Živnost a paušální náklady, 21.2.2017

Změny v daních motají hlavu hlavně živnostníkům, kteří mají malé děti a využívají výdajové paušály. Přestože je uplatňování paušálů pohodlnější, může být nyní výhodnější uplatňování skutečných nákladů.

Na změny, které postihly drobné podnikatele poslední roky, si mnozí již, ač neradi, zvykli. Ať už to je první nepříjemnost, kdy si všichni, kdo uplatňují výdaje paušálem a mají z podnikání vyšší příjem než z ostatních činností, nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti ani slevu na dani na manželku či manžela s příjmy do 68 tisíc korun za rok. Anebo ta druhá, kdy jsou všechny výdajové paušály zastropovány, a to ve výši odpovídající procentu příslušného paušálu ze dvou milionů korun. 
Jedinou dobrou zprávou pro „paušalisty“ je zvýšení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, na kterou mají nárok všichni rodiče, tedy i ti podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem. Maximální výše takzvaného školkovného odpovídá výši minimální měsíční mzdy, a protože ta se loni opět zvýšila, může si jeden z rodičů za rok 2016 uplatnit slevu až do výše 9900 korun za rok. 

Spočítejte si, co bude výhodnější 

Výdajový paušál se liší podle vykonávané činnosti a pohybuje se od 30 do 80 procent. Všechny je možné uplatnit za rok 2016 pouze do limitu. „Paušál může využít i podnikatel s ročním příjmem například čtyři miliony korun, ale v takovém případě uplatní výdaje pouze v maximální výši, což je procento příslušného paušálu krát dva miliony korun,“ uvádí daňová poradkyně Lenka Stöhrová ze společnosti Mazars
Pro daňové přiznání příští rok se pravděpodobně dočkáme dalších změn. Podnikatelé si budou moci opět uplatňovat zvýhodnění na děti a případnou slevu na manželku či manžela. Na druhou stranu se ale sníží maximální výše paušálních výdajů, a to na procento příslušného paušálu z jednoho milionu korun. Paušály pak budou výhodné pouze pro skutečně drobné podnikatele. Proto s největší pravděpodobností přibude těch, pro které bude výhodnější uplatňovat výdaje skutečné. 

Kdy je lepší vyměnit pohodlí za evidenci výdajů 

Už při podávání přiznání za rok 2015 zjistili mnozí podnikatelé, že musí zaplatit na dani a také povinném pojistném větší částku než dříve. A nebylo to tím, že by si vydělali více, ale proto, že uplatňovali výdaje paušálem. Co s tím? Pro mnohé může být řešením vyměnit uplatňování výdajů paušálem za výdaje skutečné. 
Nejdříve by si měli všichni spočítat, jestli nejsou jejich skutečné výdaje vyšší než ty paušální. Pokud ano, je výhodnější přejít na daňovou evidenci. Je však třeba počítat s tím, že zatímco s paušály zvládli mnozí své daňové povinnosti vyřešit sami, u evidence si budou třeba muset zaplatit odborníka. Přechod na daňovou evidenci se obvykle nevyplatí svobodným a bezdětným lidem, kteří navíc nedosáhnou ročního dvoumilionového obratu. 
Naopak zvážit přechod na daňovou evidenci by měli ti, kdo mají děti a jejich partner si na ně slevu na dani uplatnit nemůže, či živnostníci s manželem/manželkou s nízkými příjmy (například manželka na rodičovské dovolené). V takových případech se totiž může přechod na uplatňování skutečných výdajů vyplatit i v situaci, kdy jsou tyto výdaje nižší než možný paušál. 

Asi se nevyhnete dodatečnému přiznání 

Když uplatňujete výdaje paušálem, jednoduše sečtete všechny příjmy a jako výdaj použijete příslušná procenta těchto příjmů. 
Při vedení daňové evidence je potřeba důsledně v souladu s legislativou rozlišovat mezi daňově uznatelnými a neuznatelnými výdaji. Výpočet daňového základu je tudíž těžší. Navíc je potřeba v roce změny v uplatňování výdajů provést případné úpravy v loňském daňovém přiznání. 
„Pokud by podnikatel chtěl v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnit výdaje jiným způsobem než v roce 2015, má povinnost upravit základ daně za rok 2015. V případě přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje se základ daně zvyšuje o pohledávky. Pokud tedy podnikatel nějaké eviduje, je povinen podat dodatečné daňové přiznání za rok 2015 a doplatit daň“ vysvětluje Lenka Stöhrová. Úpravu je třeba provést i u sociálního pojištění v přehledu o příjmech a výdajích. 

Publikováno v Lidových novinách, 21.2.2017.