Rozhovor s Ing. Vendulou Peškovou, členkou výboru Komory, 12/2016

Ing. Vendula Pešková je absolventkou oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Vysoké školy ekonomické v Praze. Účetní expertka, IFRS specialistka. Členka metodické rady pro podnikatelské subjekty SÚ od roku 2013. V současné době působí v Mazars s.r.o. jako manažerka účetního oddělení (metodika účetnictví společnosti v ČR a členka mezinárodní pracovní skupiny zastřešující metodiku účetnictví celé skupiny Mazars). Členkou Komory je od roku 2006. Na listopadovém sněmu byla zvolena do výboru Komory.

Účetnictví jste vystudovala. Této profesi jste se chtěla věnovat vždy?

Účetnictví jsem začala studovat na Obchodní akademii. Po ukončení střední školy jsem chtěla pokračovat ve studiu. Protože mě účetnictví bavilo, rozhodla jsem se z nabídky vysokých škol pro Vysokou školu ekonomickou v Praze - fakultu financí. Neřekla bych, že v té době jsem měla jasnou představu, zda se chci věnovat účetnictví v praxi. Během studia na vysoké škole jsem souběžně pracovala v různých oborech (v cestovním ruchu či v kanceláři). Měla jsem několik pracovních nabídek z oboru cestovního ruchu. Nakonec jsem se po složení státních zkoušek rozhodla pro účetnictví. Dostala jsem pracovní nabídku na pozici asistent auditora ve společnosti Mazars. Po čtyřech letech práce na pozici asistent auditora v této společnosti přišla nabídka přejít do oddělení externího zpracovávání účetnictví pro klienty a já se rozhodla ji využít. V tomto oddělení pracuji dodnes.

Co Vás na této práci baví?

I když člověka neznalému problematiky se může zdát, že práce účetní je rutinní a nezajímavá, nemohu souhlasit. I po více než šestnácti letech v oboru se stále seznamuji s novými věcmi. Každý nový klient mě něčím obohacuje, u každého nového klienta musím řešit nové situace. To mě neustále žene vpřed a nedovolí mi "usnout na vavřínech".

Na sněmu jste byla zvolena členkou výboru. Proč jste se rozhodla pro kandidaturu?

Doufám, že díky mé zkušenosti z práci v mezinárodních účetním prostředí mohu přinést do výboru nápady, jak zatraktivnit účetní profesi v České republice.

Jak vnímáte roli KCÚ v oboru? Proč by měli profesní účetní být členy? Kam by měla Komora směrovat své úsilí?

KCÚ vnímám jako organizaci, která by měla přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v České republice. Doufám, že do budoucna členové profesní komory budou klienty upřednostňování před nečleny, protože budou vnímání jako profesionálové ve svém oboru, kteří dokáží klientovi dodat kvalitní služby. Domnívám se, že KCÚ by měla i nadále usilovat o legislativní úpravu účetní profese, tak jako tomu je v jiných zemích.

Účetnictví u nás není stále náležitě oceněnou profesí. Proč?

Myslím, že to souvisí s úrovní znalostí klientů a s kvalitou účetní. Jsou klienti, kteří nejsou schopni činit rozhodnutí na základě výstupů z účetnictví a profesi účetní degradují jen na práci "přepisování čísel". Domnívám se, že klienti, kteří chápou přidanou hodnotu účetnictví a dokáží výstupy z účetnictví využívat, práci účetní oceňují. Rovněž záleží na kvalitě účetní, zda se dokáže či nedokáže vcítit do kůže klienta a podle toho mu dávat cenné rady.

Vaše profesní dráha je zatím výhradně spojena s nadnárodní společností. Předpokládám, že máte poznatky ohledně postavení profesních účetních z jiných zemí. Jaké máte zkušenosti s českými klienty? Nějaké zásadní rozdíly mezi českými a zahraničními klienty?

Ano, v naprosté většinu případů pracuji pro zahraniční klienty, kteří se rozhodli otevřít pobočku v České republice a já a můj tým je doprovázíme v různém stádiu jejich podnikání na českém trhu. Hlavní rozdíl mezi českým a zahraničním klientem vidím v rozdílné kultuře a s tím spojeném chování. Moje práce je lépe ceněna i vnímána zahraničními klienty, kteří nás berou jako rovnocenného partnera a nezpochybňují naši radu. Český klient podporu, kterou mu dávám, považuje za samozřejmost a jednoduchou věc, za kterou nenáleží žádný honorář. Český klient má tendenci obdržené rady zpochybňovat.

Publikováno v prosincovém vydání Bulletinu Komory certifikovaných účetních.

Document

Rozhovor Vendula Pešková - Bulletin Komory certifikovaných účetních
Rozhovor Vendula Pešková - Bulletin Komory certifikovaných účetních