Kdy musíte své příjmy ze zahraničí zdanit dvakrát?, 20.9.2017

Pokud jste daňovým rezidentem České republiky, ale pracujete v zahraničí, daníte v ČR své celosvětové příjmy. Mezi daňového rezidenta ČR se řadíte ve chvíli, kdy tu máte trvalé bydliště, nebo zde pobýváte alespoň 183 dní v kalendářním roce. Pokud se tu ale nezdržujete, daně v ČR odvádět nemusíte. Češi pracující v jiné zemi s příjmy pouze ze zahraničí, kteří v cizině i bydlí, v Česku daň z příjmu neplatí, vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jestliže ale patříte mezi daňového rezidenta, bydlíte v ČR a pracujete v zahraničí, musíte zde podávat daňové přiznání a zdanit celosvětové příjmy. S většinou zemí, kam Češi cestují za prací, má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Díky ní se nestane, že by daň z příjmu byla zaplacena v zemi, kde jste si peníze vydělali a navíc i v ČR. Zaplacenou daň v zahraničí je nutné vždy doložit, kupříkladu potvrzením tamního finančního úřadu nebo potvrzením zahraničního zaměstnavatele, doplňuje Gabriela Ivanco.

V případě, že ale nemá Česká republika s danou zemí uzavřenou smlouvu, která zabraňuje dvojímu zdanění, musíte své příjmy bohužel zdanit dvakrát.

S prací se pak také pojí zdravotní pojištění. V rámci zemí EU platí institut jednoho pojištění. Není tak možné mít sociální a zdravotní pojištění ve více členských zemích. Rozhodující je pro účely pojistného místo výkonu výdělečné činnosti. Pokud pracujete ve více zemích EU, pak rozhoduje vaše bydliště, nebo skutečnost, v jaké zemi se vykonává podstatná část vaší práce, tedy alespoň 25 %.

Pokud pracujete v zemi, která nemá s Českou republikou uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečením, nemá tato práce vliv na důchodové nároky v ČR.

Publikováno na serveru měšec.cz, 20.9.2017