Povinné účtenky míří na start, 10.10.2016

Šestadvacet let trvalo, než se stát rozhoupal k zásadnímu narovnání podnikatelského prostředí. Jen málokteré opatření vyvolalo v podnikatelském prostředí tak rozporuplné reakce jako zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Od povinného vydávání účtenek při platbě v hotovosti včetně úhrady platební kartou nebo stravenkami si ministerstvo financí slibuje výrazné omezení daňových úniků a lepší plnění státní pokladny.

„Zrod zákona a jeho přijetí jsme podpořili, protože je pro nás v současnosti jedinou šancí, jak narovnat neutěšené poměry na českém trhu, kde jasně vítězí nepoctivost, vyhýbaní se dodržování základních legislativních pravidel a neetické chování v konkurenčních vztazích,“ uvedl předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka.

Přestože pro podnikatele nebude přechod na elektronickou evidenci snadný, v konečném důsledku by měl být pro ty řádně platící přínosný. „Jejich daňová povinnost zůstane stejná, ovšem nepoctiví podnikatelé by měli ztratit finanční náskok, který jim přinášelo placení nižších daní,“ konstatuje Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars.

Restauracím klesne DPH

Elektronické evidenci tržeb budou jako první podléhat ubytovací a stravovací služby, a to již od prosince letošního roku. Jako kompenzační opatření se od stejného data snižuje i sazba DPH u stravovacích služeb, s výjimkou podávání alkoholických nápojů, z 21 procent na 15 procent.
Od září si přitom podnikatelé mohou vyzvedávat autentizační údaje k přihlašování do elektronické evidence tržeb. Zájem zpočátku nebyl velký, během prvního týdne se k tomu odhodlalo jen kolem 1400 podnikatelů. Podle odhadů se první fáze EET bude týkat 60 tisíc podnikatelů.

Nižší zájem je daný nejenom v tuzemsku oblíbenou tradicí nechávat vše na poslední chvíli, ale i tím, že řada malých podnikatelů netuší, že se jich nová povinnost bude týkat.
„Někteří drobní živnostníci se mylně domnívají, že elektronická evidence tržeb je záležitostí pouze plátců DPH. Není tomu tak, elektronická evidence tržeb se týká hotovostních plateb plátců DPH i neplátců DPH,“ upozorňuje Gabriela Ivanco. Přitom neplátci DPH podle ní mají většinou s daňovými povinnostmi méně zkušeností. Právě u nich proto hrozí, že naplánované namátkové kontroly zjistí nesrovnalosti.

Dalším kamenem úrazu bude pro živnostníky udělat všechny administrativní kroky správně včetně zmíněné autentizace. „Požádat může podnikatel nebo jeho zplnomocněný zástupce pouze dvěma způsoby. Buď elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. V takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky.

Nebo si může údaje vyzvednout osobně na libovolném finančním úřadě, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v zapečetěné obálce. V případě, že podnikatel požádá o autentizační údaje jiným způsobem, například písemně nebo e-mailem, nebudou mu přiděleny,“ popsala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.
Musí proto celý proces absolvovat znovu. „Podatel, který podá žádost nepodporovaným způsobem, bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Uvedenou vadu lze odstranit podáním nové žádosti o autentizační údaje, a to pouze jedním z výše uvedených, zákonem stanovených způsobů,“ popsala postup mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Po autentizačních údajích si musejí podnikatelé vyzvednout certifikát. Ten získají ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb a uvedou údaje o všech svých provozovnách. Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, jehož prostřednictvím bude živnostník evidovat tržby. Jestli se firmám podaří vše správně nainstalovat, by měly zjistit od 1. listopadu, kdy bude k dispozici zkušební provoz elektronické evidence tržeb. Poslední administrativní úkony čekají živnostníky v den ostrého startu evidence tržeb. „Po nahrání certifikátu do pokladního systému zbývá poslední věc: 1. prosince jej v pokladně aktivovat zaškrtnutím jediného políčka. Poté už evidování tržeb nic nebrání. Posledním krokem ke splnění informační povinnosti je vyvěšení viditelného oznámení, že podnik eviduje tržby. Přesné znění tohoto oznámení je uvedeno v metodice vydané Finanční správou,“ doplňuje Michal Wantulok, manažer společnosti Dotykačka. 

Dobrá rada nad zlato

Další klíčové rozhodnutí čeká podnikatele při výběru pokladního systému. Hospodářská komora se rozhodla usnadnit živnostníkům rozhodování tím, že za ně pokladní systémy otestuje. Otestované výrobky pak získají označení Poctivá pokladna podnikatele.

 
„Ministerstvo financí a Finanční správa podnikatele upozorňují, že s volbou vhodné pokladny či pokladního systému nebudou pomáhat. Řada nabízených pokladních systémů ale nemusí vyhovovat elektronické evidenci tržeb,“ varoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Testování bude obsahovat třeba ověření konektivity se serverem EET prostřednictvím stabilního internetového připojení a analýzu posílaných dat. Ta by měla odhalit, jestli na pozadí neprobíhají skryté operace, které by mohly obchodníky poškodit. Hospodářská komora také mimo jiné prověří způsob a složitost instalace autentizačního certifikátu či jaká periferní zařízení, jako jsou třeba čtečky EAN kódů nebo tiskárny účtenek, jsou kompatibilní. V návaznosti na testování chystá asistenční službu.

Podle průzkumu komory 47 procent podnikatelů zatím žádnou pokladnu nevyužívá a vydávají ručně psané účtenky. Kvůli povinné evidenci tržeb si 43 procent obchodníků hodlá pořídit co nejjednodušší technické řešení splňující jen nezbytné funkce pro elektronizaci tržeb.

Mezi firmami se rozhořel boj o desítky tisíc nových zákazníků. Splnil se i jeden ze slibů ministerstva, že základní verze pokladních systémů mohou podnikatelé pořídit i zdarma, podobně jako je tomu v Chorvatsku. Bezplatný program nabízí například systém KasaFik. „Nabídka zařízení a jejich ceny se už teď pohybují v relacích dle původních odhadů ministerstva financí. Přičemž lze očekávat, že nabídka se postupem času rozroste a konkurenční prostředí může ceny tlačit dolů,“ konstatuje Gabriela Štěpanyová z tiskového odboru ministerstva financí.

Firmy nabízející pokladní systémy se snaží podnikatele oslovit nejen cenou, ale i přídavnými funkcemi. Společnost eet1 například nabízí vytvořit z pokladny terminál pro prodej vstupenek na koncert nebo sportovní utkání, přijímání tiketů a sázenek, prodej elektronických knih, tiskovin nebo třeba cestovního pojištění. Firma Shoptet zase nabízí řešení, které umožňuje sledovat na dálku nejenom tržby, ale třeba i stav skladových zásob nebo zakázky.
Zvýšené náklady v souvislosti s nákupem potřebných technologií se snaží stát živnostníkům částečně kompenzovat jednorázovou daňovou slevou ve výši pět tisíc korun. Tu firmy uplatní v daňovém přiznání za rok, kdy poprvé zaevidují tržby v souladu s EET.

Za co hrozí pokuty

V souvislosti s nástupem EET se podnikatelé obávají především kontrol a pokut v případě pochybení. A také toho, že po nástupu evidence tržeb začnou vykazovat nárůst tržeb oproti minulým obdobím. Odborníci je však uklidňují. „Jistý skok může nastat z objektivních důvodů, například změna provozní doby, úprava provozovny, rozšíření služeb a podobně,“ konstatuje Blanka Štarmanová. Extrémní výkyvy ve vykázaných tržbách ale podle ní mohou být jedním z faktorů, na jejichž základě se finanční úřady na podnikatele zaměří detailněji.

Živnostníci by se naopak údajně neměli bát pokut za neúmyslné chyby při zavádění EET. Podle ministerstva financí a finančních úřadů jde o tak zásadní legislativní daňovou novinku, že kontrolní orgány budou v prvních dvou měsících shovívavé a budou postihovat jen úmyslné porušení zákona.

Kontrolovat se bude nejen vystavování účtenek, ale i práce s terminálem. „Pokud podnikatelé nebudou pracovat s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, hrozí jim pokuta ve výši 50 tisíc korun. Za maření účelu elektronické evidence tržeb, což může být například úmyslné nezadávání všech údajů do systému nebo odmítnutí vystavení účtenky zákazníkovi, hrozí podnikateli sankce až půl milionu korun. V případě, že kontrola zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, může nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti,“ varovala Blanka Štarmanová.

Publikováno v magazínu Profit, 10.10.2016.