Jak vyplnit formulář řádek po řádku, 18.3.2017

Stejně jako na začátku března přinášíme na modelovém příkladu ještě jednou přehledný návod, jak správně postupovat při vyplňování daňového přiznání a nepřipravit se přitom o žádné daňové výhody.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí být podáno nejpozději do 1. dubna. Letos však vychází tento den na sobotu, a tak se nejzazší termín pro podání přiznání posouvá na pondělí 3. dubna. Lidé, kteří využijí služeb daňového poradce, musí mít přiznání odevzdané do 1. července. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob může být pro některé lidi příjemnou záležitostí, neboť jim vznikne nárok na vrácení daně z příjmu. Důvodem může být čerpání daňového bonusu nebo vrácení odvedené daně z příjmů během roku. 

Vše si názorně ukážeme na praktickém příkladu, kdy slečně Dagmar Dvořákové vznikne nárok na daňovou vratku přes 37 tisíc korun. Důvodem vzniku nároku na takto vysokou částku je skutečnost, že slečně Dvořákové vznikne nárok na daňový bonus a současně jí vznikne nárok na vrácení srážkové daně z práce na dohody o provedení práce v průběhu roku. 
Dagmar Dvořáková je samoživitelka a byla po celý rok na rodičovské dovolené. 
Z finančních důvodů si musela Dvořáková již během rodičovské dovolené přivydělávat. Od 1. dubna 2016 začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (volná živnost překladatelská a tlumočnická činnost) a současně měla příležitostný příjem z brigád na dohodu o provedení práce během letních měsíců. 

Základní údaje 

Slečna Dagmar Dvořáková (r. č. 845710/1234), bytem: Albertova 83, Kroměříž, 76701, pobírala po celý rok 2016 rodičovský příspěvek na syna Martina (r. č. 150103/5789). Rodičovský příspěvek se do daňového přiznání uvádět nebude. Slečna Dvořáková má ještě dceru Janu (r. č. 095720/1133). 
Příjem ze samostatné výdělečné činnosti za celý rok 2016 činil 135 000 Kč a výdaje 35 000 Kč. Slečna Dvořáková vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje. Dále měla příjem ze závislé činnosti v souhrnné výši 45 000 Kč. V červnu, červenci a srpnu pracovala pro zaměstnavatele ABC na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9000 Kč. 
U zaměstnavatele ABC nepodepsala slečna Dvořáková prohlášení k dani a nebyly tedy při výpočtu čisté měsíční odměny uplatněny daňové slevy. 
V měsících srpnu a září 2016 pracovala pro zaměstnavatele RST na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna v obou měsících byla opět 9000 Kč a opět nebylo podepsáno prohlášení k dani. 

„Kdyby slečna Dvořáková uplatnila u samostatné výdělečné činnosti výdaje paušálem, tak by nemohla v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti, vedení daňové evidence bylo pro slečnu Dvořákovou správnou volbou,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars

Srážková daň z dohod o provedení práce 

Protože byla měsíční odměna z každé dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně a nebylo u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak byla z dohody o provedení práce zaměstnavateli odvedena 15% srážková daň z příjmu. Z každé dohody o provedení práce tedy ve výši 1350 Kč (9000 Kč x 15 %). Celkem bylo slečně Dvořákové z dohod o provedení práce odvedeno zaměstnavateli formou srážkové daně 6750 Kč (1350 Kč x 5). 
„Slečna Dvořáková uvede veškeré příjmy a sraženou daň z dohod o provedení práce do daňového přiznání za rok 2016 a obdrží odvedenou srážkovou daň z příjmu v plném rozsahu zpět. 

Důvodem je skutečnost, že slečna Dvořáková má souhrnný roční daňový základ nižší než 165 600 Kč, přičemž do této částky se daň z příjmu fyzických osob neplatí, neboť každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč,“ doplňuje Ivanco. 

K vyplnění daňového přiznání slečna Dvořáková potřebuje potvrzení za rok 2016 o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odstavce 4 a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, a to od zaměstnavatele ABC i zaměstnavatele RST. 

Zvýhodnění na děti 

Slečna Dvořáková v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné výši 30 408 Kč. Protože vypočtená daň z příjmu fyzických osob je nulová, tak slečně Dvořákové vznikne nárok na daňový bonus ve výši 30 408 Kč, tedy ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu fyzických osob. 
„Přestože samostatná výdělečná činnost a brigádní práce trvaly pouze po část roku 2016, tak v daňovém přiznání uplatní slečna Dvořáková daňové zvýhodnění na děti v plném rozsahu stejně jako základní daňovou slevu na poplatníka,“ dodává Ivanco. 

První strana daňového přiznání 

Na první straně daňového přiznání vyplní slečna Dvořáková všechny osobní údaje. Příslušným finančním úřadem je pro slečnu Dvořákovou finanční úřad pro Zlínský kraj a územní pracoviště v Kroměříži. Slečna Dvořáková vyplní řádné daňové přiznání za rok 2016. Uvede všechny potřebné kontaktní údaje, aby v případě nesrovnalostí mohla být snadno upozorněna pracovnicí finančního úřadu. 

Vyplnění přílohy 
číslo jedna 

Protože měla slečna Dvořáková v roce 2016 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tak musí vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání. V řádku 101 uvede roční příjmy ve výši 135 000 Kč. V řádku 102 potom výdaje ve výši 35 000 Kč. V řádku 104, 113 a 114 bude uveden příjem ponížený o výdaje, tedy částka 100 000 Kč. Základ daně ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 100 000 Kč uvede slečna Dvořáková do řádku 37 daňového přiznání. 

Druhá strana daňového přiznání 

V řádku 31 uvede slečna Dvořáková částku 45 000 Kč, což je součet příjmů od obou zaměstnavatelů z dohod o provedení práce. Protože byly měsíční odměny do limitu, tak zaměstnavatelé pojistné z dohod neplatili. Částka 45 000 Kč bude v řádcích 34, 36 a 36a. V řádku 37, 41 a 41a je částka 100 000 Kč. V řádku 42, 45, 55 a 56 je částka 145 000 Kč (45 000 Kč + 100 000 Kč). Daň činí 21 750 Kč (145 000 Kč x 15 %). Částka 21 750 Kč je v řádku 57, 58 a 60. 

Třetí strana daňového přiznání 

Na třetí straně daňového přiznání uvede slečna Dvořáková v řádku 64 slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Částka 24 840 Kč se uvede i do řádku 70. Daň po uplatnění slevy v řádku 71 je 0 Kč. 
„Protože je sleva na poplatníka 24 840 Kč vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 21 750 Kč, tak je daň z příjmu nulová. Sleva na poplatníka snižuje daň maximálně do nuly,“ upozorňuje Ivanco. 
V tabulce číslo dvě na straně tři vyplní slečna Dvořáková údaje o svých dvou dětech, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. V řádku 72 je celková částka daňového zvýhodnění 30 408 Kč. V řádku 73 a 74 je 0 Kč. V řádku 75 je částka 30 408 Kč a v řádku 77 je částka 30 408 Kč. V řádku 87a je uvedena sražená daň z dohod o provedení práce v souhrnné výši 6750 Kč. 
V řádku 91 je potom uveden přeplatek, na který má slečna Dvořáková nárok, tedy 37 158 Kč. Tato částka je součtem daňového bonusu na dvě děti a odvedené srážkové daně z dohod o provedení práce. 

Čtvrtá strana daňového přiznání 

Na poslední straně daňového přiznání uvede slečna Dvořáková daňové přílohy, datum a daňové přiznání podepíše. Protože slečně Dvořákové vznikl nárok na daňový přeplatek ve výši 37 158 Kč, tak je nutné na straně čtyři dole vyplnit žádost o zaslání přeplatku na dani z příjmu na příslušný bankovní účet. Slečna Dvořáková přitom musí podepsat i tuto žádost. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí být letos podáno nejpozději do 3. dubna.

Publikováno v deníku Právo, 18.3.2017.