Firmy si oblíbily operativní leasing. Stále častěji s ním financují svá auta, 4.12.2015

Firmy si oblíbily operativní leasing. Jeho podíl na financování osobních firemních vozidel se za první tři kvartály meziročně zvýšil o 4,7 % na úkor podnikatelských úvěrů a finančního leasingu. Podle České leasingové a finanční asociace (ČLFA) dosahuje za první tři letošní čtvrtletí podíl v rámci produktů financování firemních vozidel u finančního leasingu 5,7 %, u operativního leasingu 44,8 % a u podnikatelských úvěrů 49,5 %.

Podle ČLFA operativnímu leasingu paradoxně prospěla krizová léta. Služba funguje tak, že z ceny nové věci zaplatíte jen tu část, která se během vašeho užívání opotřebuje. Proto kvůli vlastnictví věci nevážete kapitál za dobu, kdy věc nepoužíváte. V měsíčních splátkách si předplácíte předpokládaný servis, pojištění a další služby. Operativní leasing se tak může vyplatit i v případě, že potřebujete po nějaký čas využívat nákladné zařízení o němž ale víte, že ho budete potřebovat jen po omezeně dlouhou dobu a koupe se proto zdá zbytečná. „Operativní leasing umožňuje rozpuštění nákladů na provoz vozidel ve srovnání s odpisy majetku. Dopředu je sjednán rozsah servisního plánu a budoucí náklady jsou tedy součástí splátek. Tím se eliminují jednorázové výdaje v budoucnu a firma tak stabilizuje své cash flow,“ vysvětlila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars a dodala, že operativní leasing se považuje za službu a v současné daňové úpravě je na rozdíl od finančního leasingu možné si dávat do daňových nákladů celou splátku operativního leasingu. Nájemné u operativního leasingu je podle ní obecně vždy daňově uznatelným nákladem. Ivanco ale upozornila na omezení v situaci, kdy je po ukončení operativního leasingu prodáván předmět leasingu nájemci. „V takovém případě se provádí test kupní ceny. Pokud je kupní cena vyšší nebo rovna daňové zůstatkové ceně vypočtené pomocí rovnoměrných daňových odpisů ze vstupní ceny majetku evidované u pronajímatele, pak je vše v pořádku a splátky zůstávají daňově uznatelnými. V opačném případě je veškeré nájemné daňově neuznatelným nákladem,“ dodala Ivanco. Podle ČLFA se navíc dají získat u větších leasingových společností slevy od jejích dodavatelů, které ze své pozice vyjedná. „Podnikatelé si jednak uvědomují, že vozidlo není cílem podnikání, nýbrž prostředkem k jeho rozvoji, a není tedy nutné ho vlastnit. Další důvody jsou ekonomické, protože operativní leasing zlevnil díky konkurenci i levnějším vstupům,“ vysvětlil vzrůstající oblibu této formy financování Jan Tejnor ze společnosti Arval.

Publikováno na serveru mesec.cz, 4. 12. 2015.