Doba, kdy jsme radili zahraničním firmám, je pryč. Teď kupujeme hlavně pro Čechy, říká 15 předních poradců, 8.8.2016

V anketě Hospodářských novin 15 předních českých poradců na nákupy a prodeje firem vysvětluje, proč nyní mají práce jako nikdy dříve.
Za letošní půlrok se prodalo zhruba dvakrát více firem než před rokem. Hlavním důvodem je to, že majitelé, často zakladatelé, stárnou.

Během prvních šesti měsíců letošního roku změnilo majitele téměř 200 českých společností. To je zhruba dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Většinou se prodávají menší a střední společnosti. Mění své majitele zejména proto, že zakladatelé často nemají komu firmu předat.

Hospodářské noviny oslovily zhruba dvacítku předních českých poradců, kteří radí majitelům a investorům při nákupu a prodeji firmy. Patnáct z nich odpovědělo na otázky, proč se nyní tolik firem prodává, jaký vliv na to mají rekordně nízké úrokové sazby, odkud jsou zájemci a zda čeští podnikatelé chtějí kupovat firmy v zahraničí.

Anketa s experty na fúze a akvizice

Tomáš Klápště, Patria Finance
Michal Mišun, Redbaenk
Marek Tichý, Raiffeisenbank

Igor Mesenský, TPA Horwath
Jaroslav Havel; Havel, Holásek & Partners
Marián Vorek, UniCredit Bank

Petr Kymlička, BDO
Tomáš Navrátil, CN Finance
Petr Kostinec, KPMG

Petr Kříž, E&Y
Petr Šíma, NSG Morison
Antonín Piskáček, Erste

Jan Hadrava, PwC ČR
Lukáš Hruboň, Mazars
Miroslav Jandečka, Moore Stephens

Tomáš Klápště, Patria Finance

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Letošní rok je aktivnější, transakcí a příležitostí je nejvíce za posledních pět let, ale je obtížné je dokončovat. Vrchol trhu v počtu dokončených transakcí byl podle mě v roce 2015. Letos jich bude asi méně, ale pořád to bude docela úspěšný rok. Ještě je však moc brzy na hodnocení, rozhodující je vždy prosinec.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Horší výsledky některých firem v prvním pololetí 2016 ve srovnání s rokem 2015 a samozřejmě očekávání obou stran transakce, ale to je běžné, za 23 let našeho fungování na to máme spoustu odzkoušených receptů na řešení.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Vyšší cenová očekávání prodávajících, ale z pohledu kupujícího je úspora malá, byť všichni říkají opak. Úspora na výši úroků je fajn, může trochu pomoci ocenění v řádu procent, nicméně pořád je třeba splatit jistinu a hlavně banky mají vyšší požadavky na zajištění, neboť předpokládají, že mohou opět přijít horší časy.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Pracujeme na 14 větších transakcích, které věřím, že všechny dopadnou, osm už je hotových. Dále máme mnoho menších mandátů, často jen poradenských, v oblasti definování strategie firmy, refinancování, ocenění atd.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Generační obměna je hlavním důvodem, většina majitelů raději nechá rodině peníze a svobodu v jejich dalším životě než břímě vlastnictví a řízení firmy. Dalším podstatným důvodem jsou strategické změny v majetkovém portfoliu firem. A třetím jsou dobré výsledky firem, které zkušení majitelé chtějí využít k dosažení dobrých prodejních podmínek (cena, platební podmínky atd.), protože vždy se lépe prodává před vrcholem, případně na něm, než když se křivka růstu firmy otočí směrem dolů.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Kromě CEFC jako zástupce čínských investic hlavně z EU a zejména z České republiky. Kromě USA je zájem o Českou republiku reálně velmi nízký, byť investoři jsou, ale většinou se jejich zájem nepotká s realizací.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Ano. Zájem je hlavně o sousední státy, oborově je to pestré, vždy podle činnosti klienta, strojírenství, automotive, spotřební zboží. Na akvizice v zahraničí se nyní specializujeme. Jsme pro klienty vyhledávaným poradcem zejména kvůli naší partnerské síti, která je silná především v Německu, kde už jsme spoustu transakcí zrealizovali.

Igor Mesenský, TPA Horwath

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Přesné meziroční srovnání nemáme. Máme ale daleko víc práce a rozpracovaných transakcí než před rokem. Víme, že ostatní poradci jsou na tom podobně.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

V případě, kdy kupujícím je česká společnost, pak prodloužení trvání transakce obvykle způsobuje jednání s bankami ohledně akvizičního financování. Druhým důvodem je nezkušenost prodávajících a kupujících, pro které se v řadě případů jedná o první takovouto realizovanou transakci.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Jednoznačně pozitivní. Podobně jako v případě nízkých hypotečních sazeb – nízká cena financování rozšiřuje okruh potenciálních kupujících. Na druhou stranu to vede k vyšším cenám za společnosti, což zase vede prodávající k tomu, že skutečně prodávají.
Na akvizice si troufají i společnosti, které by dříve neměly přístup k těmto zdrojům.
Dostupnost financování hraje velkou roli také u specifických transakcí – vypořádání mezi společníky. Těchto transakcí nyní řešíme velké množství. Dříve nebyli společníci schopni se navzájem vyplatit, a tak nakonec prodávali třetí straně. Dnes díky dostupnému akvizičnímu financování jsou schopni se vyplatit.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

V tuto chvíli pracujeme na 15 transakcích. Nejméně třetinu zřejmě uzavřeme v tomto roce. Zároveň jsme letos už čtyři transakce uzavřeli.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

 
Generační výměna je nejčastější důvod. Na druhém místě je odchod zahraničních spoluvlastníků českých firem a následný prodej českým společníkům, což obecně spadá pod vypořádání mezi společníky.

 
Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

V posledních několika letech vidíme stále rostoucí zájem z Koreje, Japonska a Číny. Pořád také vidíme zájem investorů z Německa, Velké Británie, Francie a Itálie.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

V tuto chvíli ne.

Petr Kymlička, BDO

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Trh prodejů a nákupů českých firem zažívá v současné době skutečně nebývalou konjunkturu, i když ve srovnání s rokem 2015 je letos citelné určité zpomalení růstu. Nejde přitom ani tak o počet probíhajících transakcí, ale spíše o množství transakcí úspěšně ukončených.
Aktuálně jsou nejčastěji nabízeny k prodeji firmy působící v automobilovém průmyslu jako subdodavatelé první či druhé úrovně (Tier 1 a 2) střední velikosti, tj. s obratem kolem jedné miliardy korun.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Největším problémem jsou stále častěji neadekvátní očekávání prodávajících, a to nejen v cenové oblasti, ale také z hlediska dalších podmínek transakce, například poskytování určitých záruk kupujícímu, omezení konkurenčního působení prodávajícího po transakci, závazku jeho dalšího působení ve firmě. Pod vlivem obecně optimistických zpráv o úspěšných prodejích firem z poslední doby se čím dál více vlastníků domnívá, že investor koupí jakoukoli firmu bez nějakého zkoumání za vysokou cenu, zaplatí vše hned na začátku a nebude od prodávajícího už nikdy nic chtít. Vysvětlování, že M&A trh takto nefunguje, a hledání konsenzu mezi prodávajícím a kupujícím pak vyžadují hodně času a ne vždy jsou završeny úspěšně.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Vedle probíhající generační výměny a také celkově dobré kondice tuzemské ekonomiky má dostupnost finančních zdrojů s nízkými úrokovými sazbami zcela zásadní vliv na náš trh M&A. Nejedná se pochopitelně jen o ochotu bank financovat akvizice, a to i prostřednictvím dříve ne zcela běžných akvizičních struktur, ale také o nedostatek možností adekvátního zhodnocení volných prostředků pomocí klasických nástrojů. Řada firem i solventních jednotlivců tak hledá v přímých či nepřímých investicích do firem poněkud riskantnější, ale současně značně výnosnou alternativu například vůči vlastnictví dluhopisů.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

V současné době pomáháme s prodejem zhruba 15 firem, nákupní mandát pak máme od zhruba desítky klientů. V prvním pololetí tohoto roku jsme úspěšně uzavřeli osm transakcí, do konce roku by se mělo jednat nejméně o dalších šest až osm transakcí.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Nejčastějším důvodem pro prodej firem je v našich podmínkách stále ještě generační výměna, následovaná hledáním vhodného partnera pro dlouhodobé fungování a zhodnocování společnosti (včetně start-upů) a konečně – dnes opravdu jen výjimečně – záchranou firem v obtížné ekonomické situaci.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Na straně poptávky dominují zahraniční společnosti, a to jak strategického, tak i finančního charakteru. Na českých firmách je zajímá zejména velmi dobrá technická úroveň, kvalifikovaná pracovní síla a dobrá tržní pozice při pořád ještě relativně nižších nákladech. Největší zájem obecně je pak o výrobní firmy, především v automobilovém průmyslu, dále pak o technologicky vyspělé společnosti střední a menší velikosti, které vhodně doplňují profil investora (z pohledu produktového, technického, personálního či tržního), jakož i o firmy působící v oblasti zdravotnictví a farmacie.
S ohledem na celkovou globalizaci ekonomiky je dnes velmi často obtížné přesně určit, ze které země reálně investor přichází. Největší zájem evidujeme u investorů ze západní Evropy (zejména Německo, Francie, Rakousko, Velká Británie, Nizozemsko), v poslední době se však zvyšuje aktivita investorů z východní Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko), jakož i z východní Asie (Čína, Jižní Korea, Japonsko). Téměř výhradně o technologické firmy se zajímají investoři z USA.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Zhruba polovina z našich nákupních mandátů je orientována na koupi firem v zahraničí. V naprosté většině je jejich zájem směřován na menší, avšak velmi sofistikované společnosti s vysokou mírou přidané hodnoty (například projekční, konstrukční a technologické firmy), a to především v západní Evropě (Německo, Rakousko, Itálie), v menší míře se pak jedná o výrobní společnosti na Slovensku, Polsku či v dalších zemích východní Evropy.

Petr Kříž, E&Y

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

V Česku se realizuje stále více transakcí. Důvodů je několik, ten hlavní je ale podle mého názoru horečné tištění peněz centrálními bankami, v českém prostředí ještě znásobené generačním předáváním firem, které souvisí s jejich zakládáním na začátku 90. let.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Osobně mám pocit, že v ČR se naopak v poslední době dotahují i transakce, které by ještě před několika lety neměly šanci na úspěch. Je však pravda, že globálně bylo v roce 2016 od krizového roku 2007 nejvíce oznámených a následně nezrealizovaných transakcí. Důvody bych ale hledal spíše v rostoucí regulaci a větším dohledu vlád než v nezájmu kupců transakci dotáhnout.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Čistě z pohledu M&A trhu určitě pozitivní. Peníze nikdy nebyly tak levné a ti, kdo je mají, se o ně pravděpodobně nikdy v poválečném období tak nebáli. Uchránit hodnotu vašich peněz – natož je zhodnotit – je v dnešní době velmi složité a to vhání na trh fúzí a akvizic další a další investory, kteří se nákupem fungujících a úspěšných firem snaží svůj majetek chránit. Kde končí tenhle tobogan celosvětového tištění peněz, si raději nezkouším ani představit.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Letos jsme zatím úspěšně dokončili 11 transakcí a k tomu jednu další, která zatím není oznámena. Napočítal jsem 13 běžících projektů v různé fázi rozpracovanosti. Věřím, že šest z nich do konce roku dotáhneme, ale třeba mě kolegové pozitivně překvapí lepším výsledkem.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

U třech projektů, na nichž pracujeme, jde o odchod nadnárodní korporace z českého trhu v určitém segmentu. Další čtyři jsou klasická generační výměna. V jednom případě jde o divestici investičního fondu. Další čtyři jsou firmy, kde jsou majitelé ještě velmi mladí, maximálně okolo čtyřiceti, ale rozhodli se firmy prodat buď z rodinných důvodů, nebo protože v dnešní době mohou dostat velmi dobrou cenu. Většinou se v těchto případech ale jedná spíše o partnerství s novým investorem než o prodej celého podílu ve firmě. A v posledním případě naopak nadnárodní korporace kupuje svého lokálního distributora.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Obecně Evropa, konkrétně Německo a další okolní státy, ale tohle je velmi individuální, nejsme žádné ekonomické centrum, a tak je to spíš o konkrétní příležitosti.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Tohle je složitější otázka, než se zdá. Těch, kdo chodí, že by chtěli něco koupit, je spousta. Těch, kdo přibližně vědí, je již o dost méně, ale pořád celkem dost. Ovšem mezi tím chtít něco zajímavého najít a dojednat a pak to i skutečně zrealizovat je dlouhá cesta. Akvizice na cizím trhu je psychologicky o dost náročnější a je poměrně běžné, že zájemci v průběhu procesu hledají spíše důvody, proč ji neudělat, než cesty, jak akvizici zrealizovat.

Jan Hadrava, PwC ČR

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Aktivita na trhu fúzí a akvizic je z našeho pohledu letos zatím velmi vysoká a srovnatelná s rokem minulým. Hodnota realizovaných transakcí je letos sice nižší, činí cca 1,35 miliardy eur, zatímco v prvním pololetí roku 2015 to bylo cca 3,44 miliardy eur. Tento rozdíl je ale z velké části způsoben tím, že v roce 2015 byly v prvním pololetí dokončeny dvě výjimečně velké transakce – rozdělení telekomunikační společnosti O2 a prodej podílu v Generali PPF Holdingu. Na počet transakcí je první pololetí letošního roku srovnatelné s rokem minulým – v obou letech se uskutečnilo okolo 40 transakcí.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Dokončení transakce se často protahuje kvůli nedostatečnému nasazení jedné či druhé strany, nedostatkům v poskytnutých informacích o prodávané společnosti či nereálným očekáváním některé ze stran.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Nízké úrokové sazby posilují apetit a finanční možnosti investorů. Nízká cena externího financování totiž umožňuje investorům dosáhnout zajímavého výnosu i v případě méně výnosných investic a mají díky ní možnost čerpat větší objemy akvizičního financování.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Naše společnost v současnosti pracuje na více než 10 prodejních a přibližně stejném počtu nákupních mandátů. Za letošní rok očekáváme uzavření přibližně pěti transakcí.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Setkáváme se s celou řadou důvodů pro prodej společnosti – například odchod zakladatele do penze, změna strategie majitele společnosti, snaha o nalezení partnera pro rozvoj společnosti až po spekulativní prodej. Podle našeho odhadu je generační výměna, tedy odchod zakládajícího majitele do penze, tím nejčastějším důvodem v České republice. Odhadujeme, že je důvodem přibližně v jedné třetině transakcí.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Zájem zahraničních investorů o Česko je stále vysoký. Nejaktivnější jsou u nás přitom dlouhodobě investoři ze západní Evropy, zejména z Německa, Velké Británie či Nizozemska, ale také ze Spojených států. Významně roste též aktivita čínských investorů. Ti u nás v poslední době uskutečnili některé z největších transakcí – například společnost CEFC koupila strojírny Žďas, podíl v leteckém přepravci Travel Service a luxusní pražský hotel Le Palais Art Hotel, nebo společnost CEE Equity Partners, která koupila operátora fotovoltaických elektráren Energy 21.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Ano, máme, čím dál více českých investorů se obrací do zahraničí. Nejčastěji jim asistujeme s akvizicemi v blízkém zahraničí, stále častěji přitom jdou do západoevropských zemí, zejména do Německa a Rakouska.

Michal Mišun, Redbaenk

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Podle statistiky z MergerMarketu (statistika zahrnující prodej více než třicetiprocentního podílu a valuaci firmy alespoň pět milionů dolarů = tj. jedná se o transakce středních a větších společností) bylo za první pololetí provedeno tuzemskými společnostmi (kdy společnost s domicilem v ČR byla buď prodána, nebo naopak kupovala v zahraničí) celkem 53 transakcí, přičemž za loňské první pololetí 50 transakcí. Přibližně polovina z toho jsou transakce, kdy tuzemská firma kupuje v zahraničí.
Z našeho pohledu vidíme, že se trhu fúzí a akvizic daří dobře a že během prvního pololetí nedošlo oproti zahraničí k poklesu. Na globální úrovni je ale situace jiná: zatímco počet mezinárodních transakcí byl v prvním čtvrtletí letošního roku na úrovni loňského, druhý kvartál byl ve znamení výrazného poklesu, kdy objem transakcí ve finančním vyjádření poklesl o jednu třetinu. Důvodem byla volatilita na kapitálových trzích, z čehož vyplynulo mnohem méně megatransakcí (tj. transakcí s hodnotou nad pět miliard dolarů), a také obavy spojené s brexitem.
Zajímavým trendem je růst počtu privátních tuzemských finančních investorů – s tím, jak se mnozí lidé dostali k penězům a hledají alternativní investice oproti investicím na volatilních kapitálových trzích či na nulových bankovních vkladech, vidí alternativu v koupi nějaké zdravé společnosti s predikovatelným cash flow.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Je to samozřejmě cena a rozsah záruk prodávajícího. Tím, jak se výnosy na jistých aktivech (například termínovaných vkladech či bonitních dluhopisech) dostávají k nule, mají prodávající představu, že za firmu musí dostat více, neboť v bance vydělá méně. Kupující však vidí, že rizika oproti období před například pěti lety zůstávají stejná, a nejsou obvykle ochotni nijak výrazně přeplácet. Ale protože je dostupnější a levnější akviziční financování, tak je fakticky tato disproporce nakonec nesena bankou.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Protože banky hledají cesty, jak investovat své finanční prostředky tak, aby alespoň něco vydělávaly, jsou v dnešní době ochotnější půjčovat na koupi společností a akceptují mnohem nižší poměr vlastních prostředků investora oproti akvizičnímu úvěru. Vzhledem k tomu, že úrokové míry jsou velice nízké, jsou investoři (kupující) schopni platit za firmy vyšší ceny, neboť při vyšším úvěru a nižších úvěrech oproti minulosti je nakonec výnos pro investora podobný jako dříve.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Aktuálně pracujeme na více než 20 aktivních mandátech a společnost Redbaenk historicky dělá kolem osmi až deseti transakcí ročně: za první pololetí jsme dokončili čtyři transakce a do konce roku předpokládáme, že dokončíme dalších šest – takže i letos bychom se měli dostat na náš standard.
Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Generační výměna hraje významnou roli a představuje kolem 40 procent mandátů. Kolem 30 procent jsou nákupní mandáty, kdy pro klienta hledáme společnost k nákupu v rámci jeho geografické expanze či rozšíření výrobního nebo prodejního portfolia. Zbytek jsou spíše prodejní mandáty, kdy například několik akcionářů chce ze společnosti vystoupit, ale někteří jsou ochotni zůstat a spolupracovat s novým vlastníkem na expanzi, kdy se hledá strategický partner pro další rozvoj společnosti nebo kdy majitel je už unavený či má zdravotní potíže atd.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Je to logicky ze sousedních států – Polska, Německa, Slovenska, v letošním prvním pololetí byla naprostá výjimka (která se nebude opakovat) a nejvíce transakcí provedly firmy z Číny.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Historicky to byl zejména region CEE, nyní se zájem spíše přesouvá směrem k zemím bývalé Jugoslávie a k Německu. V Polsku jsou firmy extrémně drahé a mnoho českých firem tam vyhořelo, Maďarsko má problémy a Rumunsko a Bulharsko jsou už relativně daleko, a dlouhodobá očekávání ohledně Ukrajiny se vždy po několika letech optimismu zchladí. Sousední Německo je velký trh a výrobky vyrobené v Německu mají globálně dobrý zvuk. Už jsme se několikrát setkali s tím, že tuzemská firma chtěla koupit německou, aby pod její značkou mohla globálně prodávat výrobky vyrobené v ČR.

Jaroslav Havel; Havel, Holásek & Partners

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

V letošním roce navazuje na pozitivní čísla z předchozích tří let, kdy po prudkém poklesu počtu transakcí v souvislosti s finanční krizí došlo k výraznému oživení trhu a opětovnému nárůstu transakcí. V současnosti se setkáváme s vysokým investorským apetitem především díky tomu, že je na trhu stále dostatek volného kapitálu, a díky nízkým úrokovým sazbám. Český trh lze na poli fúzí a akvizic řadit mezi nejlépe prosperující v celé střední a východní Evropě.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Rychlost provedení transakce vždy závisí na průběhu vyjednávání mezi prodávající a kupující stranou. Čím více se jejich představy o vyústění transakce rozcházejí, o to více se může celý transakční proces protahovat. V některých případech se setkáme i s problematickou hloubkovou prověrkou dané transakce, které je potřeba věnovat mimořádnou pozornost. Častým kamenem úrazu jsou také různé záruky, které požaduje zpravidla kupující strana. U velkých transakcí mezinárodního charakteru mohou existovat i byrokratické překážky administrativního nebo legislativního charakteru, jako jsou antimonopolní schválení, nové vyhlášky, směrnice, nařízení apod.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Dostatek volného kapitálu na trhu spolu s nízkými úrokovými sazbami nepochybně motivuje investory k novým akvizicím. Svou roli v tom sehrává i celý bankovní sektor, v rámci něhož probíhá tvrdý konkurenční boj o klienty. Výsledkem je, že banky mnohem flexibilněji přizpůsobují podmínky poskytovaných úvěrů a umožňují sjednávat nové typy půjček například až do výše 100 procent, což nebylo v minulosti běžné. Když k tomu připočteme ekonomický růst a relativní stabilitu České republiky, jsou podmínky pro další růst v oblasti M&A momentálně velmi příznivé.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Za první pololetí tohoto roku naše kancelář dokončila přibližně 20 transakcí v oblasti M&A. Mezi nejvýznamnější transakce, které se nám letos podařilo dokončit, patří například koupě společnosti Quinta Analytica fondem Genesis, akvizice české odnože dánského nakladatelství EGMONT nakladatelstvím Albatros Media nebo prodej společnosti EDUA Group společnosti Solotron. I během léta, kdy se často hovoří o tzv. okurkové sezoně, pracujeme intenzivně na několika zajímavých transakcích, jež by mohly být vypořádány do konce roku. Očekáváme, že do konce tohoto roku úspěšně uzavřeme ještě okolo 20 dalších transakcí.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Důvody bývají rozdílné a jsou velmi individuální. U menších firem to může být krátkodobě špatná ekonomická činnost a nedostatek cash flow, kdy vlastníci odprodávají část svého podílu, aby získali nové finanční prostředky. U větších společností jsou důvodem prodeje například restrukturalizace. Někdy dochází k prodeji pouze části podniku, který nezapadá do portfolia velkého koncernu. Rodinné firmy se potýkají i s problematikou generační výměny. Firma může být budována několik desetiletí, ale potom přijde generace, která o podnik již neprojevuje zájem a chce se uplatnit na pracovním trhu jiným způsobem.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Nejčastěji se setkáváme se zájmem ze sousedních států, západní Evropy a v poslední době i Asie. Česká republika tradičně přitahuje zájemce z automobilového průmyslu a jeho dodavatelů. Významným investorem se do budoucna může stát i několik technologických firem, kde z mého pohledu neustále existuje prostor pro získání zajímavého zahraničního know-how a kapitálu. Samostatnou kapitolou jsou aktivity čínských investorů v regionu, kteří po nedávné návštěvě čínského prezidenta investují napříč jednotlivými obory s cílem vytvořit určité předmostí pro své další aktivity směrem na západ.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Oproti minulosti, kdy čeští investoři měli zájem převážně o akvizice českých subjektů, vzrůstá v současné době počet nákupů v zahraničí. Jedná se především o aktivity v energetice, kde jsme zaznamenali hned několik zajímavých investic mimo hranice ČR. Dá se také počítat s další akviziční činností českých investorů ve Slovinsku v rámci chystaných privatizací státních firem.
Lze konstatovat, že čeští investoři se v posledních letech zaměřují především na sousední Německo, Slovensko a Polsko, ale také například na Bulharsko, Francii či Rakousko. Naopak se výrazně omezily akviziční aktivity českých investorů ve vztahu k Rusku a samozřejmě na Ukrajině, kde některé české investiční i průmyslové skupiny před vypuknutím krize plánovaly poměrně rozsáhlou expanzi. Naše kancelář má mandáty zejména na Balkáně a tradičně pak na Slovensku. Došlo i k nárůstu transakcí v západní Evropě, na nichž se naše kancelář podílí.

Tomáš Navrátil, CN Finance

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Z mého pohledu je oproti loňskému roku, kdy bylo práce velké množství, práce ještě více. Je to způsobeno a) generační obměnou, b) majitelé, kteří prodej již zvažovali, se nyní "rozhoupali", protože vidí rostoucí poptávku a množství zrealizovaných transakcí a domnívají se, že nyní je správný čas prodeje. Bohužel ale někdy mají majitelé zkreslená cenová očekávání, protože za vysoké EBIT(DA) násobky se prodávají pouze market lídři nebo společnosti, které jsou v něčem výrazně silnější oproti konkurenci a akvírující společnost jejich koupí výrazně posílí své postavení na trhu.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

U nás tak maximálně limitované kapacity, a to jak naše, tak i návazných poradců (právníci, daňoví poradci, auditoři). Práce je opravdu hodně a kvalitních lidí, kteří jsou schopní transakci kompletně zrealizovat ke klientově spokojenosti, je omezené množství a mají své zejména časové limity.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

V projektech, na nichž pracujeme, mohou mít vliv maximálně u soukromých investorů, kteří hledají pro svůj kapitál výrazně vyšší zhodnocení, než nabízejí bankovní produkty. Z pohledu toho, že peníze jsou levné, nevidíme vliv žádný.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Aktuálně pracujeme na šesti projektech v pokročilé fázi a spuštění dalších s klienty připravujeme na období září/říjen.
V první polovině roku jsme uzavřeli jeden projekt, jeden byl ukončen pro nedohodu prodávajících a kupujících na smluvních podmínkách ve vztahu ke struktuře kupní ceny, jeden se odložil na neurčito, protože jediný majitel nestíhal se zároveň věnovat dennodennímu řízení společnosti, které prudce vzrostl objem zakázek, a prodeji společnosti a jeden projekt byl ukončen těsně před realizací z důvodu omezení aktivit kupujícího v dané oblasti.
Ideální by bylo, kdybychom do konce roku uzavřeli všech šest rozjednaných projektů, ale úmrtnost je v této branži velká, takže spokojeni budeme i za tři.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Majitelé se domnívají, že nyní je správný čas prodat, nebo majitelé, byť ještě nepřekročili 50 let, jsou unaveni a chtějí zvolnit a věnovat se například rodině, dále majitelé mají více aktivit a rozhodli se věnovat pouze některým z nich. Generační výměna jako důvod prodeje je na našich projektech pod cca 20 procenty, ale obecně, podle mých informací z trhu a od konkurence, může být tento důvod za asi 50 procenty všech aktuálně realizovaných prodejů.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Z Polska a Francie, také z Číny a Indie, zde však narážíme na nedostatečnou velikost českých a slovenských společností.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Ano, nejčastěji se jedná o Polsko, Slovensko a Německo. Zájem je o společnosti z oboru služeb, potravinářství a strojírenství.

 
Petr Šíma, NSG Morison

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Nemám celkové srovnání, ale subjektivně se mi zdá letošní rok možná ještě živější než loňský. Alespoň v segmentu menších a středních firem (SME).

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Často odlišná cenová očekávání obou stran. A speciálně v segmentu SME nedostatečná příprava na prodej nebo i častý fakt, že prodávající nejsou nuceni prodat, a proto to pro ně není absolutní priorita.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Samozřejmě nízké sazby a dostupnost akvizičních úvěrů zvyšují objem peněz na trhu. A tím i ceny. Požadavky na návratnost jsou tomu odpovídající, otázka je, co by udělalo zvýšení sazeb.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Očekáváme, že tři transakce dokončíme do konce roku.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Nejčastější je jednoznačně únava a vyčerpanost majitelů. Po letech cítí, že už firmě nedávají to, co by mohli, a plánují budoucnost i mimo firmu. Chtěli by se třeba věnovat něčemu trochu jinému, načas si odpočinout.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Z Česka. Firmy v Česku jsou dražší než některé zahraniční. Je tu více investorů a méně rozumných firem na prodej.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Máme, i když spíše oportunistické a ne systematické. Kdyby se něco náhodou objevilo. Systematicky pracujeme na hledání firem v USA a Itálii. Obě země jsou jiné a docela specifické, ale nabízejí zajímavý poměr cena výkon.

Lukáš Hruboň, Mazars

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Při srovnání druhé půle roku 2015 a první půle roku 2016 jsme v tomto období pracovali na obdobném počtu finančních prověrek, přičemž míra úspěšnosti uzavření podkladových transakcí byla v obou pololetích na úrovni zhruba 50 procent.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Transakce se nejčastěji zadrhnou na odlišných cenových představách kupujícího a prodávajícího. Dále úspěšnému dokončení nepřispívají situace složitého vyčleňování jedné z aktivit, tzv. carve-out. V letní sezoně přirozeně má na spád transakcí vliv plán dovolených.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Celkově je trh přehlcen likviditou, což žene ceny vzhůru, často nad fundamentální úrovně.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

V současné době se účastníme čtyř transakcí v závěrečné fázi vyjednávání kupní smlouvy.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

V případě Mazars se jedná o zahraniční vlastníky, kteří se z různých důvodů nadále nemohou či nechtějí svým aktivům v České republice věnovat.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Nejčastěji jsme byli v poslední době osloveni investory z Francie, Německa, Slovenska a asijskými zájemci z Číny a Indie.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Na takovém mandátu v současné době nepracujeme.

Marek Tichý, Raiffeisenbank

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Letošní rok v oblasti M&A hodnotím velice dobře. Ukazuje se, že generace, která založila společnosti v 90. letech, by ráda předala žezlo dál a plošně považuje prodej společnosti za jednu z variant. Navíc velké množství peněžní likvidity, která je nyní na finančním trhu, láká celou řadu nových investorů. Nebál bych se tvrdit, že se jedná o nejsilnější rok, pokud jde o počet transakcí, od počátku tzv. krize. Nicméně je pravda, že je mnohem složitější transakce úspěšně dokončit a dochází k průtahům tzv. closingu.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Kupující jsou sofistikovanější, mnozí již mají zkušenosti s akvizicemi – úspěšnými i neúspěšnými – a čím dál více chtějí kupovat kvalitu. To znamená, že potřebují v transakci najít významnou hodnotu. Ta se ovšem kvůli vývoji na trhu (dospívání ekonomiky, konkurence, tlak na marže, nové technologie atd.) hledá stále obtížněji. Investoři mnohdy "nakouknou" do prodávané společnosti, nenajdou dostatečně silné argumenty a s díky odmítnou. Dnes rozhodně nestačí pustit firmu na trh, aby se tzv. prodala sama.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Nízké úrokové sazby a intervence ČNB jsou aspekty, které napomáhají aktivitě na trhu M&A, ale hlavním tahounem je podle mého názoru objem likvidity na finančních trzích. Noví finanční investoři a investiční skupiny by rádi volné prostředky uložili do zajímavých a perspektivních aktiv.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Vzhledem k tomu, že poskytujeme investiční a finanční poradenské služby nejen v České republice, ale i v celém regionu CEE, tak mohu říci, že nyní pracujeme na desítkách transakcí.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Velice záleží na regionu a velikosti společnosti a její historii. Pokud se bavíme o České republice a segmentu malých a středních společností, tzn. společností s tržní kapitalizací mezi 100 miliony a jednou miliardou korun, tak velice častým důvodem je věk vlastníků, kteří si uvědomují, že čas se zastavit nedá a rádi by se věnovali činnostem, na které po dlouhá léta neměli čas. Nicméně pokud pomineme tento fenomén postkomunistických států, je celá řada divestic a akvizic, které mají naprosto jasný strategický podtext vedoucí k synergiím, diverzifikaci, zvyšování tržního podílu nebo například zvyšování kapacit na vlastní výrobu.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Na letošních realizovaných transakcích lze vysledovat stabilní zájem investorů ze západních států EU a evergreenem poslední doby jsou čínští hráči.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Velice sporadicky. Ale pokud tomu tak je, pak je zájem o Polsko.

Marián Vorek, UniCredit Bank

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Hodnotíme ho nadprůměrně v porovnání s minulým rokem, ale i s roky předešlými. Je vidět velký akviziční apetit ze strany českých investorů, kteří nás od začátku roku velmi často oslovují.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Každá transakce je svým způsobem specifická a vyžaduje velmi individuální přístup. Naší rolí je asistence klientovi ve všech fázích procesu se snahou o maximální efektivitu v rámci vyjednávání. Klíčovým bodem procesu jsou samozřejmě vždy jednání o ceně, ale také například otázka budoucího směřování firmy pod novým majitelem. Druhý zmíněný aspekt je velmi důležitý pro stávající majitele zejména v případech, kdy je impulzem pro prodej generační obměna. Majitelé si své rozhodnutí chtějí pochopitelně velmi důkladně promyslet.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Privátní investoři hledají alternativy pro investování volných prostředků, které kvůli nízkým úrokovým sazbám nejsou dostatečně zhodnoceny v rámci běžných bankovních nebo investičních produktů. Tyto investory zajímají investice v realitách, nákup zemědělské půdy či obnovitelných zdrojů. Někteří investují i do start-up projektů nebo se zajímají o menší výrobní společnosti. Nízké úrokové sazby také obecně zlevňují půjčené peníze, a proto je větší zájem o akvizice financované z cizích prostředků.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

V tomto roce průběžně pracujeme na 15 transakcích, z nichž tři již byly uzavřeny v první polovině roku. Naší nejaktuálnější uzavřenou transakcí, nedávno schválenou Evropskou komisí, je poradenství při akvizici 66procentního podílu ve Slovenských elektrárnách pro Energetický průmyslový holding (EPH) od italského Enelu. Do konce roku očekáváme, že budou dokončeny tři další transakce.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Generační obměna je jedním z nejčastějších důvodů prodejů firem. S tím souvisí také naplnění manažerské kapacity, kdy z pohledu firmy je další růst možný za účasti strategického partnera. Díky každodenní spolupráci s kolegy v rámci široké M&A sítě skupiny UniCredit v zemích střední a východní Evropy dokážeme takové strategické partnery pečlivě vytipovat.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Dlouhodobě jsou to především sousední státy – Německo, Rakousko nebo Polsko, ale také Itálie.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

 
Takové případy se objevují stále častěji. Díky přítomnosti skupiny UniCredit v zemích střední a východní Evropy, ale i třeba Německu či Itálii dokážeme v těchto situacích vyjít klientovi vstříc. Radili jsme například skupině Agrofert při akvizici pekáren Lieken v Německu nebo již zmiňované akvizici podílu ve Slovenských elektrárnách skupinou EPH. Na těchto transakcích úzce spolupracujeme s lokálními M&A týmy a zároveň s našimi sektorovými specialisty z oblasti energetiky, retailu a spotřebního zboží, výrobních odvětví či telekomunikací.

Petr Kostinec, KPMG Corporate Finance

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Hlavní důvody jsou tři: 1) velký rozdíl v cenových představách kupujících a prodávajících, 2) množství akvizičních příležitostí mnohdy i ve stejném oboru, 3) snaha kupujících dostat se do fáze due diligence a vyjednávat cenové podmínky až následně.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Je to stále opakované téma, ale pořád platí: levné peníze a přebytek likvidity umožnily provádět akvizice subjektům, které o tom dříve ani neuvažovaly. S využitím vysokého podílu dluhu teď na akvizice dosáhnou. A větší počet kupujících pak podporuje prodávající v jejich vysokých cenových požadavcích.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Jde o důvod poměrně častý. Čeští vlastníci chtějí prodejem zájemci, který společnost může dále rozvíjet, naplnit svoji původní vizi. V Česku nemají rodinné firmy a "předávání žezla" takovou tradici jako například v Rakousku nebo v Německu, kde vytvářejí víc než polovinu pracovních míst a tvoří 91 procent všech firem.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Vedle tradičních evropských států vnímáme veliký zájem od japonských a čínských investorů.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Ano, máme i mandáty na zahraniční akvizice od ryze českých společností. Prozatím jde stále o akvizice v evropském měřítku.

Antonín Piskáček, Erste Corporate Finance

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Z našeho pohledu se jedná o velmi dobrý rok – zájem kupujících i prodávajících je stále silný.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Typicky to bývá rozdílný pohled na ocenění společnosti a na její budoucí vývoj. Současné prostředí (nízké úrokové sazby, přetlak kapitálu v kombinaci s nedostatkem investičních příležitostí) žene ocenění společností nahoru. Toho jsou si prodávající vědomi a někdy přicházejí s nerealistickými cenovými očekáváními.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

Usnadňují financování transakcí, a to společně s rostoucí ochotou bank akceptovat i agresivní finanční struktury. Zároveň zvyšují objem prostředků alokovaných na investice do podílů ve firmách ze strany velkých finančních investorů – podíl "alternativních investic" v portfoliích jde nahoru.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

To závisí na stupni rozpracovanosti. V pokročilé fázi máme cca 10 transakcí, v počáteční fázi více. Odhad počtu uzavřených transakcí do konce roku je obtížný, ovšem z těch rozpracovaných něco určitě dotáhneme.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Velmi často se jedná o generační obměnu – současný majitel, který firmu vybudoval, se rozhodl podnikání v daném oboru ukončit. Druhým častým důvodem je změna strategie majitele – prodej "non-core" podnikání; to se mnohdy týká zahraničních investorů v ČR. Třetím častým důvodem je uplynutí investičního horizontu – to je typické pro finanční investory.

Z kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

Jednoznačně z České republiky. Doba, kdy většinu transakcí představovala práce pro zahraniční kupující českých firem, už v M&A poradenství dávno pominula. Dnes naopak sledujeme aktivní zájem českých investorů o investice v zahraničí.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Ano. Nejčastěji se jedná o Německo a Slovensko. Atraktivní je zejména automotive sektor, kdy úspěšné české firmy z tohoto oboru mají zájem o akvizici svých konkurentů.

Miroslav Jandečka, Moore Stephens

Jak zatím hodnotíte letošní rok na trhu M&A v Česku? Můžete ho meziročně srovnat?

Je velmi znát rychlý růst ekonomiky a s tím související pozitivní nálada. Banky jsou ochotny financovat i složitější operace zahraničních vlastníků za výhodných podmínek. Ne vždy jsou však nabízené firmy tak kvalitní, aby kupující nepodstupoval neúměrné riziko. Proto jsou ceny ve vztahu k EBIT marži v ČR ve srovnání se zahraničím často velmi nízké. To je negativní pro prodávající, může být ale velkou příležitostí pro kupující, naši klienti ji využívají.

Co způsobuje průtahy s dotažením transakcí?

Již jsem zmiňoval, prodávané firmy nejsou dostatečně připravené a po provedení analýz jsou odhalena rizika ve správě majetku, řízení společnosti, v lidských zdrojích. Často až po předložení návrhu smluv a v nich uvedených zajištění rizik si je i prodávající uvědomí. Řešení bývá zdlouhavé. Naopak se neustále zlepšuje právní prostředí a rychlost realizace dohodnuté transakce u notáře nebo obchodního soudu většinou nepociťujeme jako problém.

Jaký vliv na trh M&A mají nízké úrokové sazby?

 
Velmi pozitivní. M&A brání jiné faktory. Nedostatek nabízených kvalitních společností, jejich omezené možnosti dalšího rozvoje z důvodu mnohdy chybějící kvalitní pracovní síly. Úspěšné společnosti, které kvalitní zaměstnance dobře platí a přibližují se západoevropské úrovni mezd, však tyto problémy nemívají.

Na kolika transakcích nyní pracujete, kolik jste jich uzavřeli v první polovině roku a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?

Většina námi realizovaných fúzí souvisí s restrukturalizacemi v rámci holdingových skupin. Tyto transakce většinou přicházejí po rychlém rozvoji některých klientů v minulosti, efektivní nastavení holdingové struktury je předpokladem dalšího rozvoje. Těchto fúzí jsou desítky.
U transakcí s třetí osobou jsme ukončili jednu transakci v objemu nad půl miliardy korun, menších transakcí bylo několik. Pracujeme na pěti transakcích nad 100 milionů korun, k tomu několik menších. Očekávám, že většina z nich bude do konce roku realizována.

Jaké jsou nejčastější důvody prodejů firem, u nichž máte mandát? Jaký podíl na důvodech prodeje firmy má generační výměna?

Generační výměna je nejčastějším důvodem jak u fúzí v rámci skupiny, tak i se třetími osobami. Majitelé kupovaných společností většinou nezvládli převedení na další generaci nebo tito o pokračování v rodinné firmě neměli zájem. Máme vzorové příklady převodu na nastupující generaci v rámci rodiny, setkáváme se ale i s opačnými případy, podceněním náročnosti tohoto procesu a následnou likvidací společnosti.

Ze kterých zemí je nejčastější zájem o koupi firem v Česku?

 
Spolupracujeme většinou s rodinnými firmami konkrétních vlastníků, převážné z německy mluvících států. Proto u nás je to v 70 procentech případů z Německa, 20 procentech z ostatních evropských zemí, zbytek z tuzemska.

Máte mandáty od českých firem na koupi firem v zahraničí? O která teritoria a obory mají zájem?

Realizovali jsme jednu koupi společnosti v Bulharsku, nyní pracujeme na jedné v Rumunsku a v Německu.

Publikováno na serveru iHned.cz, 8.8.2016.