EET. Nová sleva pro podnikatele, 21.2.2017

Novinkou je daňová sleva na evidenci tržeb (EET), mohou ji v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnit poplatníci, kteří v roce 2016 poprvé zaevidovali tržbu podle zákona o evidenci tržeb.

PRAHA Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém jste poprvé zaevidovali tržbu. „Tedy ti, koho se dotkla první vlna evidence, ji mohou uvést letos nově v daňovém přiznání za rok 2016, a to na straně tři hlavního formuláře, je to řádek číslo 69b. Podnikatelé, kteří spadají do druhé vlny a jichž se začne povinná evidence týkat letos, ji budou moci uplatnit až v daňovém přiznání za rok 2017 na jaře příštího roku,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars

Výše slevy je maximálně 5000 korun a zároveň platí, že činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a základní slevy na poplatníka. 
Postupovat se bude tak, že se od výsledné hodnoty daně ze samostatné činnosti odečte částka slevy. Její hodnota ovšem nesmí přesáhnout rozdíl mezi vypočtenou daní z příjmu (která činí 15 % ze základu daně) a základní slevou na poplatníka, což je (letos) 24 840 korun. 

Plyne z toho tedy to, že pokud podnikatelova daň z příjmu činí kupříkladu 27 tisíc korun, není možné uplatnit slevu vyšší než 27 000 minus 24 840 korun, což je 2160 korun. „Nelze tedy jít do minusu, a nárokovat si dokonce vrácení poměrné části této částky. Výše zmíněná sleva se navíc vztahuje pouze na fyzické osoby. Nárok na slevu není třeba dokládat žádnými fakturami za nákup pokladního zařízení a její výše se neodvíjí od skutečných nákladů na pořízení příslušné pokladny či softwaru. Náklady na evidenci tržeb by navíc měly být daňově uznatelnými,“ říká Pavla Tomášková, daňová konzultantka Schaffer & Partner.

Publikováno v Lidových novinách, 21.2.2017.