Jak se vyhnout nejčastějším chybám v daňovém přiznání, 20.2.2018

Složitost a časová náročnost, někdy i stres často stojí za chybami, kterých se podnikatelé a firmy při podání daňového přiznání k příjmu dopouštějí. Zde je přehled nejrozšířenějších chyb i s příklady.

Neuvedení všech zdanitelných příjmů

U zaměstnanců, kteří si podávají daňové přiznání, bývá častou mýlkou opomenutí některých příjmů.

Příklad: Paní Smutná byla po celý rok zaměstnankyní a současně měla příjem z pronájmu ve výši 80 tisíc korun. Do daňového přiznání za rok 2017 uvádí chybně pouze příjmy z pronájmu. Do daňového přiznání za rok 2017 musí uvést všechny své zdanitelné příjmy, tedy i ze zaměstnání, i když z příjmů ze závislé činnosti byly během roku odvedeny zálohové částky daně z příjmu. Zaplacené zálohy během roku 2017 se do daňového přiznání rovněž uvedou a sníží vypočtenou roční daň z příjmů. K vyplnění daňového přiznání potřebuje paní Smutná od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

A pozor na podpis

Stále se opakují případy, kdy na daňovém přiznání chybí podpis daňového subjektu. Součástí přiznání je žádost o vrácení přeplatku. Poplatníci často zapomenou podepsat jak daňové přiznání, tak i tuto žádost. Případně podepíšou jen žádost a mají za to, že tím je také podepsáno celé přiznání. Není. Jde totiž o dvě samostatná podání, i když na jednom tiskopisu.

O daňový přeplatek je potřeba požádat

Daňoví poplatníci, kterým vznikne nárok na daňový přeplatek, si musejí na poslední straně daňového přiznání – dole v rámečku – o jeho zaslání požádat a uvést potřebné údaje, zpravidla svůj bankovní účet,“ upřesňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

Chybějící přílohy

Současně s daňovým přiznáním je potřeba doručit na finanční úřad všechny přílohy. Bez písemného doložení nároku na uplatňované daňové slevy a daňové odpočty nemůže dojít ke snížení daňové povinnosti. Kompletaci všech daňových dokladů je proto třeba věnovat dostatek pozornosti. Často se jedná právě o odpočet úroků z úvěru na bydlení, odpočet doplňkového penzijního spoření, odpočet darů a odpočet životního pojištění. Chybějící doklady je třeba si vyžádat u dané banky, pojišťovny či jiné organizace.

Špatný výpočet poměrných slev

Další chybou bývají chybně uvedené poměrné slevy.

Příklad: Podnikatel Černý vstoupil do manželství 12. srpna 2017. Manželka pana Černého měla vlastní rozhodné příjmy za rok 2017 nižší než 68 tisíc korun. V daňovém přiznání může pan Černý uplatnit poměrnou slevu na manželku ve výši 8280 korun (2070 korun x čtyři měsíce). Poměrná sleva na manželku (manžela) náleží poprvé za měsíc, kdy manželství trvalo od 1. dne v měsíci. Totéž platí i v případě daňového zvýhodnění na děti.

Neznalost uplatnění výdajů

Obvykle se jedná o neznalost možností v uplatnění daňových výdajů – podnikatelé nevědí, zdali si mohou uplatnit některé výdaje, nebo si naopak uplatní výdaje, které jim finanční úřad neuzná. „Pak se také často chybuje v uplatnění odpočtů na dani a slev na dani, kdy si neuplatní všechny odpočty, nezaznamenají, že se změnily limity pro slevy nebo odpočty – v poslední době například odpočty na uhrazené soukromé penzijní a životní pojištění a podobně. Časté obtíže způsobují i hypotéky,“ říká daňová poradkyně společnosti Mazars Lenka Stöhrová.

ODEČITATELNÉ POLOŽKY

Životní pojištění: maximálně 24 tisíc korun ročně nad částku 12 tisíc korun. K odpočtu plných 24 tisíc korun je nutné platit roční pojistné 36 tisíc korun, tedy tři tisíce korun měsíčně.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření: odpočet je možný u částky nad 12 tisíc korun, maximálně 24 tisíc korun. Při maximálním odpočtu 24 tisíc korun je nutné naspořit 36 tisíc korun za rok.

Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření: maximálně 300 tisíc korun za rok (45 tisíc korun za měsíc).

Publikováno v deníku E15, 20. února 2018