Odpočet u životního pojištění nově jen bez výběrů, 13.2.2016

Platby pojistného na životní pojištění při splnění zákonných podmínek snižují daňovou povinnost, předčasné zrušení smlouvy ji však nově naopak zvyšuje. Daňová úspora může být za rok 2015 až 1800 Kč, ovšem daňová povinnost se kvůli zrušené smlouvě může zvýšit až o 18 000 Kč.

Daňový základ si nově mohou snížit pouze ti pojistníci, kteří se u svého životního pojištění smluvně vzdali možnosti mimořádných výběrů. V případě předčasného ukončení smlouvy pak musí uplatněné daňové odpočty zpětně dodanit, a to až za deset předchozích let.

Aby měsíční platby pojistného na životní pojištění snížily daňovou povinnost za rok 2015, musí být výplata pojistného plnění ve smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy, současně však nejdříve v kalendářním roce, v němž daňový poplatník dosáhne 60 let.
Od loňska se podmínky pro uplatnění odpočtu pojistného na životní pojištění ještě zpřísnily a nadále nesmí být ze smlouvy o životním pojištění umožněna průběžná výplata. Základ daně lze za rok 2015 snížit o zaplacené pojistné na životní pojištění až o 12 000 Kč. Daňová úspora pak činí 15 procent z uplatněného daňového odpočtu.

 
„Na maximální daňovou úsporu 1800 Kč dosáhnou lidé, kteří na svoji smlouvu o životním pojištění vkládají měsíčně 1000 Kč a více,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Ještě za rok 2014 měli nárok na daňový odpočet i klienti, kteří si ze své smlouvy průběžně vybírali peníze. Za rok 2015 to již možné není – lidé, kterým jejich smlouva o životním pojištění umožňuje průběžný výběr, již nemohou daňový odpočet uplatnit.
Během roku 2015 tak měli všichni klienti právo výběru, ponechají-li si u smlouvy o životním pojištění možnost průběžného výběru peněz, či nikoliv. Toto rozhodnutí poté mimo jiné mělo zásadní vliv na možnost uplatnění daňového odpočtu za rok 2015.

Aby bylo možné uplatnit daňový odpočet zaplaceného pojistného na životní pojištění za rok 2015, příslušný dodatek ke smlouvě znemožňující průběžné výběry před splněním zákonem daných podmínek musel být sjednán nejpozději do 31. března 2015. Někteří lidé ovšem mají uzavřeno více smluv o životním pojištění u více pojišťoven.
 
 Kdy vznikne nárok na daňovou vratku?
 
„V praxi je klidně možné mít jednu smlouvu s možností průběžného výběru, ale bez nároku na daňový odpočet, a pak druhou smlouvu, která průběžný výběr neumožňuje, ovšem daňovou povinnost za rok 2015 si o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění z této smlouvy snížíme,“ doplňuje Ivanco.

Zaměstnanci uplatňují nárok na daňový odpočet o zaplacené pojistné na životní pojištění u svého zaměstnavatele, který za ně provádí roční zúčtování daně. Do 15. února je v takovém případě nutné doručit mzdové účetní potvrzení o zaplacených příspěvcích od pojišťovny a doložit, že ze smlouvy o životním pojištění nejsou umožněny průběžné výběry (například výše zmíněným dodatkem ke smlouvě).

Díky uplatnění daňového odpočtu vznikne zaměstnanci nárok na daňovou vratku, o kterou bude mít vyšší čistou mzdu po provedení ročního zúčtování daně. Během roku 2015 totiž zaplatil vyšší daňové zálohy, než odpovídá jeho roční daňové povinnosti. OSVČ a zaměstnanci podávající si daňové přiznání sami uplatní daňový odpočet v daňovém přiznání, jehož nedílnou součástí je právě potvrzení od pojišťovny.

Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. Při zpracování přiznání daňovým poradcem se termín o tři měsíce prodlužuje. Potvrzení pro daňové účely zasílají pojišťovny automaticky začátkem roku. Klienti, kteří jej z nějakého výjimečného důvodu neobdrželi, se musejí obrátit na svoji pojišťovnu, neboť bez tohoto potvrzení si daňovou povinnost snížit nemohou.
 
Zpětně se dodaní odpočty až za 10 let
 
I přesto, že uzavřená smlouva o životním pojištění splňuje všechny zákonné podmínky, nemusí být možné si daňovou povinnost snížit. Příčinou je v tomto případě nulová daňová povinnost. Například z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka neplatí OSVČ nic na dani z příjmu fyzických osob až do daňového základu 165 600 Kč.
Zaměstnanci neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob, je-li jejich měsíční zdanitelný příjem 10 290 Kč a méně. Jestliže je roční daňová povinnost nulová již před uplatněním daňového odpočtu, pak nemůže dojít k daňové úspoře.
„Z důvodu uplatnění daňového odpočtu o zaplacené pojistné na životní pojištění nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, jako je tomu v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňový odpočet může snížit daň pouze do nuly,“ dodává Ivanco.

Lidé, kteří zákonné podmínky nedodrželi a předčasně zrušili svoji smlouvu o životním pojištění, musejí v minulosti uplatněné daňové odpočty zpětně dodanit. A to až 10 let zpátky.
Klienti, kteří v roce 2015 zrušili předčasně svoji smlouvu o životním pojištění, u které uplatňovali v minulosti daňový odpočet, tak musejí zvýšit daňový základ daně za rok 2015 o daňové odpočty v letech 2014 až 2005.
Uplatněné daňové odpočty jsou příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu a je nutné vyplnit přílohu č. 2 daňového přiznání. „Při uplatnění maximálního daňového odpočtu ve výši 12 tisíc Kč v posledních 10 letech se tak daňový základ za rok 2015 zvýší o 120 tisíc Kč, což znamená navýšení daňové povinnosti o 18 tisíc Kč,“ vypočítává Ivanco.
 

Lidé, kterým jejich smlouva o životním pojištění umožňuje průběžný výběr, již nemohou uplatnit daňový odpočet.

Publikováno v deníku Právo, 13.2.2016.