Odborníci: Návrh MF pro malé živnostníky je krok správným směrem, 4. 2. 2019

Návrh ministerstva financí k sjednocení odvodů a daní do jedné platby pro drobné živnostníky je podle daňových odborníků krok správným směrem, který sníží administrativu. Experti zároveň upozornili na to, že systém zřejmě nebude výhodný pro všechny drobné živnostníky a že bude záležet na detailech znění připravovaného zákona.

Ministerstvo informovalo, že zahájilo práce na vládním návrhu zákona, podle kterého podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí milion korun, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.

Paušální daň by měla být podle MF placena měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok a 500 Kč. Celková výše paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy, od které se minimální základy pojistného odvozují, měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5400 Kč až 5500 Kč měsíčně.

"Zveřejněný záměr MF na zavedení jednoho paušálního odvodu namísto současných tří plateb vítáme a skutečně může některým živnostníkům zjednodušit administrativu. Praktická využitelnost navrhovaného řešení bude ovšem záviset detailech znění připravovaného zákona a zejména také na individuálních podmínkách každého živnostníka," uvedl partner daňového oddělení PwC Tomáš Hunal. Podle něj je možné, že některé skupiny podnikatelů budou i nadále povinny podávat přehledy pojistného a daňové přiznání, například kvůli získání daňového bonusu na děti anebo kvůli výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

"Výhodnost či nevýhodnost paušální daně bude záviset na konkrétní podobě a výši a také na konkrétní situaci každého podnikatele zvlášť, přičemž mezi jednotlivými druhy podnikatelských činností mohou být nemalé rozdíly," upozornila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Například podnikatel uplatňující 40procentní paušál s letošním výdělkem 276.000 korun a méně podle Ivanco nezaplatí po odečtení slevy na poplatníka v roce 2019 na dani ani korunu. Pro takového podnikatele by tak případná paušální daň byla výhodná, pokud by měl příjmy vyšší než 300.000 korun s tím, že čím větší příjmy, tím na dani ušetří více.

Řemeslník, který uplatňuje 80procentní výdajový paušál, může mít podle Ivanco příjmy až 828.000 korun a také nezaplatí na dani z příjmu za rok 2019 nic. "To znamená, že pro podnikatele zabývající se řemeslnou výrobou, by paušální daň byla výhodná při příjmech mezi 850.000 a jedním milionem korun," uvedla.

Jiří Žežulka z poradenské společnosti Apogeo upozornil, že podobné pokusy se objevovaly už v minulosti. "Příkladem může být minimální daň pro živnostníky prosazovaná Bohuslavem Sobotkou jako ministrem financí, nebo jednotné inkasní místo Miroslava Kalouska," uvedl. Dodal, že v případě návrhu MF bude záležet na konkrétní podobě přijatých opatření a jejich praktickém provedení.

I podle Roberta Bezecného z poradenské společnosti Deloitte zavedení paušální daně povede nepochybně ke snížení administrativy pro některé drobné živnostníky. "Ze zkušenosti s mnoha klienty ale vím, že pokud to pro ně nebude výhodnější než výpočet daně běžným způsobem, tak této možnosti nevyužijí a raději investují do přípravy daňového přiznání," uvedl. Dodal, že MF by mělo nastavit jasné podmínky, za kterých bude možné takovouto platbu paušální daní využít - tedy přesné a jednoduché určení okruhu živnostníků.

V ČR je podle MF evidováno celkem 514.000 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422.000 má roční příjem nižší než milion korun.

MF upozornilo, že podnikatelům, kteří by na jednu platbu přistoupili, by se snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání a také by u něj postrádala smysl případná daňová kontrola. "Pro mnoho živnostníků by to znamenalo, že by si už nemuseli např. platit účetní služby, čímž by ročně ušetřili další prostředky," uvedlo MF.

Publikováno na webu finance.cz dne 4. února 2019.