Rady pro čerstvé penzisty, 22.2.2017

Patříte mezi 114 tisíc lidí, kteří odešli loni do důchodu, a zajímá vás, jestli se vás bude také týkat daňové přiznání? Připravili jsme pro vás příklady sedmi situací, se kterými se mohou setkat takzvaní novodůchodci.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení si v průměru ročně požádá 81 tisíc lidí o starobní důchod a 33 tisíc o předčasný starobní důchod. Někdo odejde do zasloužené penze a jen si ji užívá, jiný si přivydělává. Kdo bude muset řešit daňové přiznání? Je možné si i v důchodu odečíst z daní třeba dary či spoření na penzi? Záleží na tom, zda jste měli nějaké zdanitelné příjmy.

5měsíců zaměstnaný, pak jen důchod

Kdo normálně odešel ze zaměstnání do penze, může požádat o roční zúčtování svého bývalého zaměstnavatele, pokud nebude mít část nebo celý důchod zdanitelný podle níže uvedených pravidel. V tomto ročním zúčtování může uplatnit odčitatelné položky a slevu na poplatníka za celý rok a dosáhnout tak vratky (části) záloh na daň. Stejně tak může podat i daňové přiznání a odčitatelné položky a celou slevu na poplatníka si v něm uplatnit.

5měsíců zaměstnaný, pak důchod s přivýdělkem

Kdo v průběhu roku odešel ze zaměstnání do starobního důchodu a kromě penze si i přivydělával, toho se daňové přiznání s největší pravděpodobností týkat bude. K daňovému přiznání bude potřebovat potvrzení o příjmech od svého zaměstnavatele, které vyplní na druhé straně daňového přiznání jako příjmy ze závislé činnosti. Co bude řešit dál, záleží na tom, jakého druhu byl přivýdělek a v jaké výši.
Pokud podnikal, uvede příjem v příloze 1, výdaje odečte buď příslušným paušálem, nebo skutečné a zisk zdaní.
Pokud má nějaké odečitatelné položky (hypotéka, životní pojištění, penzijní spoření, dary), může o ně ponížit daňový základ, stejně tak má nárok na slevu za poplatníka z vypočtené daně za celý rok. Podobně bude postupovat i penzista, který má příjem z nájmu (vyplní přílohu 2).
Dalším druhem přivýdělku může být brigáda či zaměstnanecký poměr. Pokud je penzista v zaměstnaneckém poměru nebo si přivydělával na dohodu (DPP či DPČ) jen po část roku a podepíše prohlášení poplatníka k dani, slevy na poplatníka i zálohu na daň mu strhává zaměstnavatel a také mu může udělat roční zúčtování daně.
Pokud penzista uzavřel dohodu o provedení práce, jehoměsíční výdělek nepřesáhl 10 000 korun a nepodepsal u svého zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani, byla mu sražena konečná srážková daň. V tom případě pro něj bude výhodné podat daňové přiznání.
„V daňovém přiznání vyplní příjmy podle § 6 a díky slevě na poplatníka za celý rok dostane již zaplacenou srážkovou daň v plné výši zpět, popřípadě mu může být vrácena částečně či plně také daň zálohová,“ uvádí Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. I v těchto případech si samozřejmě může v daňovém přiznání odečíst z daňového základu případné odečitatelné položky.
Kdo si přivydělával v loňském roce k penzi příležitostně, například prodal přebytky ze zahrádky nebo jednorázově někomu vypomohl za úplatu, a nedostal za to více než 30 000 korun za rok, daňové přiznání řešit nemusí.

5měsíců podnikal, pak jen důchod

Pokud podnikatel ukončí svoji činnost v průběhu roku, podá daňové přiznání, kde uvede příjmy z podnikání, které zdaní. Má nárok na slevu na poplatníka za celý rok a snížení daňového základu o odečitatelné položky. „V souvislosti s ukončením podnikání také musí provést úpravy základu daně v souladu s § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů,“ připomíná Gabriela Ivanco.

5měsíců podnikal, pokračuje i v důchodu

Kdo podnikal a v průběhu roku odešel do penze, vyplní daňové přiznání normálně jako každý jiný rok, uvede příjmy minus výdaje.

5měsíců podnikal, pak důchod s přivýdělkem jiným než podnikání

Kdo s příchodem penze ukončil podnikatelskou činnost a dál si přivydělává jiným způsobem, například příjmy z nájmu či prací na některou z dohod, musí podat daňové přiznání. V něm uvede příjmy z podnikání, pokud má i příjmy z nájmu a pokud pracoval zbytek roku jako brigádník, tak i příjmy, ze kterých mu zaměstnavatel odváděl zálohovou daň, případně i příjmy například z dohody o provedení práce, kdy platil daň srážkovou.

5měsíců nezaměstnaný, pak si užívá jen penzi

Toho, kdo byl těsně před odchodem do penze na úřadu práce a pak začal brát penzi a nemá žádný příjem, se daňové přiznání nijak netýká, nemusí nic řešit. Pokud by chtěl ušetřit a odečíst si třeba penzijní spoření, životní pojištění či úroky z hypotéky nebo dary, má smůlu. Nemá zdanitelný příjem (podpora v nezaměstnanosti i penze do 356 400 korun za rok se nedaní), není z čeho odečítat. Jediná výjimka by nastala v případě, že by měl penzi vyšší, než je limit, pak by musel částku nad limit zdanit a podat daňové přiznání. Ve výsledku by ale pravděpodobně žádné daně neplatil, protože by si mohl odečíst případné odečitatelné položky od základu daně a potom i slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun z vypočtené daně.

5měsíců nezaměstnaný, pak v důchodu s přivýdělkem

Kdo byl část roku nezaměstnaný, v průběhu roku odešel do starobního důchodu a kromě penze si i přivydělával, toho se daňové přiznání s největší pravděpodobností týkat bude. Záleží na tom, jakého druhu byl přivýdělek a v jaké výši. Platí pro něj pravidla jako pro toho, kdo odešel do důchodu ze zaměstnaneckého poměru a dál si přivydělává. V daňovém přiznání nebude však řešit příjem z předchozího zaměstnání.

Publikováno v Lidových novinách, 22.2.2017.