Neplaťte zbytečně vyšší daně: 10 užitečných tipů pro správné vyplnění přiznání

Podání daňového přiznání se blíží. Nejpozději jej musíte odevzdat do 3. dubna. Daňové přiznání za rok 2017 musejí podat nejen živnostníci, ale i někteří zaměstnanci či penzisté. Jak si správně splnit daňové povinnosti a přitom neplatit zbytečně vyšší daň z příjmu? Máme pro vás deset užitečných tipů.

Odevzdat daňové přiznání na finančním úřadu musejí kromě živnostníků i například zaměstnanci mající jiné zdanitelné příjmy mimo závislou činnost za rok 2017 vyšší než 6 000 Kč. „V takovém případě nemůže zaměstnanec požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
V daňovém přiznání za rok 2017 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Bez ohledu na to, zdali jim zdanitelné příjmy plynuly po celý rok nebo pouze po část roku, a bez ohledu na to, zdali se jedná o zaměstnance, studenta, penzistu, či podnikatele.
Zaměstnanci podávající daňové přiznání si musejí od všech zaměstnavatelů, u nichž pracovali během roku 2017, vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok. Zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2017 pro dva zaměstnavatele současně, a byla jim z obou mezd odvedena zálohová daň z příjmu, mají povinnost podat daňové přiznání. Tito zaměstnanci si musejí vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.
Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě se sice zvýšilo až během roku 2017, ale účinnost platí zpětně od začátku roku. „V daňovém přiznání za rok 2017 tak jeden z rodičů uplatní daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 13 404 Kč, na druhé ve výši 19 404 Kč a na třetí a další dítě ve výši 24 204 Kč,“ upřesňuje Ivanco.
Daňové slevy, mezi něž patří i školkovné, snižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Za rok 2017 je možné uplatnit školkovné na každé dítě maximálně ve výši 11 000 Kč. Z důvodu uplatnění školkovného nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, ten je možné čerpat jen v případě, kdy daňové zvýhodnění na děti převýší vypočtenou daň z příjmu.
Daňový základ snižují nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmů, mezi které patří při splnění zákonných podmínek kupříkladu odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočet penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění nebo příspěvky odborové organizaci. „Oproti roku 2016 je výhodnější zejména odpočet penzijních produktů a životního pojištění. U těchto finančních produktů může maximální daňový odpočet činit 24 000 Kč místo 12 000 Kč, jako tomu bylo za rok 2016,“ dodává odbornice.
Při stanovení výdajů paušálem je možné v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč ve výši 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na děti, což za rok 2016 možné nebylo. Podmínkou však je, že se výdajový paušál bude počítat z příjmu maximálně 1 000 000 Kč.
Podání daňového přiznání za rok 2017 je výhodné i pro penzisty či studenty, kteří si během roku přivydělávali v některých měsících pouze na dohody o provedení práce, přičemž nedostávali měsíční odměnu větší než 10 000 Kč a nepodepsali prohlášení k dani. „V těchto případech vznikne díky uplatnění slevy na poplatníka v daňovém přiznání nárok na vrácení zaplacené daně z příjmu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.
K daňovému přiznání je potřeba přiložit všechny přílohy sloužící k vypočtení dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti, nájmu či ostatních příjmů nebo daňové přílohy prokazující nárok na některé daňové slevy (například školkovné) či daňové odpočty. Zaměstnanci musejí doložit i všechny potvrzení o zdanitelných příjmech.
Po odevzdání daňového přiznání může vzniknout nárok na daňový přeplatek, a to v případě, jsou-li zaplacené zálohy na dani z příjmu během roku vyšší než vypočtená daň z příjmu nebo vzniká-li nárok na daňový bonus. Pro vrácení daňového přeplatku je nutné vyplnit a podepsat žádost na poslední straně daňového přiznání.

Článek byl publikován na serveru Blesk.cz dne 15.3.2018

http://www.blesk.cz/clanek/530243/nepl...ych-tipu-pro-spravne-vyplneni-priznani