě můžete paušál z daní odečíst, sníží se jejich počet výrazněji. Ti, co v této skupině zůstanou, ale na změnách vydělají. Paušály se až do roku 2010 postupně navyšovaly. Díky tomu jsou dnes nástrojem, s jehož pomocí může řada OSVČ výrazně ušetřit na dani z příjmů fyzických osob i na sociálním a zdravotním pojištění. Dalším plusem je administrativní jednoduchost a úspora času při vyplňování daňových přiznání. ?? Máte děti? Dobře počítejte Podnikatelé, kteří vychovávají potomky, vždy kalkulují s tím, že v daňovém přiznání využijí slevy na děti. V současnosti jde měsíčně o částku 1117 korun na prvního, 1417 Kč na druhého potomka a 1717 korun na třetí a každé další dítě. ?? Před změnou (2017) Pan Novák, který za rok 2016 vydělal milion korun a jenž se svou ženou vychovává dvě děti, odečte 600 tisíc korun (60 procent z jednoho milionu), základ jeho daně z příjmů je tedy 400 tisíc a samotná daň 15 procent z této částky, tedy 60 tisíc korun. Sleva na poplatníka představuje 24 840 korun, slevu na manželku ani děti kvůli paušálu uplatnit nemůže. Bernímu úřadu tak zaplatí 35 160 korun. ?? Před změnou bez paušálu Bez paušálu se mu bez dalších odpočtů sníží daň o tradiční slevu na poplatníka, případně slevu na manželku (dohromady 49 680 korun). Přičtěme daňové zvýhodnění na dvě děti, které aktuálně představuje 34 008 korun za rok. Celkový bonus je tedy ve výši 83 688 korun. Daň se rovná 150 tisíc (15 procent z milionu) minus 83 688, to je 66 312 korun. ?? Po změně (2018) Pan Dvořák, který za 2017 vydělá milion korun a jenž se svou ženou vychovává dvě děti, odečte 600 tisíc korun (60 procent z jednoho milionu), základ jeho daně bude 400 tisíc a daň opět 60 tisíc korun. Zároveň se slevou na poplatníka využije slevu na manželku (24 840 korun) a daňové zvýhodnění na dva nezletilé potomky (38 808 korun). Do státní kasy tedy neodvede ani korunu. 

Publikováno 27.2.2017 v magazínu Euro.