Důchody: Jak dosáhnout nejvyššího pro vás? Zde jsou rady, 10.8.2018

Přivýdělek v letních měsících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti vítají nejen studenti, ale i mnozí penzisté či zaměstnanci. I při práci na dohody lze mít v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou, pokud měsíční odměna zakládá účast na nemocenském pojištění. U dohody o provedení práce je tato podmínka splněna při hrubé měsíční odměně 10 001 Kč a více, u dohody o pracovní činnosti pak při hrubé měsíční odměně 2 500 Kč a více. „Zjednodušeně lze říci, že musí-li se z pracovních dohod platit pojistné, vzniká nárok i na nemocenské dávky. Takový příjem se poté započítává též pro důchodové účely,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Limit se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť

V praxi mívají někteří studenti či penzisté z brigád na některou z pracovních dohod více příjmů současně. V takových případech se limit pro odvod sociálního a zdravotního pojištění posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Předčasní důchodci nemohou současně pobírat důchod a mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, formou brigády si tudíž mohou přivydělávat pouze na dohody s měsíční odměnou do limitu. „Zaměstnancům pracujícím pro jednoho zaměstnavatele na více dohod o provedení práce pro různé pracovní činnosti se však odměny sčítají a je-li součet odměn 10 001 Kč a více, je nutné platit pojistné,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Psali jsme

Pracující Češi odvádí do státní kasy obrovské peníze. V důchodu se o ně stát nepostará!

Brigády pozitivně ovlivňují důchod

Od roku 2010 již doba studia nepatří mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely. Brigády, z nichž je odváděno sociální pojištění, mají pozitivní vliv na výši důchodu výdělečně činných studentů, neboť jim zvyšují dobu pojištění, jež hraje při výpočtu státního důchodu důležitou roli. Penzisté mající z brigády dlouhodobý příjem, z něhož je odváděno sociální pojištění, si zase při překročení limitu mohou požádat o zvýšení důchodu. „O zvýšení důchodu si je nutné požádat na OSSZ. Důchod se za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti v penzi zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Dlouhodobá brigáda penzistů a nemocenská

Někteří penzisté si na dohodu o pracovní činnosti nebo na zkrácený úvazek přivydělávají dlouhodobě po celý rok. Na dohodu o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Přestože tak tito penzisté splňují podmínku účasti na pojištění, jsou v čerpání nemocenské omezeni. „Starobní důchodci mají nárok na nemocenskou po dobu nejvýše 70 kalendářních dní a nejdéle do dne, jímž skončila doba zaměstnání,“ dodává Gabriela Ivanco.

Publikováno na serveru MoneyMAG.cz dne 10.8.2018