Na co nezapomenout při vyplňování přiznání, 4.3.2017

Daňovému přiznání je potřeba věnovat dostatek času, aby se správně vyplnily všechny potřebné kolonky.

V praxi daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob vyplňují nejenom osoby samostatně výdělečně činné, ale i například zaměstnanci s jinými příjmy mimo zaměstnání nad 6000 Kč za rok 2016 nebo zaměstnanci, kteří pracovali během loňského roku v některém měsíci pro dva zaměstnavatele, u kterých jim byla z příjmu odvedena zálohová daň z příjmu, a rovněž zaměstnanci, u kterých se zvyšuje daň z příjmu o solidární zvýšení daně.
Lidé, kteří měli během roku 2016 pouze příjmy ze zaměstnání, mohou použít dvoustránkový daňový formulář. Vyplnění tohoto formuláře je jednodušší. „Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů v roce 2016 mohou tedy využít jednodušší administrativy, k vyplnění daňového přiznání budou potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Sleva na poplatníka se uvádí v plné výši

Daňová sleva na poplatníka se v přiznání uplatňuje za rok 2016 vždy ve výši 24 840 Kč a v nezkrácené verzi daňového přiznání se uvádí do řádku číslo 64, a to bez ohledu na počet měsíců v roce 2016, ve kterých měl daňový poplatník zdanitelný příjem.
PŘÍKLAD: Penzistka Jaroslava Urbanová pronajímala nemovitost pouze od května do října roku 2016. Paní Eva Jarošová byla v prvních čtyřech měsících roku 2016 v evidenci na úřadu práce a teprve od května začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V přiznání uplatní paní Urbanová i paní Jarošová základní slevu na poplatníka 24 840 Kč, přestože zdanitelné příjmy jim plynuly pouze po část roku 2016.

Uplatněte všechny nezdanitelné položky

Základ daně snižují při splnění zákonných podmínek nezdanitelné části základu daně, tzv. daňové odpočty, kterým je v nezkráceném daňovém formuláři věnován třetí oddíl, konkrétně řádky číslo 46 až 54. Jestliže jsou splněny zákonné podmínky pro uplatnění některého daňového odpočtu, tak je možné ho uplatnit a k daňovému přiznání přiložit doklad prokazující nárok na uplatnění tohoto daňového odpočtu.
Pro všechny daňové odpočty jsou stanoveny maximální limity a podmínky, kdy lze odpočet uplatnit. Mezi daňové odpočty patří i příspěvky na smlouvu o životním pojištění během roku 2016 do částky 12 000 Kč. „Jestliže však dojde k předčasnému ukončení smlouvy o životním pojištění umožňující nárok na daňový odpočet, je nutné uplatněné daňové odpočty v uplynulých deseti letech zpětně dodanit, a to v rámci ostatních příjmů podle § 10 v příloze číslo dvě daňového přiznání,“ upozorňuje Ivanco.
PŘÍKLAD: Podnikatel Pavel Soukup loni předčasně zrušil smlouvu o životním pojištění. V letech 2015, 2014, 2013 a 2012 uplatnil daňový odpočet vždy ve výši 12 000 Kč. Za rok 2016 dosáhl hrubého zisku 340 000 Kč. Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti uvede do řádku 37 a dílčí základ daně z ostatních příjmů 48 000 Kč (4 x 12 000 Kč) uvede do řádku 40.
Pan Soukup vyplní i přílohu číslo dvě daňového přiznání. Vypočtená daň z příjmu za rok 2016 je 33 360 Kč a je vyšší o 7200 Kč, než kdyby pan Soukup nemusel zpětně dodanit daňové odpočty životního pojištění. Při výpočtu se počítá s uplatněním pouze základní slevy na poplatníka.

Daňové slevy a zvýhodnění

Mimo daňovou slevu na poplatníka lze uplatnit i další daňové slevy, které se uvádí v řádcích 65a) až 71. Více se jim budeme věnovat v příštím díle našeho seriálu. Proti roku 2015 se zvýšila daňová sleva na školkovné na 9900 Kč a nově se zavedla sleva na EET, která činí maximálně 5000 Kč a uvádí se v řádku 69b.

Sražená daň z dohod o provedení práce

Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně a není podepsáno prohlášení k dani, tak se z dohody o provedení práce odvádí 15% srážková daň. Tuto sraženou daň je možno zahrnout do daňového přiznání a při nízkých ročních zdanitelných příjmech ji obdržet v částečné nebo plné výši zpět.
PŘÍKLAD: Studentka Jana Horáková měla v červenci a srpnu odměnu z dohody o provedení práce vždy ve výši 9000 Kč a u zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani. Žádné jiné zdanitelné příjmy v roce 2016 neměla. Zaplacená srážková daň činí dohromady 2700 Kč (9000 Kč x 15 % x 2 měsíce).
Studentka Jana si podá daňové přiznání, kde uplatní slevu na poplatníka, a obdrží odvedenou srážkovou daň v plném rozsahu zpět. Od zaměstnavatele si vyžádá potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce, kde budou uvedeny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání.

Žádost o vrácení přeplatku

Poplatníci, kteří mají nárok na vyplacení daňového bonusu, a poplatníci, kteří na daňových zálohách zaplatili více, než je roční daňová povinnost, mají nárok na daňový přeplatek. V nezkrácené verzi přiznání je na poslední straně dole žádost o vrácení přeplatku, kterou je potřeba vyplnit.
„Když vznikne nárok na daňový přeplatek, tak musí daňový poplatník podepsat nejenom daňové přiznání, ale i žádost o vrácení přeplatku,“ dodává Ivanco.

Publikováno v deníku Právo, 4.3.2017.