Přivýdělky: Chvilka pozornosti se vyplatí, 16.3.2017

Jste-li student, důchodce, rodič, který se stará o malé dítě, či nezaměstnaný a během loňského roku jste si nepravidelně přivydělávali různými brigádami a podle pravidel byste nemuseli podávat daňové přiznání, vězte, že v určitých případech se vám může pár minut strávených nad formulářem vyplatit. Důvod je jednoduchý, díky slevám na dani totiž můžete dostat zpět již zaplacené daně.
Obecně se vyplatí daňové přiznání podat, pokud vznikne nárok na vrácení přeplatku. To nastane v situaci, kdy poplatník během roku na daních něco zaplatil. Daňové přiznání se tedy vyplatí podat tomu, kdo nepožádal o roční zúčtování nebo nepracoval celých 12 měsíců. Příkladem může být třeba žena na mateřské dovolené, která ještě část roku pracovala, nebo ten, kdo část roku pracoval jako zaměstnanec a na konci roku byl na úřadu práce veden jako nezaměstnaný. K daňovému přiznání je nutné přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech.

Brigády

Kdo pracoval na některou z dohod, ať už o pracovní činnosti, či provedení práce, daňové přiznání řešit nemusí. Ale může, a ve většině případů to bude i výhodné. Vyplní příjmy podle § 6 (částku najde na potvrzení o příjmech od zaměstnavatele) a díky slevě na poplatníka, která se uvádí za celý rok (24 840 korun) a u studentů i další slevě na studenta (4020 korun), může získat část, nebo i celou zaplacenou zálohovou, u dohody o provedení práce do 10 000 korun za měsíc i srážkovou daň zpátky. Může si odečíst z daňového základu odčitatelné položky (úroky z hypotéky, dary, pojištění, penzijní spoření) a slevu na dítě. Nárok má i na slevu za takzvané školkovné až do výše 9990 korun za rok.

Podnikání, honoráře

Když si student či rodič přivydělává jako osoba samostatně výdělečně činná a má příjem za rok vyšší než 15 000 korun, musí podat daňové přiznání a zisk zdanit jako každý jiný podnikatel. Samozřejmě má nárok na odečtení například úroků z hypotéky, darů či životního pojištění z daňového základu, na slevu za poplatníka a studenti i slevu na studenta. Pokud neuvádí výdaje paušálem a splní výši příjmů, může uplatnit i daňové zvýhodnění na děti. Bez ohledu na způsob uplatňování výdajů má nárok na slevu za umístění dítě, takzvané školkovné. Do podnikatelských příjmů podle § 7 patří i honoráře nad 10 000 korun, které je nutné zdanit. Honoráře do 10 000 korun jsou zdaněny srážkovou daní již u zdroje a do daňového přiznání se neuvádí a nelze ani získat tuto srážkovou daň zpět.
Ouplatnění slevy na dítě se často zajímají i rodiče podnikajících studentů. „Pokud jejich dítě studuje v řádném studiu a sdílí s rodiči společnou domácnost, pak si mohou rodiče i na takového studenta do 26 let uplatnit daňové zvýhodnění,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jiná činnost

Může se stát, že jste měli navíc nějaký příjem, který se jednoznačně nedá zařadit. V daňovém přiznání se uvádí v příloze 2 jako takzvaný ostatní příjem (§ 10). Je-li navíc příležitostný, může dosáhnout až 30 000 korun za rok, aniž by vám vznikla povinnost tyto peníze danit. „Pozor, do osvobozujícího limitu se počítají příjmy, nikoli zisk. Tedy když jste například za prodaná štěňata obdrželi 50 tisíc korun a náklady byly 25 tisíc korun, danit budete, protože příjem byl vyšší než 30 tisíc. Pokud byste ovšem za prodej ovoce ze zahrádky utržili 29 900 korun, danit nebude třeba,“ upozorňuje Gabriela Ivanco a dodává, že musí jít o příležitostné činnosti (například vytvoření grafického návrhu), příležitostný nájem movitých věcí (půjčíte sousedovi míchačku za úplatu), zemědělskou výrobu (pokud nejste zemědělec podnikatel – prodej přebytků ze zahrádky).
Nesmí jít o soustavnou činnost. Na tu bysteměli mít živnostenské oprávnění a příjmy danit jako podnikatel.

Publikováno v Lidových novinách, 16.3.2017.