Daňové přiznání na poslední chvíli 27.3.2015

Konec března, a tedy datum pro odevzdání daňového přiznání za rok 2014, se neúprosně blíží. Pro ty, kdo se teprve teď probrali ze zimního spánku, přinášíme vše nové a podstatné, co se týká daňového formuláře.

Nejdůležitější změny jsou dvě a uvítají je především pracující důchodci a rodiče malých dětí. Penzistům se opět vrací možnost odečíst si slevu na poplatníka. Vypočtená daň se jim tak sníží o 24 840 korun za rok. Rodiče pak mohou uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení.
Slevu si bude moci, stejně jako daňové zvýhodnění na dítě, odečíst jen jeden z rodičů. Jako důkaz poslouží potvrzení ze školky (přiloží se k formuláři). „Tuto slevu, podobně jako třeba slevu na manžela či manželku, kteří mají nízké příjmy – do 68 tisíc korun za rok – můžete uplatnit pouze za celý rok,“ připomíná Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars.
Na každé dítě si může rodič odečíst slevu maximálně do výše stanovené minimální mzdy, což bylo loni 8500 korun. Do uvedeného limitu se nepočítá stravné nebo výdaje na pomůcky. Na rozdíl od slevy na dítě se v tomto případě nebude vyplácet daňový bonus, to znamená, že odečítat se bude pouze do výše daně.
Dary uberou více z daňového základu Další příjemnou novinkou je vyšší limit na odečtení darů. Za dary na dobročinnost je možné odečítat nově 15 procent daňového základu u fyzických osob a deset procent u právnických. Dříve byl pro obě kategorie limit deset procent daňového základu.
A radost bude mít i ten, kdo si přivydělává jen nahodile. Zvýšil se limit pro osvobození příležitostných příjmů z 20 na 30 tisíc korun ročně. Týká se všech nepodnikatelů, tedy například když příležitostně prodáte úrodu ze zahrádky nebo nahodile pronajmete movitou věc. Netýká se však příjmů pravidelných, ty musíte zdanit i v případě, že jste nedosáhli limitní částky.
Sraženou daň lze získat zpět Jestli jste si přivydělali formou dohody či dostali honorář do deseti tisíc korun, nejspíš se vám stalo, že zaměstnavatel za vás neplatil zálohu na daň z příjmů, ale strhl takzvanou srážkovou daň. To byly peníze, které jste už žádným způsobem nemohli dostat zpět. Za rok 2014 je to však jinak – příjmy můžete zahrnout do daňového přiznání a uplatnit daňové slevy. Vyplatí se to těm, kdo pracovali jen po část roku, například jako studenti či důchodci na letní brigádě.
Zatímco za rok 2013 museli podávat daňové přiznání všichni zaměstnanci, kteří byť jen jeden jediný měsíc platili solidární daň, nyní už tuto povinnost mají mít jen ti, kteří si za loňský rok vydělali hrubého více než 1 245 216 korun.
Další dvě změny už nejsou tak příznivé, nicméně žádné drama to také není. Od ledna 2014 je zrušen zákon o dani dědické a darovací, tyto dvě daně se převedly do daně z příjmů. Do přiznání se tak dostává nový pojem – bezúplatné příjmy. A koho se netýká zákonné osvobození, bude muset tyto příjmy zdanit. „Pokud někdo dostane darem nemovitost a tento dar nebude podle podmínek zákona osvobozen, musí příjemce daru uvést příslušné údaje v přiznání v § 10,“ uvádí daňová poradkyně Jana Melicharová ze společnosti KODAP.
Prodloužil se také časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky. „Pokud budete chtít jako fyzická osoba prodat cenné papíry a neplatit daň z příjmu, budete je muset nově držet alespoň tři roky,“ připomíná Jana Melicharová. Ale současně upozorňuje, že nezávisle na plnění časového testu platí i roční limit pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (které nesmí být předmětem obchodního majetku) ve výši 100 tisíc korun. To znamená, že pokud například prodáte akcie či podílové fondy a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nebude vyšší než 100 tisíc korun, do daňového formuláře neuvádíte nic a daně z tohoto příjmu neplatíte.
Fyzicky nebo elektronicky, ale hlavně včas Daňové přiznání můžete podat na papírovém tiskopise, který je k dispozici na všech finančních úřadech, vytisknout je z PDF či vyplnit webový interaktivní formulář např.z webu Finanční správy. Tiskopis může být klidně v černobílé verzi. Pak jej odnesete buď přímo na finanční úřad, nebo pošlete poštou. Nezapomeňte se podepsat.
Přiznání lze poslat také elektronicky pomocí aplikace EPO (s uznávaným elektronickým podpisem, ale i bez něj – v tom případě musíte do pěti dnů doručit správci daně i ručně podepsanou verzi), prostřednictvím softwaru třetích stran s elektronickým podpisem či datové schránky. Ale pozor, kdo má datovou schránku, musí od letoška poslat daňové přiznání pouze elektronicky. Pokud by majitel datové schránky odevzdal daňové přiznání na papíře, musí počítat s pokutou dva tisíce korun. A kdyby tím podle správce daně závažně ztěžoval správu daní, může se dočkat sankce až do výše 50 tisíc korun.

Kdo musí a kdo nemusí podávat daňové přiznání

NEMUSÍTE, KDYŽ: * jste pouze zaměstnáni (i když uplatňujete úroky z hypotéky, dary charitě, platby životního pojištění...) a nevydělali jste si za rok více než 1 245 216 korun hrubého * v roce 2014 jste měli příjmy od několika zaměstnavatelů, ale zaměstnanecké poměry následovaly po sobě – musíte však poslednímu zaměstnavateli dodat potvrzení o zdanitelných příjmech od ostatních * nemáte žádné příjmy nebo máte jen ty, které jsou od daně osvobozeny
(podpora v nezaměstnanosti, rodičovská apod.) * máte výdělky daněné srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, úroky z bankovních vkladů, honoráře atd.) * vaše příjmy jsou pouze ze závislé činnosti v zahraničí – ty jsou vyjmuty ze zdanění

MUSÍTE, KDYŽ: * máte jednoho hlavního zaměstnavatele a zároveň jiné příjmy ze závislé činnosti

* jste zaměstnáni, ale vaše ostatní výdělky, například z pronájmu, přesáhly 6000 korun ročně * máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok; pokud podnikáte, jste registrováni k dani z příjmů, ale neměli jste žádné příjmy, přiznání nepodáváte, ale musíte tuto skutečnost sdělit svému správci daně * vykazujete ztrátu z podnikání – sice jste neměli příjem ani 15 000 korun, ale máte ztrátu, o kterou si budete chtít zvýšit výdaje v následujícím období * máte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku * máte příjmy pouze ze závislé činnosti, ale v roce 2014 jste měli základ daně vyšší než 1 245 216 korun, a budete tedy platit solidární daň * jste OSVČ, ale v roce 2014 jste neměli příjmy z této činnosti a nemáte ani žádné jiné – to oznamte svému správci daně formou podání nulového přiznání Výčet situací obsahuje pouze základní informace

Co, kdy a kam je třeba dodat

1. duben daňové přiznání FÚ vypočtená daň banka plná moc pro poradce či advokáta (pokud přiznání pro OSVČ zpracovávají) FÚ pojistné přiznání (OSVČ účastná v 2. pilíři) FÚ žádost o prodloužení lhůty pro odevzdání pojistného přiznání (OSVČ účastná v 2. pilíři využívající poradce) FÚ 8. duben poslední den tolerance opožděné platby vypočtené daně banka 4. květen přehled o příjmech a výdajích OSVČ ZP a ČSSZ přeplatek na daních vaše bankovní konto 11. květen poslední den tolerance na úhradu nedoplatků zdravotního a sociálního pojištění ZP a ČSSZ 1. červenec daňové přiznání zpracované poradcem FÚ pojistné přiznání (OSVČ účastná v 2. pilíři využívající poradce) FÚ 8. červenec poslední den tolerance opožděné platby vypočtené daně pro OSVČ využívající poradce banka 3. srpen přehled o příjmech a výdajích OSVČ využívající poradce ZP a ČSSZ

Legenda: FÚ = příslušný finanční úřad; ZP = vaše zdravotní pojišťovna; ČSSZ = příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení; banka = příslušné bankovní konto instituce; v uvedených datech už na něm musí žádaná částka být