Pro polovinu firem je kontrolní hlášení zátěží, 1.12.2016

Zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady. Zároveň ale více než pětina firem považuje hlášení za účinný nástroj proti daňovým únikům a dalších 28 procent uvádí, že se i přes zvýšenou zátěž osvědčilo. Průzkumu poradenské společnosti Mazars se zúčastnilo 103 výkonných nebo finančních ředitelů českých firem.

Publikováno v Hospodářských novinách, 1.12.2016.