7 případů kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám

Kdo je zaměstnaný, obvykle daně neřeší. Vše za něj vyřídí ve mzdové účtárně, stačí
jen do 15. února podepsat předložené lejstro. Jsou však situace, kdy bude muset k formulářům stejně zasednout...

Zaměstnanec si může ročně přivydělat až 6 000 korun, aniž by kvůli tomu musel věnovat jedinou myšlenku daním. Tyto příjmy se sčítají z přivýdělků podnikatelských, z pronájmu i z takzvaných ostatních příjmů. Pozor: jde o limit celkových příjmů, nikoli o zisk. To o(-a ) znamená, že pokud jste si přivydělali 10 000 korun, ale výdaje s tím spojené byly také 10 000 korun, musíte přiznání podat, i když jste ve skutečnosti neutržili nic. 
Limit 6 000 korun za rok se týká zaměstnanců; penzisté či třeba lidé na rodičovské dovolené popisné/orientační mají hranici vyšší: 15 000 korun. 

KDY PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

Měli jste víc zaměstnavatelů najednou 

Pokud jste měli v roce 2016 víc zaměstnavatelů ve stejném časovém 22 PSČ období, musíte se do formulářů pustit sami. Záleží však ještě na tom, jakou smlouvu jste měli s druhým zaměstnavatelem a kolik peněz jste si vydělali. 
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): zaměstnavatel z vaší mzdy odváděl zálohu na daň, stejně jako váš hlavní chlebodárce. Vy se musíte postarat o celkové zúčtování, a tak budete daňové přiznání podávat sami. 
Dohoda o provedení práce (DPP): daňové přiznání budete vyplňovat, když jste si na DPP vydělali více než 10 000 korun za měsíc. V tom případě za vás zaměstnavatel také odvedl zálohu na daň. Pokud se však váš měsíční příjem z DPP vešel do 10 000 korun, odvedl za vás zaměstnavatel srážkovou daň ve výši 15 procent a vy již nemusíte daně řešit. O ty z hlavního zaměstnání se postará mzdová účtárna. 

FORMULÁŘ: bude stačit základní verze, v případě pouze zaměstnaneckých příjmů zkrácená dvoustránková varianta. Jestliže jste v roce 2016 měnili práci, vyžádejte si od prvního zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech a předejte ho v druhé firmě. Ta za vás daně zpracuje. Podmínkou je, že jste u obou zaměstnavatelů podepsali růžové prohlášení poplatníka, což jste nejspíš udělali.

 
Vydělali jste si tolik, že podléháte solidárnímu zvýšení daně 

Máte sice jen zaměstnanecké příjmy, ale v roce 2016 byla vaše hrubá mzda vyšší než 1 296 288 korun. Pak budete platit takzvanou solidární daň. Ta se počítá jako sedm procent z toho, co jste si vydělali nad tento limit. A opět je třeba, abyste přiznání podali sami. 
Solidární daň se hradí z peněz vydělaných v zaměstnání nebo podnikáním. Jestliže jste hranice dosáhli díky příjmům z pronájmu, příjmům kapitálovým či ostatním, nemusíte solidární daň řešit. 

FORMULÁŘ: bude stačit základní verze, v případě pouze zaměstnaneckých příjmů zkrácená dvoustránková varianta. 

Přivyděláváte si pronájmem 

Přiznání musíte řešit, když vedle zaměstnání pronajímáte nemovitost či pravidelně nějakou movitou věc (auto, traktůrek, míchačku, dataprojektor...). 

FORMULÁŘ: kromě základního tiskopisu budete potřebovat přílohu číslo 2, příjmy uvedete podle § 9. 

Přivyděláváte si podnikáním 

Pokud podnikáte, musíte podat daňové přiznání, i když mzda od zaměstnavatele tvoří většinu vašich peněz. Pokud si jako zaměstnanec podnikáním přivyděláte méně než 6 000 korun, nemusíte daňové přiznání podávat, ale pozor, musíte podat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. 

FORMULÁŘ: kromě základního tiskopisu budete potřebovat přílohu číslo 1, příjmy uvedete podle § 7. 

Dostali jste honorář 

Honoráře jsou příjmy podle § 7, takže i když nemáte živnostenské oprávnění, budete vyplňovat podnikatelskou přílohu k daňovému přiznání. I zde jsou však výjimky. 
Když jde o honoráře za příspěvky do médií (tisk, rozhlas, televize, ale i internet), za které jste od jednoho zadavatele dostali v jednom měsíci do 10 000 korun, strhne za vás 15procentní srážkovou daň on a vy nic nemusíte řešit. Je to obdobné jako u dohody o provedení práce. 
Pokud však jde o honoráře jiné (například za vystoupení, za napsání knihy...) nebo o honoráře za příspěvky do médií, ale nad 10 000 korun, dostanete je vyplaceny v plné výši a budete se muset sami postarat o daň. Jedině v případě, že by byl honorář ojedinělý a vešel se do 6 000 korun, nebudete se jím muset dále zabývat. Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení však podat musíte. 

FORMULÁŘ: kromě základního tiskopisu budete potřebovat přílohu číslo 1, příjmy uvedete podle § 7. 

Přivyděláváte si jinak 

V daňovém přiznání existuje paragraf 10 – ostatní příjmy. Do něj se schová třeba prodej štěňat, přebytků ze zahrádky, ojedinělý příjem za grafickou práci, překlad, ušití výbavy, pomoc na stavbě... 
I zde platí šestitisícový limit. A co víc, u ostatních příjmů jsou i další výjimky. 
Příjmy, které spadají pod § 10 a jsou svou podstatou příležitostné (neopakují se několikrát do roka, ale ani každoročně), jsou od daně osvobozeny, když nepřesáhly 30 000 korun za rok. Nemusíte je danit ani podávat daňové přiznání. 
Další výjimkou jsou včelaři – u nich se nedá mluvit o příležitostné činnosti, nemusí se však o daně starat, pokud nemají více než 60 včelstev. 

Zrušili jste penzijní připojištění či životní pojištění 

Když předčasně (před dosažením věku 60 let) vypovíte životní pojištění nebo penzijní připojištění, musíte takzvaně dodaňovat, pokud jste v předchozích letech uplatňovali daňové úlevy. Jako příjem uvedete celou částku, o kterou jste si v uplynulých deseti letech snížili daňový základ. Dodanit musíte i v případě, že jste jednu pojistku vypověděli, peníze vybrali a obratem si uzavřeli jiné obdobné pojištění. 
FORMULÁŘ: kromě základního tiskopisu budete potřebovat přílohu číslo 2, částku uvedete podle § 10. 

Pozor na velkorysé dary 

Pokud získáte peníze, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny a je to více než 5 000 000 korun, musíte to finančnímu úřadu oznámit. Třeba když dostanete od někoho velkorysý dar. Pokud je však tento dar evidován v některém z registrů (typicky katastr nemovitostí), nic řešit nemusíte. 
FORMULÁŘ: nemusíte podávat daňové přiznání, stačí sepsat výši příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum, kdy příjem vznikl. 
I když se vás netýká ani jeden z uvedených případů, papírování se úplně nezbavíte. Má-li za vás daně zúčtovat zaměstnavatel, musíte mu to do 15. února sdělit (a podepsat se). A když chcete uplatňovat daňové úlevy, musíte mu ve stejném termínu předat i patřičná potvrzení. O tom více na následující dvoustraně. 

Sleva na poplatníka 

• Základní sleva, ke které nemusíte nic dokládat, stačí, že jste. Pokud vám ji má automaticky uplatňovat zaměstnavatel, podepíšete mu takzvané Prohlášení o dani z příjmů. Pozor, to můžete mít v jednu chvíli podepsané jen u jednoho zaměstnavatele. • Když si vypočtete daň vyšší než 24 840 korun, slevu odečtete. Pokud si vypočtete daň nižší, třeba 20 000 korun, nebudete platit žádnou, ale nikdo vám zbývajících 4 840 korun nedá – tento princip funguje u všech slev, kromě bonusu na dítě. 

VÝŠE SLEVY: 

24 840 korun 

Manžel/ka bez příjmů 

Jsou situace, kdy manžel či manželka nemají vlastní zdroj příjmů. Jsou dlouhodobě bez práce, na rodičovské dovolené nebo prostě v domácnosti. Zkrátka za rok si nevydělali víc než 68 000 korun a druhý z manželů je vyživuje. 
Do příjmů manželky se počítají veškeré výdělky včetně těch, které se neuvádějí do daňového přiznání, protože jsou zdaněny srážkovou daní (DPP a honoráře do 10 000 korun, dividendy z cenných papírů...) nebo od daně osvobozeny (příjem z prodeje nemovitosti či cenných papírů po uplynutí stanovené časové lhůty). Dále se započítává podpora v nezaměstnanosti, nemocenská (včetně mateřské) i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo při ošetřování člena rodiny, veškeré druhy důchodů (například invalidní, starobní). Rodičovská (ne mateřská) a sociální dávky se naopak do příjmu nepočítají, stejně jako výživné na děti od bývalého partnera. Slevu nelze uplatnit na partnera, se kterým nejste oddáni, byť s ním třeba máte děti a vedete společnou domácnost. 

DOKLAD: čestné prohlášení manžela o nízkých příjmech. 
UŠETŘÍTE: 2 070 Kč za každý měsíc vyživování (celkem až 24 840 korun). Pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P, jsou částky dvojnásobné. 

Podnikatelé 

I ti, kdo si podnikáním pouze přivydělávají, mohou uplatnit slevu za EET. V daňovém přiznání za rok 2016 se to týká podnikatelů ve stravovacích a ubytovacích službách, podmínkou je, že EET opravdu zavedli v roce 2016. 
DOKLAD: není třeba. 
UŠETŘÍTE: 5 000 korun (a to i v případě, že zavedení EET vyšlo levněji). 

Děti 

• Podmínkou je, že rodič s dítětem mladším 26 let žije v domácnosti a vyživuje je. U rozvedených manželů si tedy slevu může uplatnit jen ten, kdo má dítě ve vlastní péči. 
• Výhodu lze získat i v případě, že dítě studuje mimo trvalé bydliště (kolej, internát). 
• Daňové zvýhodnění může mít i podobu bonusu – to v případě, že vypočtené zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň. Rodič v takovém případě dostane od státu peníze navíc. Podmínkou je, že sám pracoval a v roce 2016 si vydělal alespoň 59 400 korun. 
• Zvýhodnění na dítě nemohou najednou uplatnit oba rodiče, během roku se však mohou vystřídat.

DOKLAD: čestné prohlášení či potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, že neuplatňuje zvýhodnění na děti (případně přehled měsíců a dětí, na které zvýhodnění uplatňuje). 
UŠETŘÍTE: na 1. dítě 13 404 korun; na 2. dítě 17 004 korun; na 3. a další 20 604 korun. Pokud jste dítě nevyživovali celý rok, částky se krátí. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky dvojnásobné. 
Poznámka: údaje platí za rok 2016, za který podáváte daňové přiznání, v roce 2017 jsou cifry na 2. a 3. dítě vyšší. 

Studenti 

• Student si může snížit daň až o 4 020 korun. To v případě, že studuje celý rok. 
• Pokud ne, sníží si daň o 335 korun za každý měsíc, na jehož počátku studentem byl. 
• Sleva je uplatnitelná u řádného denního studia na středních či vysokých školách. 
• Počítá se soustavná příprava na povolání do 26 let věku, případně do 28 let v prezenčním doktorském studijním programu. • Slevu si započtou studenti, kteří mají příjmy a platí daně, a to i v případě, že jejich rodiče si na ně započítávají slevu na vyživované dítě. 
DOKLAD: potvrzení o studiu ze školy. 
UŠETŘÍTE: 335 korun za každý měsíc studia. 

Školkovné 

Rodiče si mohou jako slevu na dani uplatnit výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení, ať obecním, či soukromém. Nelze zahrnout platby za obědy nebo speciální kurzy, třeba plavání či cizích jazyků. 

DOKLAD: potvrzení z předškolního zařízení o platbách. 
UŠETŘÍTE: za rok 2016 až 9 900 korun na dítě. Částka je za rok, nerozlišuje se, zda dítě chodilo do školky celý rok, nebo jen část. 
Poznámka: údaj platí za rok 2016, za který podáváte daňové přiznání, v roce 2017 bude možné uplatnit školkovné až 11 000 korun. 

Zdravotně postižení 

Vyšší slevu si mohou uplatnit invalidní důchodci, pokud mají výdělky, ze kterých by měli platit daň z příjmů. 

DOKLAD: kopie dokladu o invaliditě či průkazu ZTP/P. 
UŠETŘÍTE: invalidní důchodce 1. a 2. stupně 2 520 korun za rok; invalidní důchodce 3. stupně 5 040 korun za rok; držitel průkazu ZTP/P 16 140 korun za rok. 
Pokud jste nebyli zdravotně postižení celý rok, částka se úměrně krátí.

 
Úroky z bydlení 

• Od daňového základu si můžete odečíst úroky zaplacené za hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. 
• Celkově si lze odečíst nejvýše 300 000 korun za rok a domácnost. Pokud jste si brali úvěr v průběhu roku, nesmí odečítaná částka překročit 25 000 korun za měsíc. • Podmínkou je, abyste koupí nemovitosti řešili bytovou potřebu své vlastní rodiny. Tou se v tomto případě myslí i vaše děti, rodiče či prarodiče. To třeba pro případ, kdy koupíte malý byt, do kterého se nastěhují vaši rodiče, a vy budete se svou rodinou bydlet v jejich dosavadním velkém bytě. 
• Daňová úleva se nevztahuje na nemovitosti, které pronajímáte nebo v nich podnikáte. • Když koupíte pozemek, musíte na něm do čtyř let začít stavět, jinak uplatněné úroky musíte takzvaně dodanit (podobně, jako když vypovíte předčasně penzijní připojištění). 
•V případě spoluvlastníků nemovitosti odečítá úroky buď jeden z nich, nebo všichni rovným dílem (v tom případě musí být všichni zapsáni jako účastníci smlouvy o úvěru). Jiná možnost neexistuje.

DOKLAD: potvrzení z banky o zaplacených úrocích, dostanete ho automaticky poštou.

UŠETŘÍTE: 15 procent ze skutečně zaplacených úroků, maximálně 45 000 korun na dani ročně (300 000 korun úroků x 15 % sazba daně). 

Spoření na důchod 

• Úlevu můžete uplatnit, když máte sjednané doplňkové penzijní spoření nebo postaru penzijní připojištění. Od daňového základu lze odečíst až 12 000 korun uložených do penzijní společnosti v roce 2016, naspořit však musíte celých 24 000 korun za rok. Naspořená částka se totiž snižuje o 12 000 korun, tedy na prvních uspořených 1 000 korun měsíčně dostáváte státní příspěvek, proto se do daňové úlevy nepočítají. Dosud tedy bylo nejvýhodnější zaplatit ročně částku 24 000 korun. Možná jste zaregistrovali, že daňová úleva se navyšuje na 24 000 korun za rok, to však bude platit až v daňovém přiznání za rok 2017, v roce 2017 je tedy nejvýhodnější posílat si do penzijní společnosti 3 000 korun měsíčně. 
• Jestliže vám do fondu přispívá zaměstnavatel, jeho příspěvky daňově uplatnit nemůžete – posílá vám je už jako daňově zvýhodněné. 
• Podmínkou je, že si v penzijní společnosti spoříte do 60 let a současně minimálně 60 měsíců. Kdybyste peníze vybrali dřív, budete muset uplatněnou úlevu za předchozí roky dodanit. 

DOKLAD: potvrzení z penzijní společnosti; v prvním roce, kdy úlevu uplatňujete, i kopie sjednané smlouvy. 
UŠETŘÍTE: až 1 800 korun za rok (12 000 korun x 15 %). 

Charita

 • Odečíst si můžete dar dobročinné organizaci (obce, kraje, školská či zdravotnická zařízení, charitativní organizace, ochrana zvířat, církve...). Dar můžete věnovat i jednotlivci, pouze však na zdravotní a rehabilitační pomůcky, ne třeba na jídlo či oblečení (to lze jen například prostřednictvím nadace). Odečíst lze dar pro konkrétního sportovce, když s ním uzavřete smlouvu o propagaci. 

• Odečítat si budete částku, která je alespoň tisíc korun a nejvýše 15 procent daňového základu. 
• Speciální případ je dárcovství krve. Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů je možné snížit základ o dva tisíce korun. 
• Darovat můžete peníze, ale třeba i věci. Vyčíslit lze dokonce hodnotu služeb provedených pro charitativní organizaci. V těchto případech je však třeba hodnotu daru ocenit, stanovená cena musí být přiměřená.

DOKLADY: darovací smlouva; doklad o darování krve, případně kopie legitimace dárce. Pokud přispíváte pomocí dárcovských DMS, je prokazování obtížnější. Museli byste doložit výpisy z telefonních účtů, na jaké charitativní účely jste je poslali, a součet by musel být alespoň požadovaných 1 000 korun. 
UŠETŘÍTE: při darované tisícikoruně uspoříte na dani 150 korun. 

Životní pojištění 

• Úlevu lze uplatnit u životních pojistek, kde si spoříte na stáří (smlouva sjednaná do roku, kdy vám bude 60 let, na kterou spoříte minimálně 60 měsíců). • Pokud máte pojistku takzvaně na dožití (= když se dožijete konce smlouvy, dostanete vyplacené peníze), musíte mít sjednanou pojistnou částku. Její výše je alespoň 40 000 korun (bude-li smlouva kratší než 15 let) nebo 70 000 korun (delší než 15 let). 
• Základ daně lze snížit až o 12 000 korun za rok, které jste zaplatili na pojistném. To se týká pojistného za životní pojištění – když si v rámci pojistky platíte třeba úraz či invaliditu, tyto peníze si z daní odečíst nemůžete. Nemusíte si však dělat starosti, pojišťovna vám pošle výpis, ze kterého je jasné, kolik můžete do formuláře zapsat. 
• Odečíst nelze ani částky, jimiž přispívá zaměstnavatel, ty totiž dostáváte nezdaněné.

DOKLAD: potvrzení o zaplaceném pojistném z pojišťovny, v prvním roce uplatňování úlevy i kopii smlouvy (ve mzdové účtárně mohou chtít vidět originál). 
UŠETŘÍTE: ročně až 1 800 Kč (12 000 korun pojistné x 15 % sazba daně). 
Poznámka: v roce 2017 bude možné odečíst dvojnásobnou částku, možná jste o tom už četli. Za rok 2016, za který budete nyní formuláře vyplňovat, je to však ještě původních 12 000 korun. 

Odbory 

• Kdo je členem odborové organizace, může si snížit daňový základ o příspěvky zaplacené během roku, a to až o 3 000 korun. Tato částka je paušální, můžete být v odborech třeba dva měsíce – pokud jsou vaše příspěvky takto vysoké, odečtete si celou částku. 
• Současně to však nesmí být víc než 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok. 

DOKLADY: potvrzení o zaplacených příspěvcích vydá odborová organizace. 
UŠETŘÍTE: až 450 korun za rok (až 3 000 korun příspěvky x 15 % sazba daně). 

Vzdělávání 

• Od daňového základu lze odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Pozor však, ne každý vzdělávací kurz splňuje podmínky. Obor, o který si rozšiřujete své vzdělání, musí souviset s vaším povoláním či podnikáním. Svářeč uspěje se svářečskou zkouškou, jazykové kurzy a obchodní dovednosti úřad nejspíš neuzná. Když budete chtít tuto úlevu uplatnit, je lepší zajít na konzultaci s daňovým poradcem. 
• Odečíst je možné až 10 000 korun za rok, zdravotně postižení o 5 000 korun více. 
DOKLAD: potvrzení o zaplacení zkoušky. 
UŠETŘÍTE: až 1 500 korun (postižení až 2 250 korun). 

Daňový kalendář 

15. února Zaměstnanci, kteří si nebudou daňové přiznání podávat sami, musejí u svého zaměstnavatele podepsat prohlášení, případně dodat všechna potřebná potvrzení pro slevy a daňové odpočty (viz další strany). 
3. dubna Ti, kdo podávají daňové přiznání sami, jej do tohoto dne musejí doručit finančnímu úřadu, pokud nevyužívají služeb daňového poradce. K tomuto termínu je také třeba uhradit případný nedoplatek na dani z příjmů. Pokud služeb poradce využíváte, musíte o tom do 3. dubna úřad informovat. 

2. května Do tohoto termínu vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani. Nejpozději v této lhůtě musejí podnikatelé odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud využívají služeb daňového poradce (do 2. května 2017 to musíte doložit správě sociálního zabezpečení), posunuje se termín až na 1. srpna. 

3. července Ti, kdo využívají služeb daňového poradce, musejí formuláře do tohoto dne doručit finančnímu úřadu a zaplatit případný nedoplatek. Vypočítáte si daň z příjmů a odečtete slevu. Staráte-li se o malé děti, může se vám dokonce stát, že dostanete nějaké peníze navíc. Zkontrolujte si, u kterých slev splňujete podmínky. Stát odměňuje ty, kdo se starají o jiné či o svou budoucnost. Třeba si spoří na stáří nebo zajišťují bydlení. Takové peníze jim přinesou daňovou úlevu. Budou je moci odečíst od daňového základu, výslednou daň si tak vypočtou z nižší částky. Protože sazba daně je jednotná, ušetří vždy 15 % z vynaložených prostředků. Zaměstnanci často nevyužívají všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které mají nárok. Gabriela IvancoMazars.

Publikováno v MF Dnes, 7.2.2017.