Vyplatí se roční zúčtování, nebo vlastní daňové přiznání 6.10.2015

Kdo si může nechat v klidu daně zpracovat zaměstnavatelem a kterému zaměstnanci může daňové přiznání naopak vytrhnout trn z paty?

Roční zúčtování daní je pro zaměstnance pohodlnou cestou, jak vyřešit své daně. Některým ale daňové přiznání naopak může vytrhnout trn z paty.

Zaměstnancům nejčastěji daně vyřeší roční zúčtování
 
 U zaměstnaneckých poměrů se nejčastěji setkáváme s tím, že ačkoli je během roku pracovníkům srážena z hrubé mzdy záloha na dani, svou daňovou povinnost pak pracovník vyřídí pomocí žádosti o roční zúčtování, které za něj provádí přímo zaměstnavatel.
 
 Podmínkou je kromě žádosti také fakt, že zde má podepsáno prohlášení k dani. To mu také umožní uplatnit si slevu na poplatníka, dítě nebo studenta. Prohlášení ale můžete mít v jednom měsíci podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.
 
 Roční zúčtování vám jako zaměstnanci umožní uplatnit také slevu na manželku nebo různé odpočty (například odpočet úroků z úvěru na bydlení, odpočet za pojistné na životní pojištění či penzijní připojištění), které se při výpočtu měsíční čisté mzdy nezohledňují.
 
 Kdy si budete muset poradit sami?
 
 Existují ale situace, kdy vám vznikne povinnost podat daňové přiznání i přesto, že jste zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.
 
 Zálohová daň u více zaměstnavatelů v jednom měsíci
 
 Během roku, a zejména o prázdninách, se vám například může stát, že budete souběžně zaměstnaní na dvou či více místech. Pokud dojde k tomu, že příjmy z těchto zaměstnání budou v jednom měsíci oba daněny zálohovou daní, už není možné provést roční zúčtování daně a vám vzniká povinnost podat v příštím roce daňové přiznání (za letošní rok).
 
 Tato situace vás může potkat, pracujete-li na hlavní pracovní poměr v jednom zaměstnání (kde máte podepsáno prohlášení k dani) a v tom druhém si přivyděláváte na dohodu o provedení práce, kde vaše měsíční odměna přesáhne částku 10 000 Kč. Pak není možné zdanit váš přivýdělek srážkou a vy odvedete další zálohovou daň.
 
 Podat daňové přiznání musíte sami i v případě, že si přivyděláváte na dohodu o pracovní činnosti. U dohody o pracovní činnosti není stanoven limit 10 000 Kč a zaměstnavatelem je vždy odvedena záloha na daň z příjmu bez ohledu na to, jak vysoký byl příjem či zda zaměstnanec podepsal prohlášení, upřesnila pro server Měšec.cz Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
 
 Další příjmy nad 6000 Kč ročně
 
 S formulářem daňového přiznání se musí potýkat i ti zaměstnanci, kteří mají během roku kromě platu či mzdy ještě jiné příjmy, které přesáhnou hranici 6000 Kč. Může se jednat o příjmy z pronájmu či příležitostných činností, příjmy z prodeje majetku nebo akcií a příjmy z podnikání.
 
 Když propásnete ten správný termín
 
 S přiznáním si na finanční úřad poběžíte sami, i pokud u svého zaměstnavatele nestihnete do 15. února podepsat prohlášení k dani za minulý rok nebo jej nestihnete požádat o roční zúčtování daně.
 
 U solidární přirážky jen v některých případech
 
 Daňové přiznání je povinen podat také ten zaměstnanec, jehož příjmy za rok 2015 přesáhly 1 277 328 Kč, řekla také serveru Měšec.cz Ivanco. Daňové přiznání totiž podává také zaměstnanec, jehož příjmy za rok přesáhnou hranici stanovenou pro aplikaci solidární přirážky. Pro rok 2015 je tedy rozhodným příjmem částka 1 277 328 Kč. (V loňském roce, za který se podávalo daňové přiznání v tom letošním, platila částka 1 245 216 Kč.)
 
 Zaměstnanci solidární daň odvádí v měsíci, kdy jejich příjem přesáhne částku 106 444 Kč. To ještě samo o sobě neznamená, že bude muset daňové přiznání podat. Povinnost vzniká v případě, že roční příjem ze zaměstnání přesáhne 48násobek průměrné mzdy. Pokud byste platili v nějakém měsíci solidární přirážku například kvůli prémiím (částka nad 106 444 Kč), ale za celý rok byste se nad rozhodný příjem nedostali (částka nad 1 277 328 Kč), povinnost se na vás vztahovat nebude a vy můžete požádat o roční zúčtování daně.
 
 Roční zúčtování nebo daňové přiznání?
 
 Není pochyb o tom, že roční zúčtovaní daně provedené zaměstnavatelem je rozhodně pohodlnější variantou, jak daně řešit. Nedá se ale paušálně tvrdit, že je to vždy lepší varianta než podat daňové přiznání.
 
 Roční zúčtování: méně času na doklady, ale tak pohodlné
 
 Zaměstnancům (například studentům), kteří pracují (s podepsaným prohlášením k dani) jen po část roku (a daňová sleva na poplatníka se jim tudíž odečítá jen v měsících, za které dostávají mzdu či plat), se navíc roční zúčtování vyplatí i kvůli možnosti uplatnit daňovou slevu na poplatníka v plné výši. Po ukončení pracovního poměru proto požádejte posledního zaměstnavatele o roční zúčtování a sleva na poplatníka se vám započte i za měsíce, kdy jste mzdu nepobírali. Vznikne vám tak nárok na daňový přeplatek.
 
 Znovu připomeňme, že o provedení ročního zúčtování je nutné požádat nejpozději 15. února. Pokud jste pracovali pro více zaměstnavatelů a práce se nepřekrývala, musíte o roční zúčtování požádat toho posledního. Do jeho účtárny je třeba zanést potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které jste v daném roce pracovali a kde jste měli podepsané prohlášení k dani (jinak byste se okrádali o vlastní peníze a nemohli si uplatnit daňové slevy). Tento termín se dá považovat za nevýhodu zúčtování daně zaměstnavatelem, protože všechna potvrzení o nárocích na daňové slevy a odpočty musíte odevzdat v polovině února, a ne až na konci března při podání daňového přiznání.
 
 Požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování za rok 2015 mohou i studenti pracující během prázdnin pouze pro jednoho zaměstnavatele. Pokud podepsali prohlášení k dani, vznikne jim nárok na daňový přeplatek, uvedla Gabriela Ivanco a na vysvětlenou dodala, že aby mohl vzniknout daňový přeplatek, musí být v některém měsíci zaplacena záloha na dani. Při nulové daňové povinnosti z důvodu nízkého příjmu vám jinak v tomto případě nárok na daňový přeplatek nevznikne.
 
 Mezi další nesporné výhody ročního zúčtování daní zaměstnavatelem je i fakt, že nemůže vzniknout daňový nedoplatek, protože daň vypočte a odvede účtárna zaměstnavatele a riziko chyby zaměstnance se tak eliminuje.
 
 Daňové přiznání: více práce, více času, větší soukromí
 
 Říkáte si, proč by mělo být lepší se přiznávat po vlastní ose? Jak už jsme uvedli výše, někteří zaměstnanci si o roční zúčtování daně požádat nemohou, a pak je daňové přiznání jedinou cestou, jak využít všechny daňové slevy a odpočty v plné výši. (Případně si nechat vrátit i daň odvedenou srážkou. Více najdete v článku Platili jste loni daň srážkou? Podejte přiznání a získejte přeplatek na dani.)
 
 Kromě toho mají na shromáždění všech potřebných potvrzení o měsíc a půl více času, nebo dokonce o 4,5 měsíce víc, pokud by si nechávali daně zpracovávat daňovým poradcem.
 
 Někteří mohou také uvítat možnost, jak si vyřešit daně, ale svému zaměstnavateli jaksi neprozradit všechny detaily, které se týkají jejich finančního života.
 
 Budete-li si příští rok řešit daně sami, nezapomeňte všechny své zaměstnavatele, u kterých jste letos pracovali, požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel potvrzení vystaví do deseti dnů. Zaměstnanec na něm najde veškeré informace ohledně příjmů, sražených záloh a odvedeném pojistném na zdravotní a sociální pojištění a údaje o tom, zda byly uplatněny slevy na dani a v jaké výši, doplnila Ivanco.
 
Publikováno na serveru www.mesec.cz, 6.10.2015.