Kdo si příští rok připlatí na zdravotním pojištění, 19.11.2015

Každý pojištěnec je u své zdravotní pojišťovny veden v některé ze zákonných kategorií a od té se pak odvíjí i výše pojistného. „V počítačovém systému své zdravotní pojišťovny může být každý pojištěnec veden jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec nebo osoba bez zdanitelných příjmů,“ uvedla konkrétní příklady Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Jsou jimi například nezaopatřené děti, nezaměstnaní na úřadu práce, ženy na mateřské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku, penzisté nebo předdůchodci. Od ledna se za tyto pojištěnce zvýší měsíční platba na 870 Kč (nyní 845 Kč měsíčně).  

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Příjmy zdravotních pojišťoven se zvýší i kvůli růstu minimální mzdy, protože ta je u OBZP vyměřovacím základem a od roku 2016 vzroste z 9200 Kč na 9900 Kč. Všichni, kteří jsou vedeni jako OBZP, musí už za leden 2016 zaplatit vyšší zdravotní pojištění a místo současných 1242 Kč  budou platit 1337 Kč. „Osobou bez zdanitelných příjmů jsou v praxi nejčastěji občané vyřazení z evidence na úřadu práce, lidé žijící pouze z pasivních příjmů, ženy v domácnosti, které nesplňují podmínky pro státního pojištěnce nebo vysokoškoláci starší 26 let,“ vysvětlila Ivanco.  OSVČ  

Všechny OSVČ, které vykonávají hlavní činnost, musí platit měsíční zálohy pojistného. Jejich výše závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období. Zároveň ale platí, že musí měsíčně platit alespoň zálohu v minimální výši. V roce 2016 se ta zvýší na 1823 Kč. Minimální zálohu platí i pro OSVČ, které během roku 2016 teprve podnikat začnou.  OSVČ s vedlejší činnost buď měsíční zálohy neplatí, nebo jsou vypočteny ze skutečně dosaženého zisku a nemusí tak dosáhnout výše minimální zálohy. Pro ně se v příštím roce nic nemění. „O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se v praxi nejčastěji jedná při jejím výkonu při zaměstnání, studiu, důchodu nebo pobírání rodičovského příspěvku,“ dodala Gabriela Ivanco.

Zaměstnanci  

Povinnou administrativu a platbu zdravotního pojištění za zaměstnance vyřizuje jejich zaměstnavatel. Za dobu trvání pracovního poměru se tak nemohou stát dlužníky na zdravotním pojištění. Výjimkou je situace, kdy zaměstnanec neplní oznamovací povinnosti a  nesdělí mzdové účetní včas, že změnil pojišťovnu.  V roce 2016 se podle Ivanco zvýší také příjmy zdravotních pojišťoven. Nejen proto, že se platby na zdravotním pojištění pro některé skupiny plátců zvyšují, ale také kvůli nízké nezaměstnanosti a růstu mezd v národním hospodářství.

„Za nezaměstnaného občana v evidenci na úřadu práce obdrží zdravotní pojišťovna v roce 2016 částku 870 Kč. Ovšem za zaměstnance pracujícího kupříkladu za hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč měsíčně dostane zdravotní pojišťovna 2025 Kč, kdy 675 Kč bude sraženo zaměstnanci z hrubé mzdy a dalších 1350 Kč za něj zaplatí na zdravotním pojištění zaměstnavatel. Nízká nezaměstnanost je proto pro systém zdravotnictví klíčová,“ vysvětlila daňová poradkyně ze společnosti Mazars, podle které je nyní v Česku druhá nejnižší nezaměstnanost z členských zemí EU. Nižší už je pouze v Německu.

Publikováno na serveru mesec.cz, 19.11.2015.