Karty míří na finanční úřady. Daně ale zatím nezaplatíte, stát nechce dávat procenta z obratu; 19.11.2018

Od začátku roku 2019 půjde na finančních úřadech zaplatit správní poplatky a daňové dluhy platební kartou. Na samotné placení daně přes platební kartu se ale bude dál čekat. Stát se totiž stále nedohodl s bankami a karetními společnostmi na takovém modelu, který by poplatky neúčtoval jako určitou část z obratu.

To je běžné u obchodníků, kteří si poplatky mohou zakomponovat do své marže. Stát se ale bojí, že kdyby o platby kartou byl velký zájem, přišel by o podstatnou část daňových výnosů. Chce proto model, ve kterém bude dopředu jasná alespoň maximální výše celkových poplatků.

„Poskytovatelé služeb placení kartou používají cenový model v podobě procent z objemu plateb, který je vzhledem k výši daňových příjmů, které Finanční správa inkasuje, nereálný. Cestou, jak umožnit placení jednotlivých daní platební kartou, je proto nastavení jiného cenového modelu. Finanční správa a Ministerstvo financí budou o nastavení příznivějšího cenového modelu usilovat,” řekl serveru Měšec.cz Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

„Pro úplnost upřesňujeme, že z takovéhoto modelu by musela vyplývat garance obhajitelné a předvídatelné výše nákladů za tuto službu. Například ‚zastropováním‘ maximálního ročního nákladu nebo paušálního nákladu a současně jistotou jeho trvalosti,” dodává Heřtus.

Řekneme si zase za rok

Jednání mezi státem a bankami a karetními společnostmi probíhají minimálně od roku 2014. Už tehdy se uvažovalo o placení daní přes karty. I když karetní společnosti dlouhodobě usilují o to, aby platby kartou pronikly do státní správy, k dohodě zatím nikdy nedošlo. Jednání ale pokračují.

Finanční správa slibuje kromě jiného, že po roce nové služby – placení poplatků a dluhů kartou – situaci zanalyzuje a případně bude znovu rozhodovat, zda umožní i placení samotných daní. „ Po roce fungování plateb kartami provedeme analýzu zájmu veřejnosti o platby správních poplatků a nedoplatků. Zanalyzovat je nutné i náklady na platby kartou na straně Finanční správy a pak bude rozhodnuto o případném rozšíření či redukci služby,” říká Heřtus.

Karetní společnosti potvrzují, že dál chtějí jednat. „Vítáme a oceňujeme rozhodnutí Finanční správy umožnit občanům hrazení správních poplatků platební kartou. Věříme, že do budoucnosti Finanční správa zpřístupní tuto možnost i pro placení daní. Právě o této variantě společnost s Finanční správou v současnosti aktivně diskutuje. Myslíme si, že je v zájmu Mastercard i ostatních poskytovatelů platebních služeb v Česku najít vhodné a ekonomicky udržitelné řešení pro obě strany,” říká Katarína Kakalíková ze společnosti Mastercard.

„Akceptaci karet ve státní správě vnímáme jako jednoznačně pozitivní trend. Ve světě, například ve Velké Británii, je to běžná praxe a stát tam patří mezi nejvýznamnější entity, přijímající platební karty. Určitě chceme najít společné řešení, umožňující další rozvoj bezhotovostní společnosti v Česku,” říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa Česká republika a Slovensko.

Podle daňové expertky Gabriely Ivanco ze společnosti Mazars placení daní kartou v současné situaci moc smysl nedává. „Finanční správa v minulosti uvažovala o variantě placení daní platební kartou. Nicméně analýza dat o hotovostních platbách, struktuře platících a nákladovosti terminálového způsobu placení ukázala, že placení daní kartou by pro Finanční správu bylo velice nákladné. Navíc podle informací Finanční správy 99,26 % daňových subjektů platí daně bezhotovostně prostřednictvím internetového bankovnictví,” vysvětluje Ivanco.

Placení daní kartou obecně, za předpokladu, že to nebude příliš drahé, podporuje Jiří Žežulka, daňový expert společnosti APOGEO. „Jakékoli ulehčení způsobu platby daně podporuje dobrovolné plnění daňové povinnosti a snižuje náklady na straně správce daně vzniklé s případným upomínáním daňového subjektu či s případným vymáháním nezaplacené daně. Mimoto se snižují náklady na straně správce daně z titulu nákladů na provoz hotovostních pokladen,” říká Žežulka.

Stovka za potvrzení bezdlužnosti

Pokud vás napadlo, že by šlo přenést poplatek za platbu kartou na samotné daňové poplatníky, tak to možné není. Takový poplatek totiž od letošního ledna zakazuje nový zákon o platebním styku. Navíc zřejmě není pravděpodobné, že by lidé chtěli platbu kartou natolik, že by za to byli ochotni zaplatit zhruba procento z daňové povinnosti navíc.

Finanční správa samozřejmě má možnost zareagovat zvýšením například správních poplatků. Nic takového se, alespoň prozatím, ale nechystá.

Zatím je tedy jisté, že od začátku roku 2019 budou finanční úřady přijímat platební karty jen u správních poplatků. „ Nejčastěji placený správní poplatek je za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu a jeho výše činí 100 korun,” říká Heřtus. Kartu půjde použít také na úhradu daňových dluhů – prostřednictvím platební karty tak budou moct přijmout platbu vymáhaného nedoplatku exekutoři Finanční správy.

Již nyní platby kartou v těchto případech fungují v rámci pilotního provozu na Územním pracovišti pro Prahu 1 a na Územním pracovišti v Českých Budějovicích. Od začátku roku 2019 se služba rozšíří do všech územních pracovišť s pravidelným provozem.

Publikováno na serveru mesec.cz dne 19.11.2018