Kdy je lepší vzdát se paušálu, 17.3.2016

Podnikatelé by si měli spočítat, zda jejich skutečné výdaje již nejsou vyšší než ty paušální. Výdajový paušál se liší podle vykonávané činnosti a pohybuje se od 30 do 80 procent. Všechny výdajové paušály je možné uplatnit za rok 2015 pouze do limitu.

„Paušál může využít i podnikatel s ročním příjmem třeba čtyři miliony korun, ale v takovém případě uplatní výdaje pouzevmaximální výši, což je příslušný procentní paušál krát dvamiliony korun,“ uvádí daňová poradkyně Gabriela Ivanco z firmy Mazars.

 Už při podávání daňového přiznání za rok 2014 zjistili mnozí podnikatelé, že musejí zaplatit na dani a také povinných pojištěních větší částku než dříve. A nebylo to tím, že by si vydělali více, ale proto, že vykazovali podnikatelské výdaje paušálem. Co s tím? Pro mnohé může být řešení přejít z paušálu na daňovou evidenci.
 Nejdříve by si měli všichni důkladně spočítat, jestli nejsou jejich skutečné výdaje vyšší než ty paušální. Pokud zjistí, že ano, je z finančního hlediska výhodnější přejít na daňovou evidenci.

 Je třeba počítat také s tím, že zatímco při stanovení výdajů paušálem zvládli mnozí daňové povinnosti sami, u evidence si budou třeba muset zaplatit odborníka. Ať už živou účetní, nebo investovat do počítačového programu.
 Komu vyjde jen drobný rozdíl mezi skutečnými náklady a možným paušálem, měl by zvážit, zda mu větší papírování a vyšší riziko chyby stojí za to. Přechod na daňovou evidenci se nevyplatí svobodným a bezdětným lidem, kteří navíc nedosáhnou ročního dvoumilionového obratu.

 Naopak zvážit přechod na daňovou evidenci by měli ti, kdo mají děti a jejich partner si na ně slevu neuplatňuje, či živnostníci s manželkou na rodičovské dovolené. V takových případech se totiž může přechod na vykazování skutečných nákladů vyplatit i v situaci, kdy jsou tyto náklady nižší než možný paušál.
 Když daníte paušálem, jednoduše sečtete příjmy a jako výdaj použijete příslušná procenta těchto příjmů. Při vedení daňové evidence je potřeba důsledně v souladu se zákonem rozlišovat mezi daňově uznatelnými a neuznatelnými výdaji. Výpočet daňového základu je tudíž těžší.

 „Pokud by živnostník chtěl v daňovém přiznání za rok 2015 uplatnit výdaje jiným způsobem než v roce 2014, má povinnost upravit základ daně za rok 2014, a pokud mu tato úprava nevyjde nulová, tak i podat dodatečné daňové přiznání,“ vysvětluje daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision. Úpravu je třeba provést i u sociálního pojištění v přehledu o příjmech a výdajích.
 

Publikováno v Lidových novinách, 17.3.2016.