Kdy se vyplatí přejít z paušálu na daňovou evidenci? 26.5.2015

Podnikatelé, kteří nechtějí schraňovat každou stvrzenku a mořit se s vedením daňové evidence, mohou k vyčíslení výdajů z podnikání použít takzvaný paušál. Výdajový paušál se liší podle vykonávané podnikatelské činnosti a pohybuje se od 30 do 80 % příjmů.

Všechny výdajové paušály je nově možné uplatnit pouze do limitu, zastropován je roční příjem dva miliony korun. Maximální částka výdajů je tak od 600 000 (paušál u pronájmu) po 1 600 000 (osoby podnikající v zemědělství a řemeslné živnosti) korun.

 Paušál sice může využít i OSVČ s ročním příjmem například 4 miliony korun, ale v takovém případě uplatní výdaje pouze v maximální výši, což je příslušný procentní paušál krát 2 miliony korun. Zbylé 2 miliony zdaní celé. Jestliže jsou skutečné výdaje vyšší než vypočtený paušál, je vhodné zvážit, zda není lepší přejít na daňovou evidenci. Při jejím vedení je potřeba počítat s vyšší administrativní náročností a rozmyslet si, zda rozdíl stojí za vyšší papírování a riziko chyby.

 S paušálem nevyužijete daňové slevy na děti a manžela Významným faktorem v rozhodování je také fakt, že OSVČ vedoucí daňovou evidenci mohou uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti (až 13 404 Kč na první, 15 804 Kč na druhé a 17 004 na každé další dítě) a daňovou slevu na vyživovaného manžela/manželku (až 24 840 korun), který si za rok nevydělal více než 68 000 korun. OSVČ stanovující výdaje paušálem této výhody využít nemohou.

 Možná bude třeba podat dodatečné přiznání Přejít z paušálu na daňovou evidenci lze i v průběhu roku.
 Jestliže OSVČ změní paušál na daňovou evidenci, začne vést své záznamy od začátku roku. Je přitom nutné mít daňově vyrovnané všechny transakce před zahájením vedení daňové evidence.
 OSVČ, které ke konci roku 2014 neměly žádné pohledávky, přejdou na daňovou evidenci snadno, nemusí provádět žádné úpravy základu daně. Ti, kdo evidují nezaplacené faktury, musí zvýšit základ daně právě o tyto pohledávky. Jestliže nestihnou zákonnou úpravu základu daně v řádném daňovém přiznání, musí podat dodatečné daňové přiznání za rok předcházející. Legislativní úpravu je třeba provést i u sociálního pojištění a podat opravný „Přehled o příjmech a výdajích“.
 

Publikováno 26.5.2015 v příloze deníku MF Dnes, Test Dnes