Od kdy musíte platit zvýšené zálohy na zdravotní a sociální pojištění? 24.1.2018

Pokud pracujete jako OSVČ, platíte také pravidelně zálohy na zdravotní a sociální pojištění. A právě jejich výše se pro rok 2018 změnila. Tedy přesněji řečeno se změnila výše minimálních záloh, které musíte odvádět.

"Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění se pro rok 2018 zvyšuje o 128 Kč na 2189 Kč a na zdravotním pojištění o 118 Kč na 2024 Kč", říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Jedná se ale pouze o zálohy. Přesnou výši vám následně dané instituce spočítají po podání přehledu o příjmech a výdajích a o případných nedoplatcích vás budou informovat.

Jestliže v roce 2018 teprve začínáte s podnikáním, platíte v tomto roce automaticky minimální zálohy v uvedené výši. Pokud již ale samostatnou výdělečnou činnost provozujete, musíte si ohlídat, od kdy je nutné platit novou výši záloh. U zdravotní pojišťovny musíte novou výši záloh zaplatit do 8. února 2018 za leden 2018. V případě sociálního pojištění stačí zvýšené zálohy zaplatit až za měsíc, kdy bude odevzdán přehled o příjmech a výdajích za rok 2017.  

Pokud patříte mezi ty, kteří mají vyšší zisky, možná se pro vás nic nezmění. "Například živnostník se stejným hrubým ročním ziskem v několika posledních letech ve výši 500 000 Kč platil v roce 2017 měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 2813 Kč, na sociálním pojištění pak 6084 Kč. Při stejném hrubém zisku za rok 2017 bude stejné zálohy platit i během roku 2018", vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

V případě, že provozujete pouze vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, neplatí pro vás povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Během roku můžete platit i nižší měsíční zálohy.

Publikováno na serveru Měšec.cz, 24. ledna 2018