Máte dítě ve školce? Na daních ušetříte tisíce, 12.12.2016

Takzvané školkovné se v roce 2017 zvýší o 700 korun na jednoho potomka. Při vyplňování přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 si mohou rodiče, kteří mají děti v mateřské škole, odečíst z daňového základu téměř deset tisíc korun a tím ušetřit. Na rozdíl od klasické slevy na dítě využijí zmíněný bonus i ti, kteří uplatňují daňové paušály.

Maximální sleva pro zdaňovací období 2016 bude 9900 korun. Nejvyšší školkovné odpovídá výši minimální mzdy v ČR k prvnímu dni tzv. zdaňovacího období. A minimální mzdu Sobotkova vláda zvyšuje každoročně. V roce 2018 potěší stát daňové poplatníky znovu. Sleva na dítě v předškolním zařízení vyšplhá až na 11 tisíc korun. Ty ovšem odečtete pouze v případě, že platíte vyšší roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok například jen osm tisíc, odepíšete z daní tuto částku. Zvýhodnění se týká samozřejmě jen matek a otců, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Pokud tedy máte například v předškolním věku tři děti, 

Příklad 

Živnostník J. Novák uplatňuje při přiznání daně z příjmu šedesátiprocentní výdajový paušál. 
Jeho příjmy dosáhnou v roce 2016 550 tisíc korun. Po odečtení 60 procent na výdaje představuje jeho daňový základ 220 tisíc. Na dani z příjmu (15 procent ze základu) by měl zaplatit 33 tisíc korun. 
Protože má ale čtyřleté dítě v mateřské škole a ročně za jeho umístění platí 15 tisíc korun, může si odečíst z daní školkovné v maximální výši 9900 korun. Po odečtení slevy na poplatníka 24 840 korun a školkovného nezaplatí státu na dani z příjmu ani korunu (33 000 - 24 840 - 9900 korun). 
jež navštěvují soukromou lesní školku, od daňového základu si můžete odečíst až 29 700 korun.

Potvrzení jako příloha DAP 

„Nárok na slevu ve výši zaplacených a prokázaných příspěvků za umístění dítěte má pouze jeden z rodičů – poplatníků žijících s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. 
V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením školky o výši vynaložených výdajů poplatníka za umístění dítěte v těchto zařízeních v roce 2016,“ prozrazuje Blanka Štarmanová. 
V daňovém přiznání je na tuto slevu od loňského roku nový řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách Finanční správy ČR v elektronické podobě. 
„V písemném potvrzení má být uvedena adresa školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslena částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy,“ říká daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco. Pro OSVČ má tento odpočet z daně výhodu oproti tradiční slevě na dítě. Tu totiž – v případě, že živnostník stanovuje své výdaje paušálem – uplatnit nelze. 

Společná nebo střídavá péče 

Ve společné domácnosti můžeslevu uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná nebo střídavá péče rodičů, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti. 

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 9900 korun. 

Publikováno v magazínu Profit, 12.12.2016.