Nový občanský zákoník hodnotí kladně 75% manažerů 26.4.2015

S revoluční proměnou soukromého práva v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích souhlasí po roce od jejich účinnosti 75 procent nejvyšších manažerů předních českých firem. Většina z nich vítá větší smluvní svobodu. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnily společnosti Mazars a PRK Partners.

S revoluční proměnou soukromého práva v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích souhlasí po roce od jejich účinnosti 75 procent nejvyšších manažerů předních českých firem. Většina z nich vítá větší smluvní svobodu. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnily společnosti Mazars a PRK Partners.
 
 Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014, předcházely tomu dlouhé roky příprav a diskuzí. Spolu s civilním kodexem vstoupil v platnost také nový zákon o obchodních korporacích. Jasný nesouhlas s oběma novými normami vyjádřily v průzkumu jen čtyři procenta respondentů. Naopak tři čtvrtiny s rekodifikací souhlasí zcela nebo s dílčími výhradami. Přibližně stejný počet respondentů přivítal větší smluvní svobodu, kterou nová právní úprava přinesla.
 
 Postupnou aplikaci obou norem v praxi provázely také komplikace. "Vznikaly zejména kvůli nové terminologii a značnému celkovému rozsahu úprav. Rekodifikace si tak ve firmách vyžádala čas a interní zdroje na zapracování změn, čímž se často zvýšilo celkové administrativní zatížení na úkor vlastního podnikání," uvedl vedoucí partner daňového oddělení Mazars Pavel Klein. Firem se podle manažerů nejvíce dotkly změny společenských smluv, obchodních podmínek, smluvních vztahů a novinky v záležitostech statutárních orgánů a souběhu funkcí.
 
 I když velká část respondentů v průzkumu zdůrazňuje náročnost změn souvisejících s rekodifikací, v praxi se nakonec zjevně podařilo obtíže zvládnout. "Výrazná většina manažerů, konkrétně 94 procent, se totiž domnívá, že jejich společnost řádně provedla všechny potřebné změny, včetně například úpravy smluvních vztahů a revize zakladatelských dokumentů," uvedl řídící partner advokátní kanceláře PRK Partners Robert Němec.
 
 Informace o nutných změnách čerpaly firmy nejčastěji od interních i externích právníků, dále z odborného tisku a dalších médií. Vítaným zdrojem informací byly také semináře organizované poradci, profesními sdruženími, obchodními komorami a různými asociacemi.
 
 Změny v soukromém právu provázely také některé zásahy v daňové oblasti. Celkem osm procent firem před zaváděním změn čerpalo informace také od externího daňového poradce.
 
 Dopad na většinu společností však nakonec nebyl markantní. V průzkumu 73 procent manažerů uvedlo, že se daňové změny na jejich podnikání a daňových odvodech neprojevily vůbec, případně v zanedbatelné míře.

Publikováno na serveru www.tyden.cz dne 26.4.2015