Jak na přechod z paušálu na daňovou evidenci, 16.2.2016

Pan Petr uplatňoval za rok 2014 výdajový paušál. Jeho manželka odešla v průběhu roku 2015 na mateřskou dovolenou. Aby si mohl za rok 2015 Petr uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě, rozhodl se přejít z paušálu na daňovou evidenci.
Protože měl za rok 2014 neproplacené faktury a rozhodnutí o přechodu přišlo až po podání daňového přiznání a přehledů o příjmech a výdajích za rok 2014 pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, bude muset podat na finanční úřad dodatečné daňové přiznání za rok 2014 a na OSSZ opravný přehled o příjmech a výdajích.

Jak je to v praxi
 
 Vyfakturované a neuhrazené pohledávky pana Petra činily 84 000 korun. „A právě o tuto částku si bude Petr muset v dodatečném daňovém přiznání zvýšit základ daně. Daňová povinnost mu tak vzroste o 12 600 korun (15 % z 84 000 korun),“ vypočítává daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Pokud Petr podá dodatečné daňové přiznání za rok 2014 a zároveň uhradí nedoplatek na dani nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání za rok 2015, nevznikne mu žádná sankce ze strany správce daně.
 
 Hlavně se vyhnout pokutě
 
 A protože se jeho základ daně za rok 2014 změní, dojde tak i ke změně ve výši jeho vyměřovacího základu pro pojistné. Musí tedy také odevzdat na místně příslušnou OSSZ i opravný přehled. „Jako důvod uvede zahrnutí neuhrazených pohledávek a vznikne mu na sociálním pojištění nedoplatek ve výši 12 264 korun (84 000 x 50 % x 29,2 %),“ uvádí Gabriela Ivanco.
 Opravný přehled na OSSZ je nutné podat do 8 dnů od chvíle, kdy zjistil, že byl vyměřovací základ za rok 2014 vyšší. Aby nedostal pokutu, musí dodatečné pojistné zaplatit do 8 dnů po podání přehledu.
 Opravný přehled pro zdravotní pojišťovnu podávat nebude.

Publikováno v Lidových novinách, 16.2.2016.