Které letošní daňové změny vám v roce 2018 přinesou nižší daň? 26.5.2017

Novela zákona o daních z příjmu prošla několika změnami. Některé platí již od roku 2017, ale většina z nich bude účinná až pro zdaňovací období 2018.

Co se pro vás za rok změní?

Zvýhodnění na děti Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě se pro zdaňovací období 2018 zvyšuje. Na druhé dítě dojde ke zvýšení o 2400 Kč, celkem tedy 19 404 Kč ročně. Na třetí a další dítě se částka zvýší o 3600 Kč, a to na 24 204 Kč. Daňové zvýhodnění na první dítě se nemění a zůstává ve výši 13 404 Kč ročně. Tato změna platí pro celý kalendářní rok 2017.

Nárok na přeplatek

Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na dvě a více dětí, vznikne vám po provedení ročního zúčtování daně za rok 2017 nárok na daňový přeplatek. A to z důvodu, že v prvních měsících roku 2017 se uplatnilo nižší daňové zvýhodnění. Jestliže dojde k vyhlášení novely ve Sbírce zákonů v červnu, uplatní se vyšší měsíční daňové zvýhodnění na druhé a další dítě poprvé při výpočtu čisté červencové měsíční mzdy. „Zaměstnanci se třemi dětmi by po provedení ročního zúčtování za rok 2017 v takovém případě vznikl nárok na daňový přeplatek ve výši 3 000 Kč, tedy po 500 Kč za měsíce leden až červen,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Využití paušálu a daňové slevy

Až budete coby OSVČ podávat daňové přiznání za rok 2017, budete moci uplatnit výdaje paušálem a zároveň využít slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 000 Kč ročně. Navíc budete moci uplatnit i daňové zvýhodnění na děti. Musíte ale splnit podmínku, že si výdajový paušál budete počítat z ročního příjmu v maximální výši 1 000 000 Kč. „Miliónový příjmový strop je povinný až pro výpočet daňového základu v daňovém přiznání za rok 2018, kdo však bude chtít uplatnit slevu na manželku a děti již v daňovém přiznání za rok 2017, ten bude muset dodržet nižší limit již v daňovém přiznání za rok 2017,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňový bonus s omezením

V případě, že daňové zvýhodnění je vyšší, než vypočítaná daň z příjmu, vzniká vám nárok na daňový bonus. Daň tedy neplatíte a naopak od státu peníze dostanete. Nárok na tento bonus ale smíte uplatnit jen pokud jsou vaše roční příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů a pronájmu ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy. Za kalendářní rok 2017 to činí 66 000 Kč. Za rok 2018 se ale budou počítat už pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatně výdělečné činnosti. Za pasivní příjem z kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu už daňový bonus neobdržíte.

Dohoda o pracovní činnosti bude zvýhodněná

Dosud platí, že pokud si k hlavnímu zaměstnání přivyděláváte na základě dohody o pracovní činnosti, musíte podat daňové přiznání. Tato povinnost vám vzniká, protože vám alespoň v nějakém měsíci plynou příjmy ze dvou zaměstnání, ze kterých byl odvedena zálohová daň z příjmu. Od roku 2018 se ale situace mění. Z odměny na základě dohody o pracovní činnosti, které nepřesáhnout 2500 Kč měsíčně, se bude strhávat daň srážková. „Pro měsíční odměny nepřesahující limit 2 500 Kč z dohody o pracovní činnosti tedy bude platit stejný režim jako pro odměny z dohody o provedení práce nepřesahující měsíčně 10 000 Kč,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Publikováno na serveru mesec.cz, 26.5.2017.